8 mýtů o zdravotním pojištění

23.08.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Z hrubé mzdy je zaměstnancům jejich zaměstnavatelem odváděno zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění můžeme nazvat povinnou daní. Co u zdravotního pojištění neplatí?

Zaměstnanci je jeho zaměstnavatelem z hrubé mzdy sraženo na zdravotním pojištění 4,5 %, dalších 9 % na zdravotním pojištění odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Za zaměstnance pracujícího za hrubou mzdu 20 000 Kč tedy obdrží jeho zdravotní pojišťovna 2 700 Kč (20 000 Kč x 13,5 %). Podívejme se na vybraných osm omylů spojených s výpočtem zdravotního pojištění zaměstnanců.

Zdravotní pojištění: zapomeňte na mýty

Zaměstnanec může být sankciován

Za výpočet zdravotního pojištění je zodpovědný zaměstnavatel. Jestliže zaměstnavatel řádně neplní své zákonné povinnosti, tak nemůže být zdravotní pojišťovnou pokutován zaměstnance. Zdravotní pojišťovny sankcionují vždy zaměstnavatele a pojistné, včetně vyměřeného penále, zdravotní pojišťovny velmi pečlivě vymáhají po zaměstnavateli.


Z druhé mzdy se zdravotní pojištění neplatí

Někteří zaměstnanci pracují současně pro dva zaměstnavatele, např. na zkrácené úvazky. V takovém případě se však zdravotní pojištění odvádí z obou mezd a nikoliv pouze z jedné. Zaměstnanec pracující na dva zkrácené úvazky s hrubou měsíční mzdou 15 000 Kč zaplatí na zdravotním pojištění stejně jako zaměstnanec s hrubou měsíční mzdou 30 000 Kč pracující pro jednoho zaměstnavatele.


Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění vždy 4,5 % z hrubé mzdy

Při výpočtu zdravotního pojištění musí být vždy dodržen alespoň minimální vyměřovací základ. Zaměstnanci, kteří nejsou pro účely placení zdravotního pojištění, považováni za stání pojištěnce, jejichž hrubá mzda je nižší než minimální mzda, zaplatí na zdravotním pojištění efektivně více. Dopočet do minima, které v letošním roce činí 1 485 Kč (11 000 Kč x 13,5 %), je totiž na straně zaměstnance, zatímco zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění standardně 9 % z hrubé mzdy zaměstnance.


Zdravotní pojištění se platí pouze do limitu

U sociálního pojištění je zaveden maximální vyměřovací základ neboli strop. Z hrubé mzdy nad roční limit se již sociální pojištění neplatí, pro rok 2017 je to částka 1 355 136 Kč. U zdravotního pojištění však není zaveden žádný limit. Zdravotní pojištění se tedy platí i z nadstandardních mezd.


Změna zdravotní pojišťovny ovlivňuje platbu na zdravotním pojištění

Sazba zdravotního pojištění je ve všech případech stejná. Žádná zdravotní pojišťovna nemůže nabízet nižší odvody na zdravotním pojištění. Případnou změnou zdravotní pojišťovny, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci, nemůže dojít k úspoře na zdravotním pojištění.


Pracující důchodci zdravotní pojištění neplatí

Výdělečně činní studenti nebo penzisté odvádí ze své hrubé mzdy zdravotní pojištění jako ostatní zaměstnanci. Pro státní pojištěnce pouze platí výhoda, že nemusí být při výpočtu zdravotního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ.


Z dohody o provedení práce se zdravotní pojištění nikdy neplatí

Jestliže je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, potom se z měsíční odměny neplatí zdravotní pojištění. Pokud je však měsíční odměna plynoucí z dohody o provedení práce 10 001 Kč a více, tak se platí zdravotní pojištění i z měsíční odměny z dohody o provedení práce.


Při výpočtu zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy

Na výši zdravotního pojištění nemají žádný vliv daňové slevy nebo daňové odpočty. Dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou tedy odvedou na zdravotním pojištění stejně, přestože jeden zaměstnanec má např. dvě děti a druhý je bezdětný.

(foto: Pixabay) Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ