Změny při výpočtu čistého příjmu v roce 2014

06.01.2014 | , Finance.cz
DANĚ


OSVČ musí pro rok 2014 počítat s vyššími minimálními platbami na sociálním a zdravotním pojištění, u dohody o provedení práce se do limitu 10 tisíc odvede 15% srážková daň nebo se zvyšuje limit pro příležitostné příjmy na 30 tisíc Kč. Podívejme se na vybrané změny při výpočtu čistého příjmu v roce 2014.

Všechny OSVČ odvádí sociální a zdravotní pojištění z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. V případě, že je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ stanovený zákonem, tak musí OSVČ odvést sociální a zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Pro rok 2014 se zvyšuje minimální vyměřovací základ. OSVČ se ziskem do limitu tedy odvedou více na sociálním a zdravotním pojištění. Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

  • U sociálního pojištění se měsíční minimální vyměřovací základ pro rok 2014 zvyšuje na 6 486 Kč, měsíčně musí být za každý měsíc hlavní výdělečné činnosti na sociálním pojištění zaplaceno minimálně 1 894 Kč (29,2 % z 6 486 Kč). V roce 2013 byl měsíční minimální vyměřovací základ 6 471 Kč, měsíčně muselo být za každý měsíc hlavní výdělečné činnosti minimálně zaplaceno 1 890 Kč (29,2 % z 6 471 Kč). Vše u OSVČ bez vstupu do II. pilíře.
  • U zdravotního pojištění se minimální vyměřovací základ pro rok 2014 zvyšuje na 12 971 Kč, měsíčně musí být za každý měsíc hlavní výdělečné činnosti na zdravotním pojištění zaplaceno minimálně 1 752 Kč (13,5 % z 12 971 Kč). V roce 2013 byl minimální měsíční vyměřovací základ 12 942 Kč, měsíčně muselo být za každý měsíc hlavní výdělečné činnosti minimálně zaplaceno 1 748 Kč (13,5 % z 12 942 Kč).

TIP: Kalkulátor čisté mzdy 2014

Vysoké a nízké příjmy v roce 2014 = vyšší zdanění

Vyšší limit při vedlejší samostatné činnosti

OSVČ, pro které je samostatná výdělečná činnost přivýdělkem a jedná se v jejich případě o vedlejší výdělečnou činnost (hlavní výdělečnou činností je zaměstnání), nemusí do limitu odvádět z příjmu z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění. Sociální pojištění totiž již odvádí ze svého zaměstnání. Právě roční limit, do kterého se neplatí sociální pojištění při vedlejší samostatné výdělečné činnosti, se zvyšuje pro rok 2014 na částku 62 261 Kč, v roce 2013 to byla částka 62 121 Kč.

  • Zde je dobré upozornit, že se jedná o roční limit. Při výkonu vedlejší samostatné činnosti po část roku se tato částka poměrně snižuje dle počtu měsíců. Limitem se přitom rozumí příjem snížený o výdaje, zjednodušeně můžeme tedy hovořit o limitu pro zisk.
Finance.cz

Co přináší rok 2014?


Souhrn změn a novinek, které nás čekají v novém roce.

Čtěte více

Zvýšení limitu pro příležitostné příjmy

Občané, kteří mají příležitostné příjmy, vítají zvýšení limitu pro nezdanitelných příjmů z 20 000 Kč (v roce 2013) na 30 000 Kč. Jestliže tedy občané budou mít během roku 2014 příležitostné příjmy do 30 000 Kč, tak nebudou z tohoto příjmu platit daň z příjmu fyzických osob a samozřejmě nebudou tento příjem uvádět do daňového přiznání. Zde je nutné upozornit na skutečnost, že se jedná o příjem nikoliv zisk (příjem - výdaj). Mezi nejtypičtější příležitostné příjmy patří pronájem movitých věcí nebo příjmy z pěstitelství či chovatelství.


Pět případů, kdy nebudou mít OSVČ z daňového přiznání radost
Peníze během nemoci v roce 2014
Důchod v roce 2014 u minimální mzdy a nadstandardního příjmu
Zdanění přivýdělku v roce 2014
Předčasný důchod v roce 2014
Výpočet důchodu v roce 2014

U dohody o provedení práce do příjmu 10 tisíc Kč je 15% srážková daň

V roce 2013 se u dohody o provedení práce odváděla 15% srážková daň do příjmu ve výši 5 000 Kč, pro rok 2014 dochází ke zvýšení limitu na 10 000 Kč u občanů, kteří nepodepíší u zaměstnavatele prohlášení k dani. Občané pracující v roce 2014 na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč nezaplatí nic na sociálním ani zdravotní pojištění, to zůstává stejné jako v roce 2013. Z odměny z dohody o provedení práce bude sražena 15% srážková daň ve výši 1 500 Kč (10 000 Kč x 15 %) a tím bude veškerá jejich daňová povinnost vyřešena.

Dary sníží více daňovou povinnost

Dary patří mezi nezdanitelné položky, které snižují celkový daňový základ. Na rozdíl od slev na dani z příjmu fyzických osob (např. sleva na poplatníka, na manželku bez vlastních příjmů) nebo daňového zvýhodnění na děti nesnižují nezdanitelné položky přímo daňovou povinnost. Snížení daňového základu např. o 40 000 Kč sníží daňovou povinnost o 6 000 Kč (15 % z 40 000 Kč). Nezdanitelné položky jsou upraveny v § 15 zákona o dani z příjmu. Mezi nezdanitelné položky patří i dary. Právě u darů se zvyšuje limit, o který mohou občané snížit daňový základ, z 10 % na 15 %.

  • Aby dar snížil daňový základ a byl daňově uznatelný, tak musí být vyšší než 1 000 Kč a musí činit za rok 2014 nejvíce 15 % ze základu daně, současně musí dar splňovat zákonné podmínky (např. dar zdravotnickému zařízení, škole...).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ