Jak se vám bude počítat důchod, když nepracujete na hlavní pracovní poměr

20.11.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Práce na zkrácený úvazek je stále oblíbenější. Jak je to však s výpočtem důchodu při práci na zkrácený úvazek? A kdy ovlivňuje výši důchodu práce na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti?

Ve světě stoupá počet zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek. Nabízení práce na zkrácený úvazek je možností, jak přilákat do firmy odborníky, kteří vyžadují dostatek volného času na své koníčky nebo rodinu. Práce na zkrácený úvazek je možností, jak rodiče s malými dětmi mohou zvládnout pracovní kariéru i péči o děti.

Sociální pojištění se platí ze zkráceného úvazku vždy

Z hrubé mzdy ze zkráceného úvazku se vždy odvádí sociální pojištění. Zaměstnanci je sraženo z hrubé mzdy 6,5 % a dalších 25 % na sociálním pojištění za zaměstnance platí zaměstnavatel. I když zaměstnanec pracuje např. pouze čtyři hodiny denně a hrubá mzda dosahuje např. 9 000 Kč. Každý příjem zaměstnance, ze kterého se odvádí sociální pojištění, se přitom počítá pro důchodové účely.

 

Zkrácený úvazek se počítá do důchodu

Paní Nováková pracuje na standardní pracovní smlouvu na plný úvazek s hrubou mzdou 27 000 Kč.  Paní Šťastná pracuje na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 34 000 Kč. Pro výpočet důchodu na tom bude paní Šťastná lépe než paní Nováková, i když pracuje na zkrácený úvazek. Na sociálním pojištění odvede paní Šťastná více, proto bude mít i vyšší státní důchod.

Dva zkrácené úvazky a výpočet starobního důchodu

Zaměstnanec Kratochvíl pracuje na plný úvazek s hrubou měsíční mzdou 30 000 Kč. Zaměstnanec Pokorný pracuje současně pro dva zaměstnavatele, pro každého na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 13 000 Kč. Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdě v současné hodnotě za odpracované roky, při výpočtu starobního důchodu v roce 2018 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2017). Přestože pan Pokorný pracuje současně pro dva zaměstnavatele, tak do doby pojištění se mu takto odpracovaný rok počítá jako jeden rok pojištění, stejně jako panu Kratochvílovi, který pracuje pouze pro jednoho zaměstnavatele. S ohledem na výpočet starobního důchodu je na tom lépe pan Kratochvíl.

Jak se počítá důchod při částečném úvazku

(foto: Shutterstock)

Rozhodný limit u pracovních dohod

I pracovní dohody mohou pozitivně ovlivňovat měsíční částku starobního důchodu. Z hrubé odměny však musí být odvedeno sociální pojištění. Z dohody o provedení práce se platí sociální pojištění, když hrubá měsíční odměna činí 10 001 Kč a více. Z dohody o pracovní činnosti se v roce 2018 odvádí sociální pojištění, když hrubá měsíční odměna činí 2 500 Kč a více (v roce 2019 již 3 000 Kč a více). Práce na dohody s měsíční odměnou do limitu se tedy nezohledňuje do doby pojištění pro důchodové nároky ani do výše osobního vyměřovacího základu.

Jak se počítá DPP a DPČ do důchodu

Paní Novosadová pracuje současně pro tři zaměstnavatele na dohodu o provedení práce. Hrubá měsíční odměna u každého zaměstnavatele činí 10 000 Kč. Ani z jedné odměny se neplatí sociální pojištění. Protože paní Novosadová nesplňuje některou ze zákonných podmínek pro hodnocení daného období jako náhradní doby pojištění, tak jí vzniká mezera v pojištění a příjem se pro důchodové účely nepočítá. Pan Černý pracuje pouze na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Panu Černému je z hrubé odměny odváděno sociální pojištění, proto se mu dané období počítá do doby pojištění a příjem se započítává pro důchodové nároky. Z důvodu nízkého rozhodného příjmu je však nutné počítat s tím, že všechny případné důchody by byly nízké.

Snižuje DPP a DPČ důchod

Paní Skácelová pracuje současně pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 14 000 Kč. Z obou dohod je odváděno sociální pojištění. Pro důchodové účely je paní Skácelová na tom stejně jako zaměstnanec pracující pro jednoho zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr s hrubou měsíční mzdou 28 000 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 65 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY