6 případů, kdy budete muset doplatit pojistné po odevzdání přehledu

10.04.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Po doplacení daní z příjmu za minulý rok je třeba odevzdat ještě přehledy o příjmech a výdajích na Okresní správu sociálního zabezpeční a na zdravotní pojišťovnu. Spousta OSVČ nebude muset nic doplácet, ale v několika případech se připravte na to, že budete muset doplatit jak sociální tak i zdravotní pojištění za rok 2018.

Pokud jste podávali daňové přiznání, tak do jednoho měsíce máte povinnost podat i přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a na OSSZ. Pokud jste daňové přiznání odevzdávali na poslední chvíli (1. dubna 2019), tak posledním termínem pro odevzdání přehledů je 2. květen 2019. Do této doby musíte odevzdat přehled a na jeho základě případně doplatit pojistné za minulý rok.

Je pravda, že velké množství OSVČ platí minimální zálohy a jejich příjmy za minulý rok stále odpovídají minimálním zálohám, takže po podání přehledu nebudou muset tyto osoby nic doplácet. Je ale řada případů, kdy po podání přehledu budete muset doplatit pojistné za minulý rok. A kdy se vám nejspíš zvýší zálohy pro tento rok.

(1) Když jste měli vyšší příjmy než minulý rok

Zálohy v daném roce se platí na základě přehledu o příjmech a výdajích z minulého roku. V přehledu dojde vždy k vyúčtování, na jedné straně zálohy zaplacené na sociální a zdravotní pojištění za celý rok a na straně druhé skutečně dosažené příjmy a zisk a odpovídající sociální a zdravotní pojištění. Pokud vámi dosažené příjmy odpovídají větší částce sociálního a zdravotního pojištění, než kolik jste za celý rok odvedli na zálohách, tak je nutno chybějící částku doplatit. Zároveň vám zdravotní pojišťovna i OSSZ předepíše nové vyšší zálohy.

(2) Pokud jste měli nějaké příjmy u vedlejší činnosti

Pro vedlejší činnost platí, že zálohy se neplatí během prvního roku činnosti a pro další roky se vždy platí jen zálohy spočítané na základě skutečných příjmů v minulém roce, není třeba dodržovat minimální vyměřovací základ. U sociálního pojištění navíc platí, že OSVČ je povinna ho platit až po překročení rozhodné částky. Zdravotní pojištění se ovšem odvádí pokaždé, kdy OSVČ měla i jen minimální příjmy. Je tak možné, že budete po podání přehledu na zdravotní pojišťovnu doplácet, i když na sociálce nic dlužit nebudete, protože podnikáte pouze na vedlejší činnost.

(3) Když jste překročili rozhodnou částku u vedlejší činnosti

Pokud jste navíc překročili rozhodnou částku, tak budete muset po podání přehledu doplatit i sociální pojištění. To se u vedlejší činnosti neplatí až do příjmů ve výši 71 950 Kč pro rok 2018. Pokud byly vaše příjmy na vedlejší výdělečnou činnost za minulý rok menší než 71 950 Kč, tak nemusíte doplácet sociální pojištění za minulý rok. Pokud ale vaše příjmy tuto rozhodnou částku překročili, bude nutné doplatit dlužné pojistné.

"Rozhodná částka činí 2,4 násobek částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu." ČSSZ

Pozn: Pro rok 2019 bude rozhodná částka činit 78 476 Kč.

Sociální a zdravotní pojištění doplatit

(foto: Shutterstock)

 

(4) Platili jste v minulém roce zálohy špatně

Z jakéhokoliv důvodu mohlo dojít k tomu, že jste minulý rok některou ze záloh zaplatili špatně. Poslali jste menší částku, zapomněli jste si zvýšit zálohy nebo třeba jste úplně zapomněli zálohy platit. V takovém případě budete muset vše doplatit po podání přehledu. Doplatit budete muset jak zdravotní, tak i sociální pojištění. 

(5) Nezaplatili jste loni v prosinci dvě zálohy

S letošním rokem se měnila splatnost sociálního pojištění. Zatímco dříve se sociální pojištění platilo zpětně za uplynulý měsíc, podle nových pravidel se platí v měsíci, za který se zálohy platí. Vznikla tak situace, kdy jste v prosinci platili sociální pojištění za listopad. Přitom ale platby přijaté v lednu už byly počítané jako záloha za leden.

Správa sociálního zabezpečení umožnila dvojí řešení. Mohli jste v prosinci minulého roku zaplatit dvě zálohy. Ta, která byla zúčtována do 20. prosince, byla brána jako záloha za listopad. Ta, která přišla mezi 21. a 31. prosincem, byla brána jako záloha za prosinec. Pokud jste v prosinci nezaplatili dvě zálohy, tak se nic neděje. ČSSZ vám umožní zálohy doplatit právě po podání přehledu o příjmech a výdajích.

(6) Výši minimálních záloh na sociální pojištění si měníte až po podání přehledu

Pokud platíte pouze minimální zálohy, tak záloha na zdravotní pojištění se vždy zvedá už v lednu a jste povinni tuto vyšší zálohu platit už od začátku roku. Oproti tomu vyšší záloha na sociální pojištění se platí až po podání přehledu. Přitom ale další rok při ročním zúčtování se bere, že jste povinni platit ony vyšší zálohy celý rok. Pokud jste si tedy loni měnili příkazy až například v dubnu a platitli vyšší minimální zálohy na sociální pojištění od dubna, tak letos po podání přehledu vám vznikne dlužná částka, která se rovná rozdílu v minimálních zálohách za 3 měsíce na začátku roku. Tuto částku je nutné na OSSZ doplatit.

Do kdy je nutné doplatit sociální a zdravotní pojištění za minulý rok?

Temín je jednotný a pojištění je třeba doplatit do 8 dnů od podání přehledu. Pokud tedy přehled odevzdáváte na poslední chvíli 2. května, tak pojistné bude třeba doplatit do 10. května. Tato splatnost se ale počítá od reálného podání přehledu, takže pokud jste přehled odevzdali už teď v dubnu, tak do osmi dnů musíte pojistné doplatit. Pokud přehled odevzdáte dnes 10. dubna, tak pojistné musíte doplatit do 18. dubna.

Za den splatnosti je daný den, kdy má OSSZ a zdravotní pojišťovna už peníze na účtu. Proto si dejte dostatečnou rezervu, pokud budete například platit na poště složenkou nebo klasickým bankovním převodem.

Pokud zapomenete zaplatit, tak vám vznikne i pokuta za dlužné pojistné. Ta činí 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá.

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát