Do jakého příjmu je důchod vyšší než čistá mzda

16.04.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Občané s nižšími příjmy jsou při výpočtu starobního důchodu zvýhodněni, neboť ve výpočtové formuli starobního důchodu je výrazným způsobem zastoupen prvek solidarity. Při nízkých příjmech a vysoké době pojištění je výpočet důchodu velmi výhodný, a výsledný důchod je dokonce vyšší než čistá mzda ze zaměstnání. Podívejme se na praktické výpočty.

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se průměrná hrubá mzda za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) redukuje. Do první redukční hranice se osobní vyměřovací základ započítává ze 100 %, přičemž částka první redukční hranice je do 19 346 Kč za měsíc. Nízké příjmy se tak započítávají v plném rozsahu.

Zdroj: Depositphotos

Výhodnější výpočet důchodu při nízkých příjmech

Lidé s nízkými příjmy tak mají výrazně vyšší náhradový poměr, než mají lidé s vysokými příjmy, neboť téměř celá jejich hrubá mzda se při výpočtu důchodu započítává plně. V druhé redukční hranici (od 19 346 Kč do 175 868 Kč) se započítává pouze z 26 %. Osobní vyměřovací základ nad 175 868 Kč již měsíční částku starobního důchodu neovlivňuje.

Vysoká doba pojištění je nutností

Na výši měsíční částky starobního důchodu má kromě dosažených příjmů v produktivním věku výrazný vliv i získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Finančně si polepší při odchodu do starobního důchodu lidé s nízkými příjmy pouze za předpokladu získání vysoké doby pojištění, tj. ideálně bez mezer v pojištění.

Spočítejte si svůj důchod v naší důchodové kalkulačce

 

Co se počítá do doby pojištění?

Do celkové doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se započítávají nejenom dny výdělečné činnosti, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o děti do 4 let věku, vojenská služba, evidence na Úřadu práce v zákonném rozsahu).

Příjmový limit v závislosti na získané době pojištění

V následující tabulce máme vypočtenu čistou mzdu a řádný měsíční starobní důchod u vybraných hrubých mezd podle legislativy roku 2024. Vždy máme uvedeny varianty, kdy je čistá mzda ve stejné výši jako následně vypočtený starobní důchod. Tedy hraniční příjem, kdy zůstane žadateli o starobní důchod stejná životní úroveň, jakou měl před odchodem do starobního důchodu.  

Tip: Jak vysoký důchod dostanete, když pracujete za minimální mzdu?

Při stejné době pojištění a nižším příjmu, než je hraniční příjem v tabulce, si žadatel o starobní důchod odchodem do penze dokonce finančně polepší. Kromě výhodného výpočtu starobního důchodu při nízkých příjmech je důvodem i skutečnost, že z hrubé mzdy se odvádí daně, zatímco z důchodů uvedených v tabulce nikoliv.

Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob se počítá pouze se slevou na poplatníka ve výši 2570 Kč. Čistá mzda neboli mzda obdržená na účet je tedy hrubá mzda ponížená o daň z příjmů, sociální pojištění, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění. Při výpočtu starobního důchodu se v tabulce nepočítá s výchovným na děti.

Hrubá mzda

Čistá mzda

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

21 664 Kč

18 465 Kč

21 664 Kč

47 let

18 465 Kč

21 132 Kč

18 070 Kč

21 132 Kč

46 let

18 070 Kč

20 587 Kč

17 677 Kč

20 587 Kč

45 let

17 677 Kč

20 068 Kč

17 293 Kč

20 068 Kč

44 let

17 293 Kč

19 554 Kč

16 914 Kč

19 554 Kč

43 let

16 914 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Poměr čisté mzdy a důchodu ještě zlepší nárok na výchovné

Z tabulky názorně vidíme, že např. při získání vysoké doby pojištění v rozsahu 47 let je při hrubé měsíční mzdě ve výši 21 664 Kč starobní důchod přiznaný v roce 2024 stejně vysoký jako mzda před přiznáním důchodu, tj. 18 465 Kč. U žadatelů o starobní důchod s nárokem na výchovné, které činí 500 Kč na každé dítě bez ohledu na průběh pojištění, by se příjmová hranice ještě zvýšila.

Např. v případě nároku na výchovné na dvě děti by nedošlo k poklesu životní úrovně při odchodu do starobního důchodu a získání doby pojištění v rozsahu 47 let až do hrubé mzdy ve výši 23 477 Kč, neboť v takovém případě by čistá mzda činila 19 797 Kč, stejně jako přiznaný starobní důchod.

Zdroj: Youtube.com/ČSSZ

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 29 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY