Vyplňujeme přehledy: rozdílný postup výpočtu u zdravotního a sociálního pojištění za rok 2018

04.02.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň po část roku 2018 je nutné vyplnit přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ. Podívejme se na praktické příklady, kdy je výpočet odlišný.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 musí odevzdat všechny OSVČ, které vykonávaly hlavní  nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Rozdílná je nejenom sazba pojistného, ale i způsob výpočtu v některých případech. Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu, sazba sociálního pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu. Sazba pojistného je stejná při výkonu hlavní i vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Přehled o příjmech a výdajích odevzdávají osoby samostatně výdělečně činné u některé ze 7 zdravotních pojišťoven působících na trhu, u které jsou pojištěni. U sociálního pojištění je situace odlišná, přehled o příjmech a výdajích se odevzdává vždy na místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.

Praktický příklad 1) – Rozdílný vyměřovací základ

Živnostník Milan vykonával po celý rok 2018 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Roční příjmy měl  520 000 Kč. Skutečné výdaje má nízké a uplatňuje tedy 60% výdajový paušál. Daňový základ za rok 2018 činí tedy 208 000 Kč (520 000 Kč – (520 000 Kč x 60 %).

Sociální pojištění i zdravotní pojištění se počítá z vyměřovací základu, kterým je polovina daňového základu. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být sociální pojištění i zdravotní pojištění vypočteno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Když je tedy skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se použije při výpočtu minimální vyměřovací základ.

Hranice minimálního vyměřovacího základu za rok 2018 však není u sociálního pojištění a zdravotního pojištění stejná. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění 7 495 Kč a u zdravotního pojištění potom 14 989,50 Kč.

  • Sociální pojištění bude živnostník Milan počítat ze skutečného vyměřovacího základu 104 000 Kč (208 000 Kč x 50 %), protože je vyšší než minimální vyměřovací základ 89 940 Kč (7 495 Kč x 12 měsíců). Roční sociální pojištění činí 30 368 Kč (104 000 Kč x 29,2 %).
  • Zdravotní pojištění se bude počítat z minimálního vyměřovacího základu ve výši 179 874 Kč (14 989,50 Kč x 12 měsíců) , neboť skutečný vyměřovací základ v částce 104 000 Kč je nižší. Roční zdravotní pojištění činí tedy 24 283 Kč (179 874 Kč x 13,5 %).
  • Jaké jsou povinné minimální zálohy pro OSVČ

Jak se počítá zdravotní a sociální

(foto: Shutterstock)

Praktický příklad 2) – Sociální pojištění se neplatí, zdravotní pojištění ano

Paní Jana pracovala po celý rok 2018 na hlavní pracovní poměr pro zaměstnavatele XY. Současně po celý kalendářní rok 2018 vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk, tedy příjem ponížený o výdaje, z vedlejší samostatné výdělečné činnosti činí 70 000 Kč. Z hrubého zisku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti paní Jana sociální pojištění platit nebude, neboť za rok 2018 se sociální pojištění neplatí z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, když je hrubý zisk nižší než 71 950 Kč. Zdravotní pojištění však paní Jana bude platit v částce 4 725 Kč (70 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

Praktický příklad 3) – Výpočet u nadstandardních zisků

Podnikatelka Martina dosáhla za rok 2018 hrubého zisku v částce 4 400 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ činí tedy 2 200 000 Kč (4 400 000 Kč x 50 %).

Pro výpočet sociálního pojištění je však stanoven maximální vyměřovací základ, a když je skutečný vyměřovací základ vyšší než maximální vyměřovací základ, tak se sociální pojištění počítá z maximálního vyměřovacího základu. Za rok 2018 je maximální vyměřovací základ 1 438 992 Kč. Roční sociální pojištění bude tedy 420 186 Kč (1 438 992 Kč x 29,2 %).

Při výpočtu zdravotního pojištění není stanoven žádný maximální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění se počítá z jakkoliv vysokého vyměřovací základu. Roční zdravotní pojištění činí tedy 297 000 Kč (2 200 000 Kč x 13,5 %).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ