9 otázek, na které se chcete zeptat při žádosti o starobní důchod

30.11.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Blíží se vám důchodový věk a postupně si připravujete žádost o starobní důchod. Víte, co všechno budete potřebovat a kde můžete o důchod zažádat?

(1) Kdy zažádat o důchod?

Při žádosti o důchod je vhodné si odchod do důchodu správně načasovat. Je dobré pamatovat na fakt, že doba pojištění se vždy počítá pouze v ukončených celých letech. Důchodového věku ale můžete dosáhnout i během rozpracovaného roku, který by se počítal jako doba pojištění. Často stačí počkat třeba pár měsíců a získáte celý rok pojištění navíc, čímž se vám zvyšuje i vypočtený důchod. Rozdíl může dělat několik stovek, což vám nemusí připadat jako moc. Na druhou stranu ale tento rozdíl budete navíc pobírat celé desítky let, rozdíl 200 Kč za měsíc dělá po 20 letech pobírání důchodu 48 tisíc korun navíc. Je proto vhodné do důchodu odejít až po dokončení takto rozpracovaného roku.

(2) Jak zjistit, kolik let odpracovaného sociálního pojištění mám?

Informace, které o vás má sociální správa o výši let, kdy jste platili sociální pojištění, můžete snadno zjistit z tzv. Informativního osobního listu důchodového pojištění. Ten vám poví, kolik let máte do důchodu už odpracováno. Díky osobnímu listu můžete také zjistit, zda o vás má sociálka veškeré potřebné údaje o předchozích zaměstnáních a zda se vám vše řádně započítává do důchodu. O informativní osobní list můžete zažádat elektronicky, poštou nebo osobně.

(3) Kde zažádat o starobní důchod?

Žádost o starobní důchod můžete provést osobně na OSSZ (okresní správě sociálního zabezpečení). Případně můžete pro podání žádosti plnou mocí zmocnit jinou třetí osobu. Pokud vám zdravotní stav neumožňuje ani jednu z těchto dvou možností, tak žádat o váš starobní důchod můžou rodinní příslušníci na základě potvrzení od lékaře o zdravotním stavu.

Při žádosti o starobní důchod se musíte prokázat platným průkazem totožnosti, poté sepíšete žádost o důchod a to je vše. Při žádosti také dokazujete skutečnosti, o kterých zatím nemá ČSSZ evidenci. Jedná se například o náhradní dobu pojištění, jako je studium, vojenská služba a péče o dítě. Pokud máte mezery v době pojištění, například v důsledku toho, že váš zaměstnavatel řádně neposlal na OSSZ váš evidenční list důchodového pojištění, tak tyto skutečnosti dokládáte a dokazujete příslušnými dokumenty při podávání žádosti o důchod.

Důchodový věk už máte, co potřebujete k žádosti o starobní důchod?

(foto: Shutterstock)

 

(4) Jak se vyplácí důchod?

Důchod si můžete nechat vyplácet na bankovní účet, nebo za poplatek v hotovosti. Způsob vyplácení důchodu je nutné si zvolit už při podávání žádosti o starobní důchod. Pokud si chcete nechat důchod vyplácet bezhotovostně na účet, tak je nutné předložit potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu. Starobní důchod si můžete nechat vyplácet i na účet manžela/manželky, v takovém případě je nutné předložit tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice.

(5) Dokumenty nutné při žádosti o starobní důchod

(6) Jak vypadá potvrzení o výplatě důchodu?

Po přiznání důchodu vám nebude vystavena žádná oficiální průkazka „důchodce“. ČSSZ vám pouze zašle rozhodnutí o přiznání důchodu. Pokud bude třeba, abyste někde doložili potvrzení o důchodu, tak vám OSSZ na žádost vystaví potvrzení o pobírání důchodu, případně i potvrzení o výši pobíraného důchodu.

(7) Komu musím oznámit pobírání důchodu?

Začátek pobírání důchodu musíte oznámit své zdravotní pojišťovně, okamžikem přiznání a začátkem pobírání důchodu se totiž stáváte státním pojištěncem z hlediska placení zdravotního pojištění.

Vzhledem k výši záloh na zdravotní a sociální pojištění je třeba skutečnost, že pobíráte důchod, oznámit i na příslušné oddělení OSSZ v případě, kdy dále i v důchodu budete podnikat na živnostenský list jako OSVČ. Přiznání důchodu může mít vliv na výši povinných záloh na sociální pojištění.

(8) Kdy se mi zvýší důchod?

Starobní důchody se pravidelně zvyšují rozhodnutím vlády, kdy dochází k valorizaci důchodů. K tomuto dochází nepravidelně a v závislosti na celkové ekonomické situaci a vývoji inflace. Starobní důchod se vám může také zvýšit v případě, kdy pobíráte důchod a dále pracujete, v takovém případě můžete požádat o zvýšení důchodu vždy jednou za rok, po 12 měsících placení sociálního pojištění z výdělečné činnosti.

(9) Podléhá důchod zdanění?

Starobní důchody nepodléhají dani z příjmu, pokud v souhrnu váš důchod nepřesáhl 36násobek minimální mzdy za rok. Za běžných okolností tak svůj důchod danit nebudete. Je nutné si ale dávat pozor na situace, kdy kromě pobírání starobního důchodu i pracujete. V takovém případě si hlídejte, zda není třeba podat daňové přiznání a platit vypočtenou daň z příjmu.


Zdroj: ČSSZ

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 119 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY