Kdy vám může lékař napsat přepravu sanitkou k lékaři?

29.08.2023 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Dopravit se sanitkou do nemocnice není možné jen v akutních případech, které pacienta ohrožují na životě. Sám ošetřující lékař může plánovanou přepravu předepsat. Kdy a kdo to bude platit?

Pokud potřebujete nutné vyšetření, lékař vám může vypsat tzv. příkaz ke zdravotnímu transportu. Dopravu vozidlem zdravotnické dopravní služby pak nebude hradit pacient, ale zdravotní pojišťovna. Tedy až na výjimky.

Za jakých okolností může lékař předepsat transport sanitkou?

Lékař může indikovat převoz pacienta zdravotnickou dopravní službou pouze ze zdravotních důvodů, které neumožňují, aby se ke specialistovi nebo na kontrolu dostavil sám. Takovým důvodem pak v praxi může být např. snížená pohyblivost, anebo třeba i malátnost.

Důležité je vědět, že transport není možný z důvodů sociálních anebo kvůli špatné dopravní obslužnosti.

Kam až vás sanitka může dopravit?

Lékař, který přepíše příkaz ke zdravotnímu transportu, určí, kam pacienta sanitka může dopravit. Možné je to z místa bydliště ke smluvnímu poskytovateli zdravotní péče nebo od tohoto poskytovatele do místa bydliště či do zařízení pobytových sociálních služeb.

Doprava sanitkou je také možná mezi dvěma smluvními poskytovateli nebo v rámci pracovišť jednoho smluvního poskytovatele.

V každém případě je však transport hrazen zdravotní pojišťovnou pouze ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele. Onen poskytovatel však samozřejmě musí být schopen poskytnout pacientovi požadované zdravotní služby.

Čtěte také: Voláte si záchranku? Nemůžete si vybrat, kam vás odveze

Přeprava osob sanitkou – příkaz ke zdravotnímu transportu

Zdroj: Depositphotos

 

Co když pacient vyžaduje dopravu na vzdálenější pracoviště?

Zdravotní pojišťovna hradí cestu pouze na nejbližší možné zdravotnické pracoviště, kde je možné poskytnout vyžadovanou péči. Pokud by však sám pacient z osobních důvodů vyžadoval dopravu na pracoviště vzdálenější, předepsat transport je možné i tak, nicméně rozdíl vzniklý delší cestou, která ze zdravotních důvodů nebyla nutná, si uhradí sám. Stejně se bude postupovat i v případě cesty zpět.

Pacient navíc bude muset podepsat informovaný souhlas na zadní straně příkazu, že o těchto skutečnostech ví a byl s nimi předem obeznámen.

Čtěte také: Které zákroky u zubaře jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění?

Kdy nemusí lékař napsat příkaz k transportu?

Zda je transport zdravotní dopravní službou nutný, lékař vždy předem posuzuje, a záleží tedy jen na jeho rozhodnutí. Nicméně příkaz nemusí vystavit ani v situaci, kdy je plánovaná kontrola lékařem poskytujícím specializovanou ambulantní péči až za delší časové období. V takovém případě totiž nelze vyloučit zlepšení zdravotního stavu pacienta.

Je však možné, aby se v dané situaci pacient obrátil na svého praktického lékaře, který posoudí jeho aktuální zdravotní stav a rozhodne, zda je nutné, aby byl dopraven k ambulantnímu specialistovi sanitkou.

Čtěte také: Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Máte čas do 30. září, jinak až za půl roku

Může jet s pacientem i doprovod?

Ano, může, jestliže ošetřující lékař indikuje doprovázející osobu, doprovod také pojede vozidlem zdravotnické dopravní služby a jeho cestu také uhradí zdravotní pojišťovna. Ta bude dopravu doprovázející osoby hradit v plném rozsahu stejně tak jako dopravu pacienta.

Nicméně lékař, který transport předepsal, musí nutnost doprovázející osoby konkrétně odůvodnit. Její přítomnost musí být nezbytně nutná pro následné ošetření či vyšetření pacienta u poskytovatele zdravotních služeb.

Jak je to s dopravou osob na invalidním vozíku?

Zdravotní pojišťovna může uhradit dopravu i jinému dopravci, než je ten zdravotnický. Je tomu tak, pokud má jít o přepravu osob, které se pohybují převážně na vozíku pro tělesně postižené. Vždy však musí transport indikovat ošetřující lékař, a navíc se musí jednat o přepravu dopravním prostředkem, který je speciálně upraven pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené.

Čtěte také: Co dělat, když se v cizině zraníte bez cestovního pojištění

Zdroj: VZP

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU