Jak vysoký je průměrný důchod?

14.10.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V srpnu letošního roku činil průměrný starobní důchod 10 970 Kč. Průměrná mzda za první pololetí letošního roku činí 24 503 Kč. Proč není tvrzení, že průměrný důchod dosahuje 44,8 % průměrné mzdy, přesné?

Při porovnávání průměrného důchodu a průměrné mzdy je vhodné porovnávat čistý důchod a čistou mzdu. Proto není porovnání průměrného čistého důchodu a průměrné hrubé mzdy přesné. Nejlepší je porovnávat čistý důchod s čistou mzdou.

Zdanění důchodu

Důchody jsou totiž v Česku v naprosté většině případů vyplácené čisté. Penzisté ze svého měsíčního důchodu neodvádí sociální ani zdravotní pojištění ani daň z příjmu fyzických osob. Daň z příjmu fyzických osob se odvádí pouze z důchodu nad zákonný limit. V roce 2013 je to částka 288 tisíc Kč (36násobek minimální mzdy platné na začátku roku 2013, tedy 8 000 Kč x 36). V roce 2014 bude limitem, pokud bude i na začátku roku 2014 minimální mzda 8 500 Kč, částka 306 tisíc Kč (8 500 Kč x 36). Za rok 2013 tedy podléhá zdanění důchod nad 24 tisíc Kč měsíčně (288 000 Kč: 12 měsíců), takhle vysoký důchod pobírá velmi málo občanů. Na doplnění si uvedeme, že celý důchod se daní v případě, že pracující důchodce má za rok 2013 příjem ze zaměstnání a základů daně z podnikání a pronájmu vyšší než 840 tisíc Kč.


Tip: Jak se od ledna zvýší důchody?
Kalkulačka starobního důchodu na rok 2014
Jak se zhorší výpočet důchodu v příštích letech?


Průměrný srpnový důchod je tedy vyplácen čistý, důchodce pobírající průměrný důchod tedy obdrží na svůj bankovní účet částku 10 970 Kč.

Zdanění průměrné mzdy

Zaměstnanci odvádí ze své mzdy sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Jak moc se liší hrubá mzda od čisté mzdy závisí na využití daňových slev a nezdanitelných položek. Některé daňové slevy a nezdanitelné položky se dají uplatnit pouze v ročním zúčtování prováděném zaměstnavatelem nebo v daňovém přiznání za daný rok.

Výpočet čisté mzda s uplatněním pouze základní slevy na poplatníka (dle legislativy roku 2013)

Text

Částka

Hrubá mzda

24 503 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(24 503 Kč x 4,5 %)

1 103 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(24 503 Kč x 6,5 %)

1 593 Kč

"Superhrubá mzda"

(24 503 Kč x 1,34, zaokrouhlena na sta nahoru)

32 900 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(32 900 Kč x 15 %)

4 935 Kč

Slevy na dani celkem

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(4 935 Kč - 2 070 Kč)

2 865 Kč

Čistá mzda

(24 503 Kč - 1 103 Kč - 1 593 Kč - 2 865 Kč)

18 942 Kč

vlastní výpočet autora

Zaměstnanec pobírající průměrnou hrubou mzdu ve výši 24 503 Kč (za první pololetí roku 2012), který uplatní pouze základní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč, má čistou mzdu, kterou obdrží na účet, ve výši 18 942 Kč. Zjednodušeně můžeme říci, že průměrný důchod dosahuje 57,9 % čisté mzdy (10 970 Kč: 18 942 Kč).

Zaměstnanec mající dvě děti pobírající průměrnou mzdu 24 503 Kč má čistou mzdu 21 176 Kč. V tomto případě dosahuje průměrný důchod 51,8 % čisté mzdy (10 970 Kč: 21 176 Kč).

Zaměstnanec s dětmi, který uplatňuje např. odpočet úroků nebo penzijního a životního pojištění nebo slevu na manželku bez vlastních příjmů, má čistou mzdu ještě vyšší. Průměrný důchod by v tomto případě nedosahoval ani poloviny čisté mzdy.

Jak to bude za celý rok?

Zatímco průměrný důchod na konci roku se nebude příliš lišit od průměrného srpnového důchodu, tak průměrná mzda za celý rok 2013 bude vyšší než průměrná mzda za první pololetí letošního roku. Na konci roku budou vyplaceny roční odměny.

Např. průměrná mzda za první pololetí roku 2012 činila 24 341 Kč a za celý rok 2012 byla průměrná mzda 25 101 Kč. Průměrná mzda za celý rok v roce 2012 byla tedy vyšší než průměrná mzda za první pololetí o 3,1 %.

S obdobným nárůstem průměrné měsíční mzdy za celý rok 2013 je vhodné rovněž počítat. Z tohoto důvodu bude za celý rok 2013 poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou nižší.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY