Jak to bude s finančními náhradami při home office?

16.08.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Pracujete na home office? Pak byste měli vědět, že vám díky novele zákoníku práce budou náležet náhrady spojené s výkonem práce z domu. Kolik to bude dělat?

Až doposud nebyly nijak zákonně ošetřeny náhrady nákladů, které vzniknou při práci na home office. To se má ale s novelou zákoníku práce, která by měla vstoupit v platnost 1. ledna 2024, změnit.

Kolik budou činit náhrady nákladů při home office?

V praxi budou fungovat dva typy náhrady nákladů. Tím prvním bude paušální částka, která se bude zaokrouhlovat na desetihaléře směrem nahoru, a druhým náhrada nákladů, které zaměstnanci vznikly v souvislosti s výkonem práce na dálku, jež zaměstnanec zaměstnavateli patřičně prokáže.

Čtěte také: Kdo bude mít nárok na práci na dálku anebo kratší pracovní dobu?

Jak vysoká bude paušální částka jako náhrada?

Paušální částku stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou na základě údajů, které zveřejní Český statistický úřad o spotřebě domácností upravených pro model práce na dálku, a to za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice za 1 hodinu.

Výše paušální částky bude vždy stanovena v pravidelném termínu od 1. ledna kalendářního roku a dále také v mimořádném termínu, jestliže by mělo dojít ke zvýšení, nebo snížení hodnoty zmíněného údaje. Změna hodnoty však musí být minimálně o 20 % v porovnání s paušální částkou, která byla naposledy stanovena.

Paušální částka vždy bude náležet za každou započatou hodinu práce na dálku. Platí navíc, že bude zahrnovat náhradu veškerých nákladů, které zaměstnanci při výkonu práce na dálku vznikly.

Náhrada nákladů a paušální částka při práci z domu, home office

Zdroj: Depositphotos

 

Za jakých okolností může zaměstnavatel neproplácet náhradu nákladů?

Zaměstnanec nedostane paušální částku nebo prokázané náklady, které mu vznikly, jestliže se tak předem domluvil se zaměstnavatelem. Zaměstnanec se zaměstnavatelem si totiž mohou předem písemně sjednat, že náhrada nákladů při práci z domu nebude příslušet.

Čtěte také: 6 věcí, které změní zákoník práce

Může být poskytovaná paušální částka vyšší než stanovená?

Ano, zaměstnavatel může zaměstnanci, který koná práci na dálku, poskytovat vyšší částku, než je ta paušální, kterou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí. To ale pouze za předpokladu, že zaměstnavatelem není stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace anebo školská právnická osoba, kterou zřídily MŠMT, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí podle školského zákona.

Bude nárok na náhradu nákladů i u DPP a DPČ?

Náhradu nákladů při práci z domu je samozřejmě možné poskytovat i osobám, které pracují prostřednictvím dohody o provedení práce anebo dohody o pracovní činnosti. Bude tomu tak ale jen tehdy, jestliže s nimi zaměstnavatel toto právo sjednal.

Kdy bude paušální částka splatná?

Splatnost bude nejpozději v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vznikl nárok. Zaměstnanci ji tedy pravděpodobně dostanou na účet společně s výplatou.

Čtěte také: Kdy nejpozději musí zaměstnanec dostat mzdu? Může ji chtít v hotovosti?

Budou se z paušální částky odvádět daně?

Novela zákoníku práce zároveň lehce doplňuje zákon o daních z příjmů. Pokud bude poskytována náhrada nákladů v podobě paušální částky, nebude považována za příjem, a zároveň tedy ani nebude předmětem daně až do výše paušální částky, kterou lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem. To tedy znamená, že jestliže vám zaměstnavatel bude platit pouze stanovenou částku, daně se z ní odvádět nebudou. Jestliže vám však bude poskytovat více, daň se odvede z rozdílu mezi skutečnou výši částky a stanovenou paušální částkou.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ