Deset nepříznivých daňových změn pro OSVČ v roce 2024

12.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Za rok 2024 zaplatí všichni živnostníci a podnikatelé vykonávající hlavní činnost na přímých daních více než za minulý rok. Daňové podmínky se budou samozřejmě lišit podle konkrétní příjmové a životní situace. Podívejme se na vybraných deset nepříznivých daňových změn.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeno sociální a zdravotní pojištění. Při dobrovolném vstupu do paušálního daňového režimu je rovněž platba povinného pojistného zohledněna v měsíční platbě. Jaké hlavní daňové změny přináší rok 2024 pro OSVČ?

Zdroj: Shutterstock

Vyšší minimální zdravotní pojištění

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí vždy platit alespoň minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění. Pro rok 2024 se zvyšuje na 2968 Kč, v roce 2023 činila 2722 Kč.

Vyšší minimální sociální pojištění

Ještě více se OSVČ prodraží platba minimální měsíční zálohy na sociální pojištění, která se zvyšuje na 3852 Kč, v roce 2023 činila 2944 Kč.

Čtěte také: Sedmkrát jiný výpočet zdravotního pojištění pro OSVČ za rok 2023

Změny výpočtu vyměřovacího základu u sociálního pojištění

Během roku platí OSVČ zálohy na sociální i zdravotní pojištění, které se následně odečtou od ročního sociálního a zdravotního pojištění, vždy však musí být zaplaceno alespoň minimální roční pojistné, které odpovídá měsíčním minimálním zálohám.

U sociálního pojištění se zvyšuje vyměřovací základ, ze kterého se bude sociální pojištění počítat. Za rok 2024 bude skutečný vyměřovací základ ve výši 55 % daňového základu (hrubého zisku), za rok 2023 je skutečný vyměřovací základ ve výši 50 % daňového základu. Při placení sociálního pojištění budou muset sáhnout hlouběji do kapsy i OSVČ s vyšším ziskem, nejenom OSVČ platící minimální sociální pojištění.

 

Zvýšení částek paušální daně

Při dobrovolném vstupu do režimu paušální daně jsou jednou měsíční platbou splněny všechny daňové povinnosti ohledně daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Pro platbu paušální daně jsou zavedena tři pásma v závislosti na konkrétní situace OSVČ. Pro rok 2024 se zvyšuje měsíční paušální částka ve všech třech pásmech. V prvním pásmu se paušální daň zvyšuje z 6208 Kč na 7498 Kč, ve druhém pásmu z 16 000 Kč na 16 745 Kč a ve třetím pásmu z 26 000 Kč na 27 139 Kč.

Nižší interval pro druhé daňové pásmo

Za rok 2023 podléhá vyšší 23% sazbě daně z příjmů daňový základ nad 1 935 552 Kč, pro rok 2024 se však limit pro odvod 23% sazby daně snižuje na 1 582 812 Kč. Podnikatelé s vyššími zisky tedy zaplatí na dani z příjmů fyzických osob za rok 2024 více než za rok 2023.

Tip: Kalkulačka výdajových paušálů 2024

Posunutí maximálního vyměřovacího základu

Sociální pojištění se, na rozdíl od zdravotního pojištění, odvádí nejvýše z maximálního vyměřovacího základu. Pro rok 2024 se maximální vyměřovací základ zvyšuje na 2 110 416 Kč, zatímco za rok 2023 činil 1 935 552 Kč. Podnikatelé a živnostníci s vysokými zisky tedy zaplatí více na sociálním pojištění nejenom z důvodu změny výpočtu vyměřovacího základu, ale i z důvodu zvýšení maximálního vyměřovacího základu.

Zrušení školkovného

V daňovém přiznání za rok 2024 nepůjde již uplatnit daňovou slevu „školkovné“ na děti, přičemž za rok 2023 je možné ještě čerpat školkovné až ve výši 17 300 Kč na každé dítě. Podnikatelům s dětmi ve školce tedy citelně stoupne daňová povinnost.

Zrušení slevy na studenta

Podnikající studenti zaplatí za rok 2024 na dani z příjmů fyzických osob více minimálně o 4020 Kč, což je částka roční slevy na studenta, která se pro rok 2024 ruší.

Čtěte také: Co se kvůli ozdravnému balíčku změní u daňových slev

Omezení slevy na manželku (manžela)

Nárok na daňovou slevu na manželku (manžela) za rok 2024 bude pouze v případě, že manželka (manžel) má vlastní roční rozhodné příjmy do 68 000 Kč a pečuje o dítě mladší tří let. Za rok 2023 platí pouze příjmové omezení. Některé OSVČ si již nebudou moci kvůli legislativnímu omezení tuto vysokou daňovou slevu ve výši 24 840 Kč (na držitele průkazu ZTP/P ve dvojnásobné výši) uplatňovat.

Zpřísnění dohod o provedení práce

Od října jsou v účinnosti změny zákoníku práce, které značně zvýšily administrativu a povinnosti zaměstnavatelů u dohod o provedení práce. Od ledna navíc budou mít zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nárok na placenou dovolenou. Vzhledem k zákonným změnám bude pro drobné podnikatele a živnostníky administrativně náročnější a finančně nákladnější zaměstnat nějakého brigádníka na dohodu o provedení práce.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 27 krát

Články ze sekce: DANĚ