Na jakou smlouvu pracovat, abyste neplatili sociální a zdravotní pojištění?

12.09.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Bylo by krásné, kdybychom nemuseli platit daně a odvody, myslíte si. A i když to má hodně háčků, možné to jistým způsobem je.

Neplatit zdravotní a sociální pojištění, to by byl sen. V reálu jsou tyto odvody téměř pro každého povinné. Ale máme zde zahrnuto ono slovíčko „téměř“. Výjimky tedy existují.

Zdravotní pojištění

Nejprve si tedy připomeneme, pro koho je povinné zdravotní pojištění. Krom jedné výjimky je povinné pro každého, ale v některých případech ho za jedince platí stát. Zmíněnou výjimkou je situace, kdy člověk pobývá déle než 6 měsíců v zahraničí. Pak povinnost platit zdravotní pojištění zaniká v den, kdy dotyčný podepíše prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině. Před odjezdem se musíte odhlásit u své zdravotní pojišťovny, doložit, že máte zdravotní pojištění v cizině nějakým způsobem placené (pracovní smlouva v zahraničí, nebo komerční pojištění). A po návratu do ČR máte povinnost se ke zdravotnímu pojištění opět přihlásit.

Zdravotní pojištění platí zaměstnanec prostřednictvím svého zaměstnavatele, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Ti všichni se musí starat a platit částky, které se pravidelně každým rokem zvyšují.

Jiné je to u důchodců. Zde platí zdravotní pojištění stát. A stejné je to i u dětí, studentů a žen na mateřské dovolené a žen i mužů na rodičovské dovolené a nezaměstnaných, kteří jsou registrováni na úřadu práce. Zde opět tedy platí stát.

Můžeme si také zopakovat, že zdravotní pojistka hradí lékařské úkony, péči zdravotnický materiál, návštěvy lékaře a preventivní prohlídky stanovené zákonem. Nehradí léky a služby, které nepatří do základní lékařské péče. Platí se sedmi zdravotním pojišťovnám, které své klienty lákají různými nabídkami úhrad právě nadstandardní péče či preventivních programů.

Na jakou pracovní smlouvu neplatíte zdravotní a sociální

(foto. Shutterstock)

Sociální pojištění

Sociální pojištění pro všechny povinné není. Neplatí ho nezaměstnaní na úřadu práce (a nehradí ho za ně ani stát), ale doba neplacení se jim nezapočítává do výpočtu částky důchodu. To se týká také osob bez zdanitelných příjmů. Sociální pojistku neplatí děti ani studenti, pokud ovšem ti druzí při studiu nepracují.

Důchodci neplatí také, naopak čerpají svou pojistku. Lidé na mateřské či rodičovské dovolené pojištění také nehradí, ale doba dovolené se jim započítává do výpočtu důchodu.

U OSVČ je to trochu složitější. Pokud má živnostník zvolenu svou činnost jako hlavní musí v jistých případech pojištění platit (má-li vyšší vyměřovací základ z předešlého zúčtovacího období). Pokud mnoho nevydělává (např. má minimální vyměřovací základ) je pojištění nepovinné.

Jak tedy sociální a zdravotní neodvádět?

Z uvedených případů je zřejmé, že zákon na nikoho nezapomněl, zdravotní pojištění musí platit každý: budˇsám, nebo za něj platí stát. Sociální pojištění není povinností platit, ale pokud máte práci nebo podnikáte, tak ho platit musíte. Neboli sociální pojištění se platí z přesně uvedených zdanitelných příjmů.

Krom práce načerno je zde ale přece jen varianta, kdy se placení alespoň částečně můžete vyhnout. Je to činnost na dohodu o provedení práce.

Můžete se domluvit se zaměstnavatelem dohodě o provedení práce s měsíční odměnou do 10 tisíc Kč. V tu chvíli za vás nebude odvádět sociální a zdravotní odvody. Zaměstnanec bez příjmů tedy sociální pojištění platit nemusí, odpracovaná doba se mu ale nezapočítává do důchodu. Zdravotní pojištění ale platit musí. Je tedy nutné se přihlásit u nějaké zdravotní pojišťovny přihlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit si zdravotní pojištění. To od roku 2018 činí 1647 Kč měsíčně.

Práce na DPP je výhodná především pro ty, kterým platí zdravotní pojištění stát. Na tuto smlouvu tak často pracují studenti, starobní důchodce, nebo osoby pobírající rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství.

Autor článku

Martin Ježek

Martin Ježek  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 20 krát

Články ze sekce: DANĚ