Kdo může dostat invalidní důchod, i když ještě nepracoval, a jak bude vysoký

25.06.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Nárok na invalidní důchod mohou mít i mladiství, kteří nikdy nepracovali. Jedná se o tzv. invalidní důchod z mládí. Jak vysoký je invalidní důchod z mládí? Ve kterých případech se ještě použije ochranný výpočet?

Standardně měsíční částka invalidního důchodu závisí na přiznaném stupni invalidity, získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění) a výši rozhodných příjmů před vznikem invalidity. Měsíční částku invalidního důchodu v těchto případech ovlivňuje nejenom samotný stupeň invalidity, ale i průběh pojištění před vznikem invalidity. O invalidní důchod se žádá na OSSZ.

Zdroj: Depositphotos

Minimální doba pojištění u invalidních důchodů

Pokud však žadatel o invalidní důchod nezískal minimální dobu pojištění, která se liší podle věku, nemůže invalidní důchod vůbec na účet dostávat. Například občané starší 28 let museli pro nárok na invalidní důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech, občané starší 38 let splní minimální dobu pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech.

Tip: Platí napořád a další nepravdy o invalidním důchodu

Bez doby pojištění je přiznán invalidní důchod z mládí

Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech jsou upraveny v § 42 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, kde je uvedeno, že na invalidní důchod třetího stupně má nárok taky osoba, která dosáhla aspoň věku 18 let, má trvalý pobyt v ČR a je invalidní ve třetím stupni, pokud invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu. Nárok na tzv. ochranný výpočet invalidního důchodu má taky osoba mladší 28 let, pokud jsou splněny zákonné podmínky uvedené v tomto paragrafu.

Spočítejte si invalidní důchod v naší kalkulačce

 

Ochranný výpočet invalidního důchodu

Při výpočtu invalidního důchodu v mimořádných případech se vychází z průměrné mzdy. Při výpočtu invalidního důchodu třetího stupně činí procentní výměra 45 % z výpočtového základu, při výpočtu invalidního důchodu druhého stupně polovinu této částky a při výpočtu invalidního důchodu prvního stupně třetinu této částky. I příjemci invalidního důchodu z mládí mohou samozřejmě pobírat příspěvek na péči, který slouží k financování péče, kterou nejsou schopni sami zvládnout. O příspěvek na péči se žádá na příslušném úřadu práce.

 

Průměrná mzda pro výpočet v roce 2024

Pro účely výpočtu invalidního důchodu v mimořádných případech v roce 2024 se průměrná mzda vypočítá jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022.

  • Podle nařízení vlády č. 286/2023 je všeobecný vyměřovací základ za rok 2022 ve výši 40 638 Kč a přepočítací koeficient 1,0819.
  • Průměrná mzda tak činí 43 967 Kč (40 638 Kč × 1,0819).

Výše vypočtená průměrná mzda se používá pro výpočet procentní výměry důchodu, základní výměru důchodu mají všichni invalidní důchodci stejně vysokou a v roce 2024 činí 4400 Kč.

Čtěte také: Nesplňujete potřebnou dobu pojištění pro odchod do důchodu? Pravidla toho odloženého se zmírní

Výpočet invalidních důchodů z mládí v roce 2024

V následující tabulce níže máme proveden výpočet invalidních důchodů v mimořádných případech přiznaných v roce 2024. Základním vstupním údajem je osobní vyměřovací základ ve výši průměrné mzdy 43 967 Kč.

Položka

Částka

Osobní vyměřovací základ

43 967 Kč

První redukční hranice

 (do 19 346 Kč, ze 100 %)

19 346 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 19 346 Kč do 175 868 Kč, z 26 %)

6402 Kč

Výpočtový základ

(19 346 Kč + 6402 Kč)

25 748 Kč

Základní výměra důchodu

4400 Kč

Procentní výměra důchodu pro invaliditu třetího stupně

(45 % z 25 748 Kč)

11 587 Kč

Procentní výměra důchodu pro invaliditu druhého stupně

(0,5 × 11 587 Kč)

5794 Kč

Procentní výměra důchodu pro invaliditu prvního stupně

(0,3333 × 11 587 Kč)

3862 Kč

Měsíční invalidní důchod třetího stupně

v mimořádném případě přiznaný v roce 2024

(4400 Kč + 11 587 Kč)

15 987 Kč

Měsíční invalidní důchod druhého stupně

v mimořádném případě přiznaný v roce 2024

(4400 Kč + 5794 Kč)

10 194 Kč

Měsíční invalidní důchod prvního stupně

v mimořádném případě přiznaný v roce 2024

(4400 Kč + 3862 Kč)

8262 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Jak žádat o důchod online? 

Zdroj: Youtube.com/Česká správa sociálního zabezpečení

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 18 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY