Jak mohou zaměstnaní manželé využít výhod spolupráce při podnikání

09.04.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Pokud si manželé pomáhají při výkonu samostatné výdělečné činnosti, jedná se o spolupráci. Institut spolupráce lze využít i v případě, že pro oba manžele je hlavním zdrojem příjmů zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu. V takovém případě oba manželé vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Výkon samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání se s ohledem na výpočet sociálního a zdravotního pojištění považuje za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, což znamená, že nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a pojistné se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu.

Zdroj: Depositphotos

Limit pro neplacení sociálního pojištění

Sociální pojištění se z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Za rok 2023 se sociální pojištění neplatí, když je hrubý zisk z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti do 96 777 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti jen po část roku se limit poměrně snižuje.

Praktický příklad: Vedlejší činnost pro oba manžele

Pan Ladislav pracuje na klasickou pracovní smlouvu na dobu neurčitou na plný úvazek pro zaměstnavatele XY a současně si přivydělává podnikáním, pro které má vyřízen živnostenský list. Pro pana Ladislava je podnikání vedlejší samostatnou výdělečnou činností.

Manželka Jiřina je rovněž zaměstnána na klasickou pracovní smlouvu na dobu neurčitou na plný úvazek a současně pomáhá manželovi s podnikáním. Paní Jiřina nemusí mít vyřízen živnostenský list, neboť je spolupracující osobou. Daňové povinnosti má však stejné jako ostatní OSVČ. Rovněž pro paní Jiřinu se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Tip: Spolupráce může manželům ušetřit na daních až 36 tisíc korun

Úspora na sociálním pojištění

Pokud jsou oba manželé zaměstnanci a vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, spolupráce přináší rodině zajímavou úsporu na sociálním pojištění, neboť při převodu příjmů a výdajů ze samostatné výdělečné činnosti mohou mít oba manželé hrubý zisk do limitu a ze zisku z podnikání neplatí sociální pojištění ani jeden z manželů.

V případě, že by nebyl využit institut spolupráce, by sociální pojištění mohlo být poměrně vysoké, i přes 25 000 Kč. Jestliže jsou navíc oba manželé zaměstnanci, mají svůj pojistný vztah (s ohledem na výpočet nemocenských dávek a státních důchodů) vyřešen v zaměstnání odvodem sociálního pojištění z hrubé mzdy.

 

Praktický příklad: Úspora na sociálním pojištění téměř 25 000 Kč

Zaměstnanec Filip si přivydělával po celý rok 2023 výkonem vedlejší samostatné výdělečné činnosti, přičemž hrubý zisk, tj. příjem ponížený o výdaje, měl 170 000 Kč. V podnikání mu po celý rok 2023 pomáhala jeho manželka Marcela, která byla rovněž po celý rok zaměstnána.

Všechny daňové slevy a daňové odpočty uplatní oba manželé při výpočtu daně z příjmů ze zaměstnání. Níže v tabulce si tedy vypočteme rodinné odvody z podnikání na dani z příjmů, sociálním pojištění a zdravotním pojištění ve dvou variantách.

V první variantě zdaní veškerý hrubý zisk ve výši 170 000 Kč pouze pan Filip. Ve druhé variantě zdaní pan Filip 95 000 Kč a na manželku jako spolupracující osobu převede 75 000 Kč.

Položka

Bez využití spolupráce

Využití spolupráce

Filip

Filip

Marcela

Hrubý zisk

170 000 Kč

95 000 Kč

75 000 Kč

Daň z příjmů

25 500 Kč

(170 000 × 15 %)

14 250 Kč

(95 000 × 15 %)

11 250 Kč

(75 000 × 15 %)

Zdravotní

pojištění

11 475 Kč

(170 000 × 50 % × 13,5 %)

6413 Kč

(95 000 × 50 % × 13,5 %)

5063 Kč

(75 000 × 50 % × 13,5 %)

Sociální

pojištění

24 820 Kč

(170 000 × 50 % × 29,2%)

0 Kč

(příjem je do limitu)

0 Kč

(příjem je do limitu)

Celkové daně

61 795 Kč

36 976 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Z důvodu využití spolupráce zaplatí pan Filip s manželkou Marcelou v souhrnu na přímých daních 36 976 Kč. Bez využití spolupráce by to bylo 61 795 Kč, což je o 24 819 Kč více. Důvodem je úspora na sociálním pojištění, neboť jako zaměstnanci do limitu z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění neplatí.


Čtěte také:

Kdo loni změnil zdravotní pojišťovnu, musí vyplnit dva přehledy o příjmech OSVČ

Přehled o příjmech a zálohy na sociálním pojištění za rok 2023

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ