Jak je to s nedostatečně identifikovanými vlastníky a daní z nemovitostí

28.11.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem nebo vlastníkem neznámým propadnou státu. Pokud se ale vlastníci přece jen přihlásí, jak to budou mít s daní z nemovitostí?

Pokud vlastníte nemovitost, musíte za ni každý rok odvádět daň z nemovitých věcí, pokud není od této daně osvobozena. Do toho ještě navíc blíží lhůta, po které řada nemovitostí s nedostatečně identifikovanými nebo neznámými vlastníky propadne státu. Mnoho lidí se již ke svým nemovitostem proto přihlásilo a doložilo dokumenty, které prokazují vlastnictví. Jiní už moc času nemají.

Kdy nemovitosti propadnou státu?

K nemovitostem se musí nedostatečně identifikovaní nebo neznámí vlastníci přihlásit nejpozději do 31. prosince 2023. Právě tímto datem totiž skončí lhůta, kterou těmto osobám uložil občanský zákoník. Pokud pak přihlášení neučiní, nemovitosti propadnou státu k 1. lednu 2024, resp. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

ÚZSVM pak bude takto nabytý majetek předávat specializovaným státním institucím podle typu majetku. Propadlá zemědělská půda tedy např. půjde pod Státní pozemkový úřad a lesní pozemky pod státní podnik Lesy České republiky.

Čtěte také: Jak prokázat vlastnictví, aby vaše nemovitost nepropadla státu

Nedostatečně identifikovaný vlastník a daň z nemovitosti

Zdroj: Shutterstock

 

Daň z nemovitostí a nedostatečně identifikovaný vlastník

V praxi může nastat hned několik situací s nedostatečně identifikovaným vlastníkem a platbou daně z nemovitostí. Hned tou první je případ, kdy je vlastník nedostatečně identifikovaný v katastru nemovitostí, ale daň platí, a k nemovitosti se tedy do konce letošního roku přihlásí, resp. tedy sdělí chybějící údaje o své osobě.

V takovém případě se pro vlastníka vůbec nic nemění a daň bude platit i nadále. Jestliže však nedostatečně identifikovaný, nebo dokonce před úřadem neznámý vlastník daň doposud neplatil a do konce roku se dostatečně identifikuje, aby jeho majetek nepropadl státu, vše bude úplně jinak.

Nejenže takovému vlastníkovi vznikne nově povinnost daň z nemovitých věcí platit a samozřejmě i podat daňové přiznání, ale daň bude muset doplatit. Důležité je však vědět, že finanční úřad, v jehož územním obvodu nemovitost leží, mu může doměřit daň maximálně 3 roky zpětně.

Podle Ing. Jany Braunerové, vedoucí oddělení ostatních agend z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, také může nastat paradoxní situace, kdy nedostatečně identifikovaný vlastník daň ze nemovitých věcí hradí, ale neučiní žádné relevantní kroky k odstranění nedostatečně identifikace. Nemovitost totiž kvůli jeho nečinnosti přejde do vlastnictví státu a nedostatečně identifikovaný vlastník přestane být u této nemovitosti poplatníkem daně.

Čtěte také: Co dělat, když chce nedostatečně identifikovaný vlastník legalizovat černou stavbu?

Kolik činí daň z nemovitostí?

Daň z nemovitosti je u každého plátce zcela individuální. Výměra nemovitosti se vynásobí příslušnými sazbami, a to se ještě navíc vynásobí základním koeficientem podle počtu obyvatel obce a příp. místním koeficientem.

Každá obec navíc může onen základní koeficient pomocí vlastní vyhlášky zvýšit, nebo snížit. V Praze je navíc možné koeficient zvýšit na hodnotu 5. V některých případech se navíc mohou ze zákona ještě uplatnit i další koeficienty.

Koeficient

Počet obyvatel v obci

1,0

Do 1000

1,4

1000 až 6000

1,6

6000 až 10 000

2,0

10 000 až 25 000

2,5

25 000 až 50 000

3,5

Nad 50 000, dále platí pro statutární města a pro Františkovy Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně a Poděbrady.

4,5

V Praze

Vypočtená daň se následně zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čtěte také: Daň z nemovitostí se zvýší. Co o ní potřebujete vědět?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ