Vdovský důchod se vrátí více lidem. Doba, během které může být obnoven, se prodlouží

30.05.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Byl vám před pár lety odebrán vdovský anebo vdovecký důchod? Pokud teď nastal důvod, proč by vám měl být navrácen, možná máte šanci. Stát chce změnit zákonné lhůty, které to umožňují.

Důchodová reforma, která by měla překopat zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nepřináší změny jen do oblasti starobních důchodů, ale dotkne se i těch pozůstalostních.

Pokud novela v legislativním procesu uspěje, tato novinka potěší řadu lidí, u kterých nastaly podmínky pro obnovení nároku na pozůstalostní důchod, ale vzhledem k uplynutí lhůty na jejich uplatnění důchod obnoven nebyl. Po schválení důchodové reformy by se tak nově mohl vdovský nebo vdovecký důchod navrátit daleko více lidem.

Pozůstalostní důchody nejsou až na výjimku přiznávány automaticky

Vdovský nebo vdovecký důchod bude automaticky přiznán pozůstalému manželi nebo manželce jedině tehdy, pokud jejich druhá polovička zemřela následkem pracovního úrazu. V jiných případech, kdy k úmrtí dojde z jakéhokoliv jiného důvodu, je nutné, aby zemřelá osoba splnila potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění, aby byl pozůstalému důchod přiznán. Doba pojištění musí činit

  • 35 let kvůli nároku na starobní důchod, nebo
  • 1 až 20 let podle věku kvůli nároku na invalidní důchod.

TIP: Jak dlouho je potřeba být důchodově pojištěn, aby byl přiznán invalidní důchod?

Získaná doba pojištění se pak samozřejmě vůbec neřeší, jestliže zemřelý už starobní nebo invalidní důchod pobíral.

Čtěte také: O důchodovém věku je už rozhodnuto. Koho pošle reforma do penze dříve a koho později?

Vdovský nebo vdovecký důchod se obvykle pobírá omezeně

Standardně se pozůstalostní důchod pobírá pouze po dobu jednoho roku. To však neplatí v případě, že pozůstalá osoba dosáhla věku, který je stanoven v legislativě, nebo pečuje o nezaopatřené dítě do 26 let věku. Dále je to ještě tehdy, pokud jí byla přiznána invalidita třetího stupně, pečuje o rodiče zemřelého nebo o vlastní, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupních II až IV.

 

Vdovský nebo vdovecký důchod budete také pobírat déle než 1 rok, jestliže pečujete o dítě závislé na péči jiné osoby ve stupních II až IV.

Důležité je navíc vědět, že vdovský nebo vdovecký důchod může pobírat pouze vdova nebo vdovec. Nikoliv druh, družka anebo životní partner. Pokud se daná osoba navíc znova vdá nebo ožení, nárok na pozůstalostní důchod jí zanikne. Může se ale ještě obnovit.

Čtěte také: Kdy je vdovský důchod vyšší než 20 tisíc korun?

Prodloužení doby pro obnovu vdovského, vdoveckého důchodu

Zdroj: Depositphotos

Doba pro obnovu nároku na pozůstalostní důchod se má prodloužit

Období, během kterého může v případě žádosti dojít ke znovuobnovení nároku na pozůstalostní důchod, aktuálně činí 2 roky.

Důchodová reforma hodlá období možné obnovy prodloužit a být tak k pozůstalým benevolentnější. Novela navrhuje návrat k právní úpravě účinné před rokem 2012. Lhůta pro obnovu se tedy prodlouží z dosavadních 2 roků na 5 roků od zániku předchozího nároku.

Úprava by dopadla v podstatě výlučně na osoby ovdovělé po 31. 12. 2011, neboť na osoby ovdovělé před 1. 1. 2012 se podle přechodného ustanovení zákona č. 220/2011 Sb. vztahovala původní pětiletá lhůta pro obnovu.

Splnil-li pojištěnec podmínky pro obnovu nároku na vdovský důchod podle nové právní úpravy přede dnem nabytí její účinnosti a ke dni nabytí účinnosti nové úpravy jsou tyto podmínky splněny, vzniká mu nárok na vdovský důchod od tohoto dne. Obnovený nárok se přizná na žádost oprávněného, neboť plátci důchodu nejsou schopni tyto případy individuálně dohledat ve svých evidencích z moci úřední.

Čtěte také: Studium se zase začne započítávat do důchodu. Ale jen u některých osob

Jaký vliv to bude mít na výši vdovského důchodu?

Pokud jde o výši důchodu, na který se obnovil nárok, uplatní se pravidlo, podle něhož výše procentní výměry vdovského důchodu, na který vznikl znovu nárok, nesmí být nižší než procentní výměra vdovského důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod.

Vypočítejte si výši vdovského důchodu na naší kalkulačce

 

Od kdy se prodlouží doba obnovy pro vdovecký důchod?

Pokud důchodová reforma projde celým legislativním procesem, právní nabytí její účinnosti se předpokládá od 1. ledna 2025.

Zdroj: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Čtěte také: Důchodová reforma počítá s novými čísly při výpočtu starobní penze. Pro mnohé dokonce bude vyšší

Zdroj: YouTube / Právnická fakulta UK

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY