Kdo loni změnil zdravotní pojišťovnu, musí vyplnit dva přehledy o příjmech OSVČ

21.03.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Osoby samostatně výdělečně činné, které změnily od 1. července 2023 zdravotní pojišťovnu, musí za rok 2023 vyplnit dva přehledy. Jeden pro starou a druhý pro novou zdravotní pojišťovnu. V čem se bude lišit vyplnění údajů?

Žádné starosti s vyplňováním přehledu nemají pouze OSVČ, které si své daňové povinnosti během roku 2023 plnily formou účasti v daňovém paušálu. Všechny ostatní OSVČ však musí své zdravotní pojišťovně přehled za rok 2023 odevzdat. Do přehledu se uvádí pouze daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti. Příjmy ze zaměstnání, z kapitálového majetku nebo z nájmu se do přehledu neuvádějí.

Zdroj: Shutterstock

Co ovlivňuje výpočet zdravotního pojištění?

Vliv na výpočet ročního zdravotního pojištění má především skutečnost, zdali byla vykonávána hlavní či vedlejší samostatná výdělečná činnost. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být totiž zdravotní pojištění vypočteno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

  • Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí minimální vyměřovací základ 20 162 Kč.

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu (daňového základu). Sazba zdravotního pojištění je vždy 13,5 %. Minimální záloha tedy činí 2722 Kč měsíčně. 

Tip: Spočítejte a odevzdejte daňové přiznání s našimi interaktivními formuláři

Dva přehledy = daňový základ je stejný

Při změně zdravotní pojišťovny od července a vyplňování dvou přehledů je daňový základ v obou přehledech stejně vysoký. Pro výpočet zdravotního pojištění se zvlášť nerozlišují příjmy za první a druhé pololetí. Rozdílné však mohou být zaplacené zálohy během roku.

Praktický příklad

Živnostník Milan má za rok 2023 daňový základ ve výši 700 000 Kč, vykonával po celý rok hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Skutečný vyměřovací základ ve výši 350 000 Kč (700 000 Kč × 50 %) je vyšší než roční minimální vyměřovací základ 241 944 Kč (20 162 Kč × 12 měsíců). Roční zdravotní pojištění se tedy vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu.

Pan Milan změnil od 1. července zdravotní pojišťovnu. U první zdravotní pojišťovny zaplatil na zálohách 19 500 Kč, u druhé zdravotní pojišťovny zaplatil na zálohách 21 000 Kč. U první zdravotní pojišťovny zaplatil na zálohách pan Milan méně, protože od odevzdání přehledu za rok 2022 se měsíční záloha zvýšila. V měsících do odevzdání přehledu za rok 2022 platil nižší měsíční zálohu.

Tip: Měníte zdravotní pojišťovnu? Řekněte to nejen svému lékaři

Nedoplatek u staré zdravotní pojišťovny

  • Vyměřovací základ je 350 000 Kč (700 000 Kč × 50 %)
  • Roční zdravotní pojištění potom činí 23 625 Kč (350 000 Kč × 13,5 % × 6/12)
  • Zaplacené zálohy jsou 19 500 Kč
  • Nedoplatek zdravotního pojištění činí 4125 Kč (23 625 Kč − 19 500 Kč)

Nedoplatek u nové zdravotní pojišťovny

  • Vyměřovací základ je 350 000 Kč (700 000 Kč × 50 %)
  • Roční zdravotní pojištění potom činí 23 625 Kč (350 000 Kč × 13,5 % × 6/12)
  • Zaplacené zálohy jsou 21 000 Kč
  • Nedoplatek zdravotního pojištění činí 2625 Kč (23 625 Kč − 21 000 Kč)
  • Nová měsíční záloha je 3938 Kč (23 625 Kč : 6 měsíců)

Živnostník Milan má tedy souhrnný nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2023 ve výši 6750 Kč (4125 Kč + 2625 Kč) a od odevzdání přehledu bude platit nové zdravotní pojišťovně měsíční zálohu ve výši 3938 Kč. Poprvé je nová měsíční záloha splatná do 8. dne následujícího měsíce po odevzdání přehledu. Roční nedoplatek na zdravotním pojištění je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu za rok 2023.

Jednorázové nedoplatky u vedlejší činnosti

Zaměstnanci vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost během roku neplatí zálohy na zdravotním pojištění a zdravotní pojištění doplácí jednorázově při odevzdání přehledu. V případě změny zdravotní pojišťovny od července tak budou mít stejně vysoké nedoplatky u obou zdravotních pojišťoven, staré i nové.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ