Podnikání v důchodu v 7 bodech

19.06.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


I ve starobním důchodu je možné podnikat. Pro některé občany je to ideální doba, neboť mají jistý pravidelný měsíční příjem od státu formou státního důchodu a mohou si dovolit vykonávat oblíbenou samostatnou výdělečnou činnosti i při nižším zisku. Jaké příznivé a nepříznivé legislativní úpravy platí pro podnikání v penzi?

Řádní starobní důchodci mohou mít libovolně vysoký příjem ze samostatné výdělečné činnosti a současně k tomu pobírat státní starobní důchod.  Na co však nezapomenout a s čím počítat při plánování samostatné výdělečné činnosti v důchodu?

Nárok na nekrácenou slevu na poplatníka

V daňovém přiznání uplatní základní daňovou slevu na poplatníka v plném rozsahu všichni podnikající penzisté, za rok 2019 v částce 24 840 Kč. Na slevu na poplatníka mají nárok i podnikající předčasní důchodci či předdůchodci. Sleva se přitom poměrně nijak nekrátí. Do hrubého zisku (tj. příjmu poníženého o výdaje) do částky 165 600 Kč neplatí tedy starobní důchodci žádnou daň z příjmu fyzických osob.

Zdravotní pojištění se platí vždy

Samostatná výdělečná činnost vykonávaná v penzi se pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění považuje za vedlejší zdroj příjmů. Sociální pojištění při zisku do limitu se vůbec neplatí, zdravotní pojištění však vždy. I při minimálním zisku v jednotkách tisícikorun je nutné zaplatit zdravotní pojištění v částce 13,5 % ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny daňového základu). Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti však nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Také si přečtěteZa koho platí zdravotní pojištění stát?

Při vyšším příjmu se platí i sociální pojištění

Pokud je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí. Za celý rok 2019 je limitem částka 78 476 Kč. Při zisku nad limit se však i z vedlejší samostatné výdělečné činnosti platí sociální pojištění. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně zkracuje.

Také si přečtěte: Jak a kdy se platí sociální pojištění

 

Předdůchodci mohou mít vysoký zisk

Primárním důvodem pro čerpání předdůchodu je nemožnost výdělečné činnosti v předdůchodovém věku a touha vyhnout se trvale krácenému předčasnému důchodu. V některých případech se však může během čerpání předdůchodu – tj. vlastních naspořených peněz z doplňkového penzijního spoření změnit situace a zahájení samostatné výdělečné činnosti může být správným rozhodnutím. I to je možné. Předdůchodci nejsou nijak limitovaní ve výši svého příjmu ze samostatné výdělečné činnosti.

Také si přečtěte: Jaké jsou výhody a nevýhody předdůchodu

Podnikání v předčasném důchodu je omezeno

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. To znamená, že nemohou mít příjem, který podléhá platbě sociálnímu pojištění. V opačném případě by jim po dobu takového příjmu nenáležel předčasný důchod. Pokud však má předčasný důchodce zisk do limitu pro neplacení sociálního pojištění, tak může současně pobírat předčasný důchod a zisk z podnikání.

Ze zisku nad limit se platí solidární daň

Solidární dani podléhají rozhodné příjmy nad limit. Ze samostatné výdělečné činnosti hrubý zisk nad částku 1 569 552 Kč za kalendářní rok 2019. Penzisté mající vysoké zisky z podnikání tedy odvádí i solidární daň. Pobírání starobního důchodu od platby solidární daně neosvobozuje.

Plnění daňových povinností

Podnikající důchodci si musí plnit zákonné administrativní povinnosti stejně jako ostatní osoby samostatně výdělečně činné, a to v závislosti na vykonávané činnosti. Status důchodce tedy nezbavuje např. povinností odevzdat přehledy o příjmech výdajích nebo vyplnit daňové přiznání.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 30 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY