Na letní brigádu už ve 14 letech. Novela zákoníku práce změní zaměstnávání mladistvých

17.06.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Pokud bude schválena novela zákoníku práce, budou moci pracovat i děti mladší 15 let. Jak to bude vypadat a co se změní ve srovnání s tím, co platí dnes?

Novela zákoníku práce, která se aktuálně nachází v legislativním procesu a která pravděpodobně změní zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jak jej známe dnes, přináší změny i do oblasti zaměstnávání mladistvých.

Mladistvým se pak rozumí ten zaměstnanec, který je mladší 18 let. Pokud by došlo ke schválení, do pracovního procesu by mohly být oficiálně zařazeny i osoby mladší 15 let. To však za splnění podmínek, které by se týkaly především dodržení délky pracovní doby. A čeho ještě?

Chceš na brigádu? Ukaž vysvědčení

Podle advokáta Ondřeje Preusse je aktuálně možné, aby osoba starší 15 let pracovala pouze tehdy, má-li dovršenou povinnou školní docházku. Ta musí trvat 9 let a lze ji prokázat doložením vysvědčení.

Výjimku tvoří situace, kdy je dítě mladší 15 let anebo starší, ale nemá ukončenou povinnou školní docházku, a vykonává uměleckou, kulturní, sportovní anebo reklamní činnost. Nicméně v takovém případě je nutné, aby provozovatel činnosti zajistil soustavný dohled způsobilou osobou a vytvořil vhodné podmínky odpovídající charakteru činnosti, kterou bude dítě vykonávat. Dále je navíc nutné, aby o povolení k takové činnosti rozhodla krajská pobočka Úřadu práce ČR.

Čtěte také: Absolvent základní školy nezůstává vždy státním pojištěncem. Kdy se za děti musí platit zdravotní pojištění?

I výkon činnosti u dětí mladších 15 let je možný pouze omezeně

V § 123 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, navíc ještě stojí jasná časová vymezení povolení u dětí, které vykonávají nějakou ze zmíněných činností. Ta jasně říkají, že

  • činnost o délce 2 hodiny denně může vykonávat dítě, které ještě neplní školní docházku. Celková délka za týden ale nesmí přesáhnout 10 hodin,
  • činnost o délce 2 hodiny ve vyučovací den a 12 hodin týdně je možné vykonávat, pokud je činnost vykonávána během období školního vyučování, avšak mimo výuku. Denní doba však nesmí přesáhnout 7 hodin,
  • činnost v délce 7 hodin denně je povolena, pokud se vykonává během školních prázdnin. Celková délka za týden však nemůže přesáhnout 35 hodin.

Dále musí být u dětí samozřejmě dodržen odpočinek. Pauza musí činit nejméně 2× 15 minut a alespoň jednou 45 minut, jestliže dítě vykonává činnost v rozsahu 4 a půl hodiny denně a více. Nepřetržitý odpočinek pak musí trvat nejméně hodin 14, a jestliže dítě takto pracuje 5 dní v týdnu, minimálně 2 kalendářní dny činnost vykonávat nesmí.

Čtěte také: Výpověď bez udání důvodu v novele zákoníku práce není. Zato se zkrátí výpovědní lhůta

Novela zákoníku práce: zaměstnávání mladistvých pod 15 let

Zdroj: Depositphotos

 

Zaměstnávání mladistvých má svá pravidla

Zatím je tedy možné zaměstnávat osoby ve věkovém rozmezí 15 až 18 let, jinak musí být práce činností zmíněného charakteru. I to má však samozřejmě svá specifika. Všeobecně platí, že zaměstnavatel musí mladistvým zaměstnancům zajistit příznivé pracovní podmínky a přidělit jim pouze takovou práci, která je přiměřená jejich fyzickému a rozumovému vývoji.

Důležité je vědět, že u těchto osob nesmí být uzavřena dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty. Délka směny v jednotlivých dnech nemůže překročit 8 hodin a v souhru 40 týdně, přičemž se doba ze všech pracovněprávních vztahů sčítá.

Mladistvý zaměstnanec má také nárok na pracovní přestávku už po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Nepřetržitý odpočinek v týdnu musí trvat nejméně 48 hodin.

Osobám mladším 15 let je zakázána práce přesčas a v noci, která je vymezena od 22 do 6 hodin. Starší mohou výjimečně konat noční směnu, která nepřesahuje 1 hodinu, pokud má jít o jejich výchovu k povolání. To ale vždy pod dohledem osoby starší 18 let.

Srovnejte si výši výdělku z brigády na základě smlouvy v naší kalkulačce

 
Čtěte také: Limit u DPP se na první pohled zvýší. Lidem s více smlouvami ale ve skutečnosti klesne

Do práce se budou moci vrhnout i osoby mladší 15 let

Pokud projde novela zákoníku práce celým legislativním procesem, znamenalo by to, že bude zaměstnavatelům umožněno zaměstnávat osoby mladší 15 let a děti, které ještě neukončily povinnou školní docházku, a to v době hlavních letních prázdnin. Z hlediska legislativy půjde o další mladistvé zaměstnance, nikoliv o děti vykonávající uměleckou, kulturní, sportovní nebo reklamní činnost.

Bude však muset být dodrženo, že délka směny v jednotlivých dnech nebude moci překročit 7 hodin. Zaměstnanci mladší 15 let budou moci pracovat pouze do 35 hodin týdně, a to samozřejmě v součtu všech pracovněprávních vztahů.

Změny by při schválení měly nabýt platnosti od 1. ledna 2025. Zaměstnavatelé tedy o letních prázdninách 2024 uplatní u mladistvých zaměstnanců ještě aktuálně platná pravidla.

Čtěte také: Kdo nebude muset pracovat, a přesto dosáhne na novou superdávku od státu?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ