Nečekané daňové přeplatky za rok 2023 v příkladech

05.03.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Nárok na daňový přeplatek může v praxi vzniknout i zaměstnancům, kteří během roku 2023 nezaplatili žádnou daň z příjmů, nebo zaměstnancům s nadstandardními příjmy či podnikajícím zaměstnancům. Jak je to možné? Podívejme se na vybrané praktické příklady.

Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání, mohou požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Po provedeném ročním zúčtování daně obdrží většina zaměstnanců daňový přeplatek, neboť teprve za celý kalendářní rok se uplatňují daňové odpočty a některé daňové slevy.

Zdroj: Depositphotos

Měsíční daňové bonusy mohou být nižší než roční daňový bonus

Daňový přeplatek mohou obdržet i zaměstnanci, kteří během roku čerpali daňové bonusy na děti. Roční daňový bonus je totiž vyšší než obdržené měsíční daňové bonusy během roku.

Praktický příklad – Vysoký roční daňový bonus

Paní Marcela má roční hrubou mzdu ze zaměstnání ve výši 312 000 Kč. Během roku nezaplatila nic na dani z příjmů, a ještě dostávala měsíční daňové bonusy. V souhrnu obdržela paní Marcela na měsíčních daňových bonusech 21 564 Kč. Při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmů totiž paní Marcela uplatňovala daňové zvýhodnění na dvě děti.

Paní Marcela si může uplatnit odpočet doplňkového penzijního spoření ve výši 24 000 Kč, ale paní Marcele to přijde zbytečné, když přece žádnou daň z příjmu neplatila. Není tomu tak.

Paní Marcela donese mzdové účetní potvrzení od penzijní společnosti a roční daňový základ si sníží o 24 000 Kč. Z tohoto důvodu vznikne nárok na roční daňový bonus ve výši 25 164 Kč. Částka 3600 Kč (25 164 Kč − 21 564 Kč) se stane daňovým přeplatkem, neboť roční daňový bonus je vyšší než vyplacené daňové bonusy během roku. 

Tip: Stáhněte si interaktivní daňové formuláře

Jaký typ přiznání potřebujete Interaktivní XLS
Uplatňuji paušál stáhnout
Vedu účetnictví stáhnout
Mám více zdrojů příjmu stáhnout
Jsem pouze zaměstnanec stáhnout

Mimořádný příjmový měsíc a vratka daně

Pokud měl zaměstnanec v některém měsíci roku 2023 hrubou měsíční mzdu vyšší než 161 296 Kč, podléhala hrubá mzda nad tuto částku 23% sazbě daně z příjmů. Jestliže je však daňový základ za rok 2023 nižší než 1 935 552 Kč, veškerý daňový základ podléhá 15% sazbě daně z příjmů a zaplacené vyšší zálohy na dani z příjmů se stávají daňovým přeplatkem.

Praktický příklad – Vysoká hrubá mzda v jednom měsíci

Paní Lenka měla v září mimořádnou hrubou mzdu ve výši 220 000 Kč. Daň z příjmů fyzických osob za září činila 35 127 Kč. V prvním daňovém pásmu do 161 296 Kč byla daň z příjmů 24 194 Kč a nad tuto hranici 13 502 Kč. Po odpočtu měsíční slevy na poplatníka ve výši 2570 Kč byla zálohová daň z příjmů právě 35 127 Kč.

Celkový daňový základ za rok 2023 má paní Lenka ve výši 900 000 Kč a na daňových zálohách zaplatila celkem 108 857 Kč. Při daňovém základu 900 000 Kč činí roční daň z příjmů 104 160 Kč. Na daňových zálohách zaplatila paní Lenka více o 4697 Kč, což je daňový přeplatek za rok 2023, který obdrží paní Lenka po provedeném ročním zúčtování daně.

Tip: Mzdová kalkulačka 2024

Vysoké daňové odpočty a slevy

Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností nemohou požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a sami si podávají daňové přiznání. Na první pohled by se zdálo, že tito zaměstnanci musí mít vždy nedoplatek na dani z příjmů, když ještě zdaňují příjem z podnikání. Nemusí tomu tak být, pokud uplatňují vysoké daňové odpočty a daňové slevy. V praxi může i podnikajícím zaměstnancům vzniknout nárok na daňovou vratku.

Praktický příklad – Podnikající zaměstnanec a daňová vratka

Zaměstnanec Jiří má roční hrubou mzdu ve výši 800 000 Kč. Při výpočtu měsíčních daňových záloh uplatňoval i daňové zvýhodnění na syna. Na daňových zálohách za celý rok tak pan Jiří zaplatil 73 956 Kč. Pan Jiří má za rok 2023 současně hrubý zisk z podnikání (daňový základ) ve výši 150 000 Kč.

Celkový daňový základ za rok 2023 má pan Jiří 950 000 Kč. V daňovém přiznání uplatní pan Jiří i slevu na manželku ve výši 24 840 Kč, která byla celý na rodičovské dovolené a měla vlastní rozhodné příjmy do 68 000 Kč, a odpočet u životního pojištění ve výši 24 000 Kč. Roční daň z příjmů bude činit 68 016 Kč.

Po podaném daňovém přiznání obdrží pan Jiří daňový přeplatek ve výši 5940 Kč (73 956 Kč − 68 016 Kč). Přestože má pan Jiří i příjmy z podnikání, obdrží zajímavý daňový přeplatek. Důvodem je především nárok na daňovou slevu na manželku.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ