Co všechno ovlivnilo zvýšení minimální mzdy letos v lednu?

21.01.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Minimální mzda se pro rok 2019 zvyšuje o 1 150 Kč na 13 350 Kč. V lednu 2019 ještě zaměstnanci pracující za minimální mzdu obdrží výplatu za prosinec, na vyšší čistou mzdu se tedy mohou těšit až v únoru. Na svůj účet obdrží o 798 Kč více, zbytek spolknou daně. Od výše minimální mzdy se pak odvíjejí i různé daňové limity.

Vyšší platba na zdravotní pojištění

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy budou poprvé v únoru platit vyšší zdravotní pojištění osoby bez zdanitelných příjmů, neboť měsíční platba na zdravotní pojištění v jejich případě činí 13,5 % právě z minimální mzdy. Osobami bez zdanitelných příjmů jsou například lidé mající pouze pasivní příjmy, občané vyřazení z evidence na úřadu práce či lidé v domácnosti, za které neplatí zdravotní pojištění stát. „Poprvé musí osoby bez zdanitelných příjmů zaplatit pojistné ve výši 1 803 Kč do 8. února, což je z důvodu zvýšení minimální mzdy o 156 Kč měsíčně více než loni,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Lze si více přivydělat

Občané v evidenci na úřadu práce si mohou svou finanční situaci zlepšit přivýdělkem. Během výkonu takového zaměstnání jim ale nenáleží podpora v nezaměstnanosti. Tento typ práce je tak výhodný zejména pro lidi, kteří již nebo ještě nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti a nedaří se jim najít práci na hlavní pracovní poměr. Výše přivýdělku je ovšem omezená, může dosahovat jen poloviny minimální mzdy. V roce 2019 si tedy bude možné tímto způsobem při vydělat maximálně 6 675 Kč měsíčně.

Při přivýdělku lidé rovněž ušetří na zdravotním pojištění, protože za občany v evidenci na úřadu práce jej platí stát. Navíc je přivýdělek výhodný i pro zaměstnavatele, neboť pojistné na zdravotní pojištění, které za zaměstnance odvádí, se počítá ze skutečné hrubé mzdy nebo hrubé odměny a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. „Přivydělat si lze pouze na základě zkráceného úvazku nebo dohody o pracovní činnosti, práce na dohodu o provedení práce během evidence na úřadu práce již není možná,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.


 

Důchody se budou danit jen výjimečně

Vyplácené státní důchody nepodléhají platbám pojistného na sociální a zdravotní pojištění bez ohledu na jejich měsíční částku. Dani z příjmu fyzických osob poté podléhají pouze důchody nad 36násobek minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Za rok 2019 tudíž bude důchod zdaňovat ještě méně penzistů než za loňský rok, neboť roční důchod nad 480 600 Kč naprostá většina penzistů nepobírá.

Přísnější podmínky pro daňový bonus

V případě, že je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, náleží rodiči uplatňujícímu daňové zvýhodnění nárok na daňový bonus právě ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Pro možnost čerpání ročního daňového bonusu je ale nutné mít příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, za rok 2019 tedy alespoň 80 100 Kč.

„Rodič pracující během roku pouze tři kalendářní měsíce s hrubou měsíční mzdou 15 000 Kč má nárok na tři měsíční daňové bonusy, protože hrubá měsíční mzda je vyšší než polovina minimální mzdy,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Pokud jde o daně z příjmu u pracujících rodičů, tak ti si za rok 2019 budou moci uplatnit vyšší školkovné, tedy slevu na dani za dítě umístěné v předškolní péči. Školkovné je uplatňováno až do výše minimální mzdy, tedy pro daně za rok 2019 je možné uplatnit až 13 350 Kč školkovného. Za rok 2018 můžete uplatnit 12 200 Kč.

Vyšší minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění

Za všechny zaměstnance, kteří nejsou současně státními pojištěnci, musí v příštím roce zdravotní pojišťovna každý měsíc obdržet zdravotní pojištění minimálně ve výši 1 803 Kč, což je 13,5 % z minimální mzdy. Zaměstnanci pracující za hrubou mzdu nižší, než je minimální mzda z důvodu práce na zkrácený úvazek, přitom platí dopočet do minima, zaměstnavatel hradí standardně 9 % z hrubé mzdy zaměstnance.

Práce na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší, než je minimální mzda, tak bude pro zaměstnance méně výhodná, protože mu bude sraženo na zdravotní pojištění procentuálně více. „Platba zdravotního pojištění se však prodraží i zaměstnancům čerpajícím neplacené volno, pokud budou mít hrubou mzdu za odpracované dny v daném měsíci nižší, než je minimální mzda,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.


Kontakt pro novináře

Tomáš Skolek

E-mail: e.tomas.skolek@gmail.com

Tel.: 776 056 711

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ