Jak vybrat důchod nebo dávky, když nestíháte jít se složenkou na poštu

06.06.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Byli jste na dovolené, v nemocnici, nebo jste jenom zapomněli a složence s důchodem či příspěvkem na bydlení vypršela platnost? Jak situaci vyřešit?

Skrze Českou poštu je v hotovosti vyplácena téměř třetina důchodů, téměř 650 tisíc penzistů takto pobíralo důchod v roce 2023. Prostřednictvím složenky lze vyplácet také např. přeplatky za energie, příspěvek na bydlení, nemocenské dávky či případný přeplatek na daních.

Nicméně poštovní poukázka (složenka) má omezenou platnost, tudíž při dlouhodobé hospitalizaci, pobytu v lázních či na dovolené se může stát, že ji nestihnete uplatnit. 

Co dělat, kdy složenka propadne?

Jak jsou doručovány poštovní poukázky?

Poštovní poukázky Česká pošta doručuje 1× denně každý pracovní den. Mohou být doručovány do poštovní schránky bez finančních prostředků, nebo do místa určení s penězi.

Složenky, u kterých musí být převzetí potvrzeno adresátem, pak bývají doručovány i do bytu s tím, že pracovník České pošty předá adresátovi kromě složenky rovnou i finanční hotovost.

Při výplatě finančních prostředků se adresát musí prokázat platným osobním dokladem (občanský průkaz, případně cestovní pas).

Tip: Zavřou vám poštu, kam si chodíte pro důchod? Jak postupovat?

Jak chodí poštovní poukázky s důchodem?

Termíny vyplácení důchodů v hotovosti stanovila Česká správa sociálního zabezpečení od 2. do 24. dne v měsíci, vždy v sudé dny;

  • připadne-li splatnost důchodu na sobotu, je výplatním dnem předcházející pracovní den,
  • připadne-li splatnost důchodu na den pracovního volna nebo klidu (neděle, svátky), je výplatním dnem následující pracovní den.

Tip: Jak vám letos svátky posunou termíny výplaty důchodů?

Zdroj: Depositphotos

Splatnost složenek je různá, u důchodů dlouhá

U poštovní poukázky typu B a C určuje lhůtu pro výplatu částku odesilatel. Může být stanovena v rozmezí od 10 do 30 dnů od podání.

Jestliže však dobu, kdy je možné peníze vyzvednout, odesilatel neurčí, vždy bude platit, že lhůta činí 25 dnů od podání. To ale v obou případech neplatí, pokud uvedl na podacím dokladu poznámku „neukládat“.

Důchod Česká pošta vyplatí nejdéle za 3 po sobě jdoucí splatnosti (výplatní měsíce).

Mohou vyzvednout důchod na složenku i jiní lidé?

Jestliže si nemůžete osobně vyzvednout poštovní poukázku s důchodem, mohou ji vyzvednout i jiné osoby, musí se jednat o:

  • zákonného zástupce – musí být označen na dokladu „Důchody – výplatní doklad“,
  • opatrovníka – musí být označen na dokladu „Důchody – výplatní doklad“,
  • člena domácnosti, který důchodce zastupuje podle § 49 a § 50 občanského zákoníku – musí být označen na dokladu „Důchody – výplatní doklad“,
  • zvláštního příjemce (ustanovený rozhodnutím obecního úřadu) – musí být vyznačen na dokladu „Důchody – výplatní doklad“,
  • manžela/manželku důchodce (pokud důchodce předem svého/svou manžela/manželku z převzetí důchodu písemně nevyloučil).

Výplata důchodu jiné osobě než příjemci důchodu uvedenému na výplatním dokladu v poli „Důchodce“ je možná jen při splnění určitých podmínek, vztahujících se k výše uvedeným případům.

Mohou vyzvednout dávky či přeplatky za daně či energie i jiné osoby?

Obecně u dávek či přeplatků na daních či energiích může být poštovní poukázka vyplacena zmocněnci, který se musí prokázat nejen osobním dokladem, ale i tzv. průkazem příjemce či plnou mocí.

Dále lze peníze vyplatit i zákonnému zástupci adresáta, který se kromě osobního dokladu musí prokázat průkazem příjemce, prohlášením zákonného zástupce nebo pravomocným rozhodnutím soudu. Dále je možné také doložit vztah k adresátovi dodáním rodného listu. Poukázaná částka pak může být vyplacena i opatrovníkovi.

Pokud však byla u složenky zvolena doplňková služba Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta, nemůže být vyplacena nikomu jinému. U služby Dodání do vlastních rukou však může být vyplacena zmocněnci, zákonnému zástupci i opatrovníkovi.

Co když složenku ztratím, lze si ji nechat doručit znovu?

Jestliže si složenku nemůžete vyzvednout či vybrat ze zdravotních důvodů, lázní, anebo ji ztratíte, lze ji nechat doručit znovu, ale musíte na Českou poštu zavolat.

Česká pošta následovně zajistí opětovné doručení poštovní poukázky, nesmí ovšem uplynout její platnost.

Co dělat, jestliže poštovní poukázce uplynula platnost?

Pokud půjdete s poštovní poukázku po uplynutí doby splatnosti na poštu, nikdo vám peníze nevyplatí. Částka bude vrácena odesílateli.

Propadnutí poštovní poukázky pak neřešíte s Českou poštou, ale přímo s odesilatelem, se kterým se musíte domluvit na zaslání nové poštovní poukázky, případně pak na tom, aby vám peníze doručil bankovním převodem na účet.

V případě příspěvku na bydlení tedy musíte oslovit Úřad práce, v případě přeplatku na daních Finanční úřad, v případě přeplatku na energie vaši energetickou společnost atp.

Jiná je situace u důchodů, který si můžete vyzvednout v termínu 3 po sobě jdoucích výplatních měsíců.

Tip: Česká pošta zdraží některé služby. Za co si připlatíte a od kdy?

Co dělat, když si nestihnete vyzvednout důchod na složenku?

Jestliže poštovní poukázce s důchodem uplyne termín 3 po sobě jdoucích výplatních měsíců, Česká pošta toto sdělí ČSSZ, která zašle důchodci Oznámení o zastavení výplaty důchodu. Výplatu ČSSZ pak uvolní až na základě písemné žádosti důchodce.

Písemnou žádost o uvolnění výplaty je nutné zaslat na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Důchodci je po zpracování jeho žádosti zasláno Oznámení o uvolnění výplaty důchodu.

Nenastal čas k zasílání důchodů na běžný účet?

ČSSZ doporučuje zasílání důchodů na běžný účet, pro změnu v zasílání důchodu na běžný účet je třeba vyplnit tiskopis ČSSZ s názvem Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v ČR – majitel účtu, případně Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v ČR, který je k dispozici elektronicky na ePortálu ČSSZ či jej můžete získat v papírové podobě na příslušné OSSZ / PSSZ / MSSZ Brno. 

Vyplněný, vlastnoručně podepsaný a bankou potvrzený tiskopis je možné podat u kterékoliv OSSZ. Změna způsobu výplaty důchodu z hotovosti na účet ČSSZ se provede zpravidla od druhého výplatního měsíce po podání žádosti.

Jak požádat o starobní důchod elektronicky

Zdroj: Youtube.com/Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kolik stojí vyplácení důchodu složenkou?

U důchodů přiznaných po 31. 12. 2009 platí důchodce každý měsíc poplatek ve výši 35 Kč, u důchodů přiznaných dříve je platba složenkou hrazena státem.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY