Poplatky za pobytové sociální služby se v příštím roce pravděpodobně zvýší. O kolik?

20.11.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) poslalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterým se zvyšují poplatky za pobytové sociální služby. O kolik poplatky pravděpodobně vzrostou?

MPSV má možnost upravovat výši poplatků za poskytovanou péči v sociálních službách. Sazbu za tyto služby většinou pravidelně každý rok valorizuje o desítky korun.

Služby se týkají poskytovaného ubytování a stravného. Neznamená to ovšem, že by sociální služby musely účtovat částku, která je dána vyhláškou. Jde pouze o maximální sazby. Tudíž částky za služby nemohou přesáhnout tyto vyhláškou dané částky.

Zdroj: Depositphotos

Jaká je aktuální výše poplatků za ubytování a stravu v sociálních službách?

Současná výše maximálních poplatků za ubytování v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem, týdenních stacionářích, chráněných bydleních, sociálních rehabilitacích a odlehčovacích službách činí 280 Kč za den.

V ceně za ubytování je zahrnutá pomoc s úklidem, praním, žehlením a dalšími pomocnými pracemi.

Za celodenní stravu ve výše uvedených sociálních zařízeních je nastavená maximální částka na 235 Kč za den. Jestliže klient využívá pouze obědů, je maximální částka 105 Kč za den.

Tip: Jak je vyplácen příspěvek na péči?

Inflace a růst cen energií dopadá i na poskytování péče v sociálních službách

Aktuální výše maximálních poplatků není podle návrhu vyhlášky dlouhodobě udržitelná z důvodu neustále rostoucích nákladů, stouply především jako následek inflace.

Z toho důvodu MPSV navrhuje zvýšit tyto maximální poplatky tak, aby jejich hodnota mohla pokrýt reálné náklady vznikající sociálním službám.

„Růst provozních nákladů je markantní zejména u pobytových sociálních služeb a poskytovatelé pobytových sociálních služeb mají zcela oprávněné obavy, že zanedlouho již nebudou schopni zajistit své fungování,“ uvádí návrh vyhlášky.

Kromě inflace jsou dalším důvodem ke zvýšení sazeb také vzrůstající ceny energií, které jsou nezbytné k poskytování sociálních služeb. Zachování poplatků v současné výši by tak dle MPSV mohlo ohrozit kvalitu péče pro klienty.

Tip: Jak probíhá sociální šetření pro přiznání příspěvku na péči?

O kolik by se měly maximální poplatky v příštím roce zvednout?

Navýšení maximálních poplatků umožní sociálním službám nastavit úhradu péče tak, aby odpovídala více reálně vynaloženým nákladům. Navýšení poplatků za ubytování a stravu však nebude nijak markantní. Stále je důležité, aby byla zachována dostupnost těchto sociálních služeb.

U poplatku za celodenní stravování navrhuje MPSV zvýšit maximální sazbu o 20 Kč. U obědů stoupne sazba o 10 Kč a u ubytování o 25 Kč.

Rozdíl oproti současnému roku jsme zaznamenali pro lepší představu do tabulky.

 

Druh poskytované služby

Rok 2023

Rok 2024

Celodenní stravování 

235 Kč/den

255 Kč/den

Pouze obědy

105 Kč/den

115 Kč/den 

Ubytování

280 Kč/den

305 Kč/den

Zdroj: Návrh vyhlášky

Procentní hranice příjmů, které musí klientovi zůstat, se nezmění

Zákony myslí na to, aby klient sociálních služeb nezůstal bez vlastních příjmů. Z toho důvodu musí klientovi zůstat minimálně 15 % z jeho příjmů. V týdenních stacionářích je to 25 % příjmů. Tyto hranice MPSV nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

Změny v maximálních sazbách za poskytované služby by měly začít platit již od ledna 2024.


Čtěte také: 

Opoziční návrhy vláda zamítla. Příspěvek na péči se však v příštím roce zvýší, slibuje Jurečka

Špatné načasování předčasného důchodu se ještě více „prodraží“

V ČR působí rekordní počet OSVČ. Nemůže ale za rekord doping v podobě švarcsystému?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: Spotřebitel