Přeplatek na sociálním pojištění může vzniknout OSVČ i zaměstnanci. Kdy dorazí na účet a do kdy je třeba uhradit nedoplatek?

21.05.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Podali jste už přehled o výši daňového základu zdravotní pojišťovně a přehled o příjmech a výdajích okresní správě sociálního zabezpečení? Pokud ano, do kdy musíte uhradit nedoplatek a kdy vám vrátí přeplatek?

Přehled o příjmech a výdajích OSSZ a přehled o výši daňového základu zdravotní pojišťovně musí být podán do jednoho měsíce od odevzdání přiznání k dani z příjmů. To se letos odevzdávalo v listinné podobě do 2. dubna, což znamená, že přehledy měly být podány do 2. května.

Podat přehledy do 3. června mají všichni, kteří měli povinnost odevzdat daně elektronicky do 2. května. Osoby, kterým přiznání zpracovává daňový poradce do termínu 1. července, mají ještě plno času. Přehledy je nutné vyřešit do 1. srpna.

To, kdy přehledy zdravotní pojišťovně a příslušné OSSZ odevzdáte, pak samozřejmě určuje i to, kdy obdržíte případný přeplatek na zdravotním anebo důchodovém pojištění, popř. do kdy musíte vyřešit vzniklý nedoplatek.

Pojišťovna chce nedoplatek co nejdříve, na přeplatek si počkáte

Pokud vám ve formuláři vyjde nedoplatek na zdravotním pojištění, je vhodné jej uhradit ihned s podáním přehledu o výši daňového základu. V jiném případě je zdravotní pojišťovna ještě ochotna posečkat dalších 8 dnů ode dne, ve kterém byl přehled podán. Osoby, které však lhůtu nestihnou, musejí počítat s tím, že se jim nedoplatek začne zvětšovat o stanovené penále.

Co se pak týče vypočteného přeplatku, tam naopak rychlost nečekejte. Pojišťovna má ze zákona nárok vrátit vám přeplatek na pojistném do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila.

Důležité je navíc vědět, že přeplatek na zdravotním pojištění vám bude vrácen jedině tehdy, pokud vůči pojišťovně nemáte žádný dluh a jestliže navíc souhrnná výše přeplatku činí nejméně 200 Kč. O vrácení si navíc musíte zažádat. Žádost naleznete ve formuláři přehledu o výši daňového základu, ve kterém zaškrtnete, zda žádáte o vrácení peněz, nebo si přejete přeplatek použít na úhradu pojistného v dalším zdaňovacím období.

Čtěte také: Vrácení daní za rok 2023 – kdy dostanete daňový přeplatek?

Přeplatek a nedoplatek na zdravotním a důchodovém pojištění

Zdroj: Depositphotos

 

Lhůta pro vrácení se může prodloužit, ale musí to mít důvod

Lhůta jednoho měsíce, do kterého musí zdravotní pojišťovna vrátit přeplatek na pojistném, se může prodloužit. Je tomu tak ale pouze v případech, kdy se o přeplatku rozhoduje ve správním řízení.

Jestliže však pojišťovna vrátí přeplatek až po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku, je povinna pojištěnci zaplatit penále. Přeplatek se pak promlčí za 10 let od uplynutí kalendářního roku, ve kterém vznikl.

Čtěte také: Co je dobré vědět o přeplatku a nedoplatku na dani?

Stejná pravidla platí i u důchodového pojištění u OSSZ

U sociálky platí stejné lhůty jako u zdravotních pojišťoven. Okresní správa sociálního zabezpečení tedy bude požadovat uhradit nedoplatek na důchodovém pojištění vypočtený na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích do 8 dnů od podání formuláře.

Pokud vám vyjde přeplatek, na jeho vrácení má OSSZ čas do jednoho měsíce od podání přehledu. Vrácen navíc bude, jestliže je vyšší než 100 Kč a klient nemá žádný dluh u orgánu sociálního zabezpečení.

Tip: Kdy vám bude přiznán důchod ve výši 25 000 Kč?

I u zaměstnanců může dojít k vrácení sociálního pojištění

Vrácení přeplatku na sociálním pojištění se mohou dočkat i zaměstnanci. Podle informací na webu ČSSZ k takové situaci dojde, pokud úhrn vyměřovacích základů zaměstnance přesáhne maximální vyměřovací základ. Ten v roce 2024 činí 2 110 416 Kč. Nad maximální vyměřovací základ se již pojistné na důchodové pojištění neplatí. Osoba, která strop přesáhne, má tedy nárok na vratku pojištění. Důležité je však vědět, že přeplatek vzniklý tímto způsobem nemůže být vyšší než částka, která byla zaměstnanci sražena na pojistném.

Aby navíc k vrácení mohlo dojít, musí se podat písemná žádost. K té je nutné doložit potvrzení zaměstnavatelů o úhrnu vyměřovacích základů.

Je však třeba upozornit, že nárok na vrácení přeplatku zaniká, pokud nebyla žádost podána do 5 let od uplynutí roku, v němž vznikl. Letos je tedy možné žádat o přeplatky za roky 2019 až 2023.

U zdravotního pojištění něco jako maximální vyměřovací základ neexistuje.

Zdroj: VZP, ČSSZ

Tip: Složenka k dani z nemovitostí vám letos nemusí dorazit. Kde najdete platební údaje?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ