Šest novinek, které změní zákoník práce

09.08.2023 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Schválení žádosti o zaměstnání nebo home office a dále také specifikace nákladů spojených s prací na dálku a ještě víc. To jsou změny zákoníku práce.

Horní komorou parlamentu před pár dny prošla novela zákoníku práce, která s sebou nese řadu změn a výrazně pak mění nároky lidí, kteří pracují na dohodu. Jaké další novoty s sebou však přináší?

1. Dovolená a příplatky u DPP a DPČ

Osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti budou mít nově nárok na dovolenou. Bude se vycházet z toho, že stanovená týdenní pracovní doba u nich činí 20 hodin. Vznikne jim tak nárok na 80 hodin dovolené za kalendářní rok za splnění stejných podmínek, jako je tomu u zaměstnanců.

Dále také u nich vznikne právo na náhradní volno anebo na příplatky za práci o víkendu, ve svátek, za noční anebo na příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

2. Rozvržení pracovní doby

Nově bude zaměstnavatel osob pracujících na dohody povinen předem rozvrhnout jejích pracovní dobu, a to v písemném rozvrhu, a jasně je s ním seznámit, popř. s jeho změnou. Takhle musí učinit nejpozději 3 dny před začátkem směny anebo období, na které je pracovní doba rozvržena, jestliže se s pracovníkem nedohodne jinak.

3. Žádost o zaměstnání

Plno brigádníků by mělo zájem u svého zaměstnavatele nastoupit na klasickou pracovní smlouvu. Nově je možné, aby brigádník, který za posledních 12 měsíců pracoval u zaměstnavatele alespoň 180 dní, písemně požádal o zaměstnání v klasickém pracovním poměru. Zaměstnavatel mu pak musí nejpozději do jednoho měsíce dát odůvodněnou odpověď.

Čtěte také: Co se v pracovní smlouvě nevyplatí přehlédnout?

 Změny v zákoníku práce 2023, 2024

Zdroj: Shutterstock

 

4. Náhrady nákladů při výkonu práce na dálku

Do zákoníku práce přibude nový § 190a. Nově se v něm bude konečně blíže specifikovat náhrada nákladů u zaměstnanců, kteří vykonávají práci z domu. Náklady buď může zaměstnanec prokazovat sám, nebo od zaměstnavatele dostane tzv. paušální částku za každou započatou hodinu.

Právo na uhrazení nákladů při práci na dálku pak budou mít i dohodáři. To ale pouze za předpokladu, že s nimi zaměstnavatel tento nárok sjednal.

5. Zaměstnavatel bude muset některým vyhovět při žádosti o home office

Umožnění vykonávat práci na dálku je vždy na dohodě se zaměstnavatelem. Nicméně zákoník jasně vymezuje osoby, kterým bude muset zaměstnavatel při žádosti vyhovět. Mezi ně budou patřit těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně nebo zaměstnanci pečující o dítě mladší 9 let nebo ti, kteří převážně a sami dlouhodobě pečují o osobu, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, nebo IV.

Zamítnutí takové žádosti bude muset zaměstnavatel písemně odůvodnit.

Čtěte také: Musí vám zaměstnavatel proplácet výdaje související s prací z domu?

6. Ohlášení všech prací na dohodu

Zaměstnavatelům vznikne další povinnost. Bude jí evidence všech dohod o provedení práce a společně s tím i příjmů z nich. Do registru zaměstnavatelů, který má pod sebou Česká správa sociální zabezpečení, se budou muset nově přihlásit i ti, jejichž pracovníci nejsou účastníci na nemocenském pojištění a ani není předpokládáno, že by se jimi měli stát. Týkat se to tedy bude i dohodářů.

Zaměstnavatelé budou muset oznámení provést v elektronické podobě na předepsaném tiskopisu nejpozději do 8 dnů ode dne nástupu do zaměstnání. Navíc pak bude nutné samozřejmě i nahlásit skončení tohoto zaměstnání, a to také do 8 dnů, a to i tehdy, jestliže brigádníkovi za celou dobu výkonu práce prostřednictvím dohody o provedení práce nevznikla účast na pojištění.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU