S čím při změně zdravotní pojišťovny nepočítejte?

24.09.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Jednou za rok lze změnit zdravotní pojišťovnu. Jednotlivé zdravotní pojišťovny nabízí svým klientům různé benefity či dostupnost. Čeho však nelze změnou zdravotní pojišťovny docílit?

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za 12 kalendářních měsíců, a to buď k 1. lednu nebo k 1. červenci. Kdo chce změnit zdravotní pojišťovnu od 1. ledna 2019, ten musí podat přihlášku k nové zdravotní pojišťovně do konce září 2018. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je totiž nutné podat s tříměsíčním předstihem.

Zdravotní pojištění je povinnou daní a každý musí platit zdravotní pojištění. Pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Na co je potřeba při změně zdravotní pojišťovny zapomenout?

Platba nižšího měsíčního pojistného

Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a dále zaměstnavatelé platí za zaměstnance na zdravotním pojištění 9 % z jejich hrubé mzdy. Osoby samostatně výdělečně činné platí za rok na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu, přičemž během roku platí osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost vždy měsíční zálohy, a to vždy nejméně v minimální výši (v roce 2018 v částce 2 024 Kč). Osoby bez zdanitelných příjmů platí každý měsíc na zdravotním pojištění 13,5 % z minimální mzdy, v roce 2018 částku 1 647 Kč. Změnou zdravotní pojišťovny nelze ušetři na zdravotním pojištění. Měsíční pojistné se změnou zdravotní pojišťovny nemůže snížit. Sazba zdravotního pojištění je vždy stejná. Žádné slevy u zdravotního pojištění nejsou legislativou umožněny.

Zaměstnanec Horký má hrubou mzdu 35 000 Kč. Na zdravotním pojištění je mu sraženo 1 575 Kč (4,5 % z 35 000 Kč) a dalších 3 150 Kč (35 000 Kč x 9 %) za něj zaplatí zaměstnavatel. Pan Horký změní od ledna 2019 zdravotní pojišťovnu. Částka zdravotního pojištění bude stejná. Pan Horký však musí změnu zdravotní pojišťovny do 8 dní oznámit mzdové účetní, aby bylo zdravotní pojištění placeno řádně a včas na účet správné zdravotní pojišťovny.

Paní Vránová má vysoké příjmy pouze z pronájmu, pro účely placení zdravotního pojištění je osobou bez zdanitelných příjmů, neboť není ani zaměstnancem ani osobou samostatně výdělečně činnou ani státním pojištěncem. I paní Vránová jako osoba bez zdanitelných příjmů si může změnit zdravotní pojišťovnu. Zdravotní pojištění si bude nadále sama platit, měsíční částka v roce 2019 bude záviset od zvýšené minimální mzdy. Pokud bude minimální mzda zvýšena na 13 700 Kč, potom by paní Vránová měsíčně platila 1 850 Kč (13,5 % z 13 700 Kč).

Odpuštění penále

Změnou zdravotní pojišťovny nedochází ke smazání dluhů. Stará zdravotní pojišťovna bude vymáhat veškeré dlužné pohledávky na zdravotním pojištění, tedy pojistné, penále i pokuty. Při splnění zákonných podmínek je možné penále snížit nebo prominout. Změnou zdravotní pojišťovny automaticky v žádném případě nedochází k prominutí či odpuštění penále.

Zdravotní pojištění a změna pojišťovny

(foto: Shutterstock)

Nižší administrativa

U všech zdravotních pojišťoven je nutné plnit zákonné povinnosti a vyplňovat patřičné tiskopisy. Např. osoby samostatně výdělečně činné musí každoročně odevzdávat své pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za příslušný rok. Změnou zdravotní pojišťovny nedochází k administrativní úlevě, neboť základní tiskopisy se odevzdávají u všech zdravotních pojišťoven a jejich struktura je dosti podobná. Rovněž termíny pro odevzdání jsou u všech zdravotních pojišťoven shodné.

Živnostník Starý změní od 1. ledna 2019 zdravotní pojišťovnu. V roce 2018 platí měsíční zálohu na zdravotním pojištění ve výši 3 485 Kč. Stejně vysokou měsíční zálohu bude platit i u nové zdravotní pojišťovny až do odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 odevzdá živnostník Starý v březnu 2019. Za leden a únor 2019 tedy  zaplatí ještě zálohu ve  výši 3 485 Kč. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 musí odevzdat u staré zdravotní pojišťovny, u které byl pojištěn po celý kalendářní rok 2018.

Jiná splatnost pojistného

Osoby samostatně výdělečně činné platí měsíční zálohy na zdravotním pojištění do 8. dne následujícího měsíce. Osoby bez zdanitelných příjmů platí měsíční platby rovněž do 8. dne následujícího měsíce. Splatnost zdravotního pojištění je rovněž u všech zdravotních pojišťoven stejná.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ