Srovnání daňových sazeb v ČR a na Slovensku

20.03.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Tzv. "malé daně" jsou rušeny u nás i na Slovensku a byly zameteny pod koberec (tedy pod daň z příjmu). Jaké jsou jejich jednotlivé sazby na Slovensku a v Česku?

Darovací daň byla v Česku i na Slovensku již prakticky zrušena, přesto ji v některých případech budeme platit. Jak je to u ostatních daní?

Září Češi radostí kvůli nízkým daním?

Česko a Slovensko na mapě Evropy

Zdroj: Shutterstock

Dědická daň

Dědická daň byla v České republice (ČR) zrušena. Příjmy z dědictví jsou od roku 2014 zahrnuty do daně z příjmu, ale jsou od ní osvobozeny.

Na Slovensku byla dědická daň zrušena již v roce 2004 a rovněž spadá tento příjem do daně z příjmu a je od ní osvobozen.

TIP: Kdy raději dědit a kdy raději darovat

Darovací daň

Darovací daň podobně jako dědická daň v ČR reálně neexistuje, ale příjmy z darů se stejně jako z dědictví zdaňují daní z příjmu ve výši 15 % či 19 %.

Darovací daň na Slovensku rovněž není stanovena, nicméně i zde se dar počítá jako příjem a daní se daní z příjmu.

Stejně jako v Česku, tak i na Slovensku, jsou rodinní příslušníci v přímé linii od zdanění takto nabitého majetku osvobození.

Pozor na daň z příjmu z prodávané nemovitosti v Česku i na Slovensku při darování či dědění

Pokud obdarovaný bude mít v plánu nemovitost brzy (do 5 let) po nabytí prodat, tak musí počítat s tím, že zaplatí daň z příjmu z prodané nemovitosti. 

V Česku bude dědic či obdarovaný při přeprodeji nemovitosti osvobozen pouze v tom případě, když tato osoba držela nemovitost déle než 5 let nebo v ní 2 roky měla trvalé bydliště.

Tato lhůta se zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel či zůstavitelé nemovitost prokazatelně vlastnili.

Na Slovensku platí pro osvobození od daně z příjmu pouze druhá varianta, tedy že dědic či obdarovaný měl nemovitost ve svém držení minimálně 5 let.

Při zdědění nemovitosti či získání nemovitosti darem nezapomeňte na podání daňového přiznání a zaplacení daně z nemovitých věcí a to v Česku, tak i na Slovensku.

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí je poměrně složitá a individuální záležitost, proto se tímto typem daní nebudeme zabývat. Jen si uvedeme, že stejně jako v České republice, tak i na Slovensku vstupují příjmy z této daně do obecních kas.

Na výpočet výsledné daně z nemovitých věcí má, stejně jako u nás, tak i na Slovensku, vliv typ pozemku, jeho rozměry, počet nadzemních podlaží, místní koeficient atp.

Podrobně se o této problematice dočtete na stránkách Financí.sk.

 

Daň z nabytí nemovitostí

Daň z nabytí nemovitých věcí má v České republice hodnotu 4 % ze základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru. Tuto daň platí kupující. Příjmy z prodeje nemovitostí se dále daní daní z příjmu.

Na Slovensku není daň z převodu nemovitosti, ale příjmy z prodeje nemovitosti jsou daněny daní z příjmu (se sazbami 19 % a 25 %).

Silniční daň

O silniční dani v ČR i na Slovensku můžete přečíst na těchto odkazech:

Daň z dividend

Dividendy se v ČR daní prostřednictvím daně z příjmu. A jelikož se dividendy vyplácejí z čistého zisku, tak se jedná o dvojí zdanění, ale to je běžná praxe v mnoha zemích.

Dvojí zdanění je rovněž i na Slovensku. Daň z dividend má na Slovensku několik sazeb, při kterých je důležité, ze kterého státu pochází příjmy a také typ příjemce.

Typ příjemce Zdroj příjmu Sazba daně
Fyzická osoba Slovensko či smluvní stát 7 %
Zahraničí - nesmluvní stát 35 %
Právnická osoba Slovensko či smluvní stát Není předmětem daně
Zahraničí - nesmluvní stát 35 %

 Ekologické daně

Ekologické daně patří v Česku i na Slovensku mezi ty nejméně známe, přitom je platí drtivá většina z nás. Tuto daň odvádí poskytovatel energie a my se s ní prakticky nepotkáme, tedy pokud odhlédneme od toho, že ji zaplatíme v ceně elektřiny, uhlí či plynu.

Daň z elektřiny

Daň z elektřiny v Česku činí 28,30 Kč/MWh (bez 21% DPH).

Daň z elektřiny na Slovensku činí 33,86 Kč/MWh.

Daň z pevných paliv

Sazba daně z pevných paliv v Česku činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku.

Na Slovensku se platí daň z uhlí ve výši 272,40 Kč za tunu černého či černého uhlí, koksu a dalších příbuzných produktů.

Daň ze zemního plynu

Od 1. ledna 2020 se zvyšuje sazba daně ze zemního plynu z původních 136,80 Kč/MWh na 264,80 Kč/MWh spalného tepla pro plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21.

Daň ze zemního plynu, který slouží jako palivo, na Slovensku činí 33,86 Kč/MWh. Zemní plyn jako pohonná látka má sazbu 240 Kč/MWh.

Jestliže jste lační po dalším srovnání českých a slovenských daní, tak se podívejte na tyto články:

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ