Rozvody se zrychlí, nově má soud upustit od zjišťování příčin rozvratu manželství

29.09.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě návrh zákona, který by umožnil rychlejší rozvod manželů. Novela zákona zavádí tzv. smluvený rozvod namísto současného nesporného.

Navrhovaná úprava občanského zákoníku, který upravuje rozvodové řízení, má za úkol podpořit rozvody, na kterých panuje oboustranná dohoda, a zmírnit dopady soudního rozvodového řízení na nezletilé děti.

„V oblasti hmotněprávních podmínek rozvodu manželství se pokládá za nezbytné odstranit požadavky, které se v důsledku společenského vývoje překonaly, respektive jejich plnění se stalo formalitou nedůvodně komplikující proces rozvodu manželství. V této souvislosti se navrhují pouze dílčí změny při zachování koncepce rozvodu manželství založeného na principu rozvratu,“ popisuje motivaci k rozvodovým změnám důvodová zpráva zákona. 

Zdroj: Shutterstock

Od roku 2025 by mělo v rozvodech dojít k následujícím změnám.

Nově se nebude zjišťovat příčina rozvratu manželství

Novela zákona má upustit od zjišťování příčiny rozvratu manželství. Zjišťování příčin rozvratu manželství by mělo být zachováno pouze ve specifických případech, které vymezuje občanský zákoník v § 755 odst. 2, písm. b) a § 762 odst. 1 (obecně v případech, kdy by byla rozvodem způsobena závažná újma tomu, kdo se na rozvratu manželství nepodílel a s rozvodem nesouhlasí), nebo v případě vypořádání společného jmění manželů.

Zjišťování příčin rozvratu manželství již podle novely zákona nemá v současné době žádný význam a vede pouze k dalším možným konfliktům mezi manželi během rozvodového řízení.

Tip: Jak sepsat žádost o rozvod a kde ji podat?

Konec výslechu manželů, kteří se umí domluvit

„Soud by nově u smluvených rozvodů nevyslýchal manžele v řízení o rozvodu manželství, pokud souhlas manželů s rozvodem manželství a shoda na trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu jejich manželství vyplývají z písemných podání nebo shodných tvrzení účastníků při jednání, o jejichž pravosti a pravdivosti nemá soud pochybnosti,“ vysvětluje návrh zákona.

Jak uvádí dále návrh zákona: „V případě smluveného rozvodu je poukazováno, že se již dnes obvykle jedná pouze o formální úkon, z něhož soud již nic nového nezjistí.“

Nově by se manželé nemuseli účastnit rozvodového řízení, ale zplnomocnili by svého právního zástupce.

Řízení o nezletilém dítěti a řízení o rozvodu manželství se sjednotí do jednoho

V případě manželství, ve kterých se vyskytuje rovněž nezletilé dítě, se soud o ukončení manželství skládá ze dvou částí. Z opatrovnického řízení a řízení o rozvodu manželství.

Soud manželství nerozvede do doby, než se upraví záležitosti o péči o dítě po rozvodu.

Novela zákona neplánuje zrušit podmínku soudní úpravy nezletilého pro dobu po rozvodu, avšak chce tyto dvě části sjednotit do jednoho řízení. Nově by tak řízení o rozvodu manželství a úprava poměrů nezletilého dítěte (opatrovnické řízení) probíhaly zároveň.

Zrušení tzv. kolizního opatrovníka u smluvených rozvodů

V současné době je stanoven kolizní opatrovník také u rozvodů, kdy se rodiče na svěření dítěte do péče dohodnou sami. Tímto opatrovníkem je orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), který dohlíží na zájmy nezletilého dítěte.

Tato povinnost by podle návrhu zákona již neměla platit, pokud se oba manželé na péči o dítě po rozvodu dohodnouNovela navrhuje, aby místo OSPOD bylo dítě v opatrovnickém řízení zastoupeno rodiči.

Tip: Jak na rozvod dohodou v roce 2023, kolik to bude stát?

Již se nebude zjišťovat, zda spolu manželé nežili v domácnosti minimálně 6 měsíců

Podle důvodové zprávy je i tato podmínka nadbytečná a soud ani nemá nástroje, jak reálnou domácnost manželů prověřit. 

„Tuto podmínku lze vnímat jako překonanou i s přihlédnutím k vývoji v zahraničí, v němž je pozorovatelný určitý příklon ke smluvenému rozvodu bez dalších podmínek,“ uvádí novela zákona.

Přeprodej dluhu na výživném a zvýšení úrokové sazby za neplacení výživného

Na základě zjištěných problémů s neplacením výživného navrhuje ministerstvo možnost postoupení pohledávky na výživné (přeprodej dluhu jiné osobě) tak, aby dítě finanční prostředky dostalo co nejrychleji.

Přeprodej dluhu může být užitečný například tehdy, když je neplatič výživného dostatečně finančně zabezpečený, ale platit výživné odmítá z jiných osobních důvodů. Jiná osoba může mít vyšší předpoklady dluh vymoci než osoba, která je s neplatičem výživného rozhádaná.

Neplatiči také mohou očekávat zvýšení úrokové sazby z prodlení neplacení výživného. Úrokovou sazbu má stanovit nařízení vlády.

 

Zvýšení poplatku za sporný rozvod

Stát chce také finančně zvýhodnit smluvené rozvody, za ty by i nadále manželé platili poplatek ve výši 2000 Kč současně s podáním návrhu. Za sporný rozvod by musel uhradit navrhovatel poplatek ve výši 5000 Kč ještě před zahájením řízení.

Pokud se však druhý z manželů k návrhu přidá až během soudního řízení a soud bude nakonec rozhodovat o smluveném rozvodu, bude navrhovateli soudem vrácen rozdíl zaplaceného poplatku a poplatku za smluvený rozvod, tedy 3000 Kč. 


Čtěte také:

Vše o rozvodu 2. díl: Svěření dětí do péče a alimenty

Partner je cizinec? Při rozvodu se může postupovat podle země jeho původu

Platby na kontakt se rozjedou v listopadu. Víme, jaké banky nabídnou službu jako první

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: Spotřebitel