Devět důvodů, pro které obdrží zaměstnanci daňovou vratku za rok 2023

02.02.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Během roku 2023 platili zaměstnanci zálohovou daň z příjmu, která však může být mnohdy značně vyšší než celková roční daňová povinnost. Následně vznikne nárok na daňový přeplatek. Podívejme se na devět vybraných příkladů, kdy mají zaměstnanci nárok na daňový přeplatek za rok 2023.

V případě, že vznikne zaměstnanci nárok na daňový přeplatek, obdrží jej na svůj bankovní účet po provedeném ročním zúčtování daně, nebo podaném daňovém přiznání. O roční zúčtování daně může zaměstnavatele požádat zaměstnanec, který nemá povinnost sám podat daňové přiznání. Pokud má zaměstnanec příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů postupně za sebou a nemá jiné zdanitelné příjmy, může posledního zaměstnavatele o roční zúčtování daně požádat.

V jakých případech obdrží zaměstnanci daňovou vratku za rok 2023?

Zdroj: Depositphotos

Práce pouze po část roku

Pan Ladislav pracuje u zaměstnavatele od března, v měsících lednu a únoru byl nezaměstnaný. Během roku 2023 tedy nevyužil slevu na poplatníka ve dvou měsících. V ročním zúčtování daně uplatní pan Ladislav slevu na poplatníka v plném rozsahu 30 840 Kč, takže mu vznikne nárok na daňový přeplatek 5140 Kč.

Čerpání daňových odpočtů

Zaměstnankyně Helena uplatní u zaměstnavatele odpočet doplňkového penzijního spoření a životního pojištění, mzdové účetní doručí příslušná potvrzení od finančních institucí. Nezdanitelné položky podle § 15 zákona o daních z příjmů snižují daňový základ. Paní Helena uplatní daňový odpočet v souhrnné výši 48 000 Kč, což jí přinese nárok na daňovou vratku ve výši 7200 Kč (48 000 Kč × 15 %).

 

Vratka srážkové daně z brigády

Student Jaroslav pracoval po celý rok pro zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč, přičemž neměl u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a z každé dohody mu byla odvedena srážková daň 1500 Kč (10 000 Kč × 15 %). Pan Jaroslav si sám podá daňové přiznání za rok 2023, ve kterém uplatní slevu na poplatníka a slevu na studenta, roční daňová povinnost bude nulová a obdrží daňový přeplatek 18 000 Kč (1500 Kč × 12 měsíců).

Opomenutí daňového zvýhodnění na dceru

Zaměstnanci Romanovi se narodila dcera (jeho první dítě) v měsíci květnu, ale daň z příjmu si o daňové zvýhodnění snížil až od července. V ročním zúčtování daně se vše napraví a daňové zvýhodnění bude náležet i za květen a červen. Panu Romanovi tak vznikne nárok na daňovou vratku ve výši 2534 Kč (1267 Kč × 2 měsíce).

Tip: Děti a daně 2023: kdo má nárok na daňové zvýhodnění a jak daňové zvýhodnění vzrostlo?

Uplatnění slevy na manželku

Manželka pana Martina byla po celý rok 2023 na rodičovské dovolené a pobírala pouze rodičovských příspěvek. Vlastní rozhodné příjmy neměla tedy vyšší než 68 000 Kč. Pan Martin má nárok na slevu na manželku ve výši 24 840 Kč.

Sleva na manželku snižuje přímo roční daň z příjmu, takže panu Martinovi vznikne z důvodu uplatnění slevy na manželku nárok na daňovou vratku ve výši 24 840 Kč, neboť o tuto částku zaplatil více na měsíčních daňových zálohách, než činí jeho roční daňová povinnost.

Čerpání školkovného

Paní Kateřina doručí mzdové účetní potvrzení od školky o školkovném ve výši 17 300 Kč, což je maximální částka za rok 2023. Daňová sleva školkovného se ruší až od roku 2024. Za rok 2023 tedy vznikne paní Kateřině z důvodu uplatnění školkovného nárok na daňovou vratku právě ve výši 17 300 Kč.

Čtěte také: Co se kvůli ozdravnému balíčku změní u daňových slev

Obdržení odstupného

Panu Michalovi skončil pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele v květnu a od června nastoupil k druhému zaměstnavateli. U prvního zaměstnavatele obdržel odstupné a hrubá měsíční mzda v daném měsíci byla vyšší než 161 296 Kč a částka hrubé mzdy nad tuto hranici podléhala 23% sazbě daně z příjmu. Za celý rok 2023 však má pan Michal zdanitelný příjem nižší než 1 935 552 Kč a celá zdanitelná částka podléhá 15% sazbě daně z příjmu. Z důvodu jednoho mimořádně příjmového měsíce tedy vznikne panu Michalovi nárok na daňovou vratku, neboť i část zdanitelného příjmu, která podléhala měsíční 23% sazbě daně, za celý rok podléhá 15% sazbě daně z příjmu.

Odchod do důchodu v průběhu roku

Paní Zuzana odešla v srpnu, před účinností legislativních změn, do předčasného důchodu. Daňovou slevu na poplatníka tedy využila pouze v měsících lednu až srpnu. V daňovém přiznání však uplatní paní Zuzana slevu na poplatníka za všech dvanáct měsíců a paní Zuzaně vznikne nárok na daňový přeplatek ve výši 10 280 Kč.

Tip: Mzdová kalkulačka pro rok 2024

Nepodepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele

Zaměstnanec Pavel nastoupil k novému zaměstnavateli od začátku roku 2023, ale nepodepsal u něj prohlášení k dani a po celý rok neuplatňoval slevu na poplatníka, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci. Mzdová účetní se domnívala, že je to z toho důvodu, že pan Pavel ještě podniká a nechce mít vysoký nedoplatek na dani z příjmu. Pan Pavel však podnikání nástupem do práce výrazně omezil, takže po podaném daňovém přiznání za rok 2023 vznikne panu Pavlovi z důvodu uplatnění slevy na poplatníka daňový přeplatek přes 15 tisíc korun (zbylá část do 24 840 Kč připadá právě na daň z příjmu z podnikání).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ