Jak žádat o mateřskou, když studujete? A jak o ní žádá otec či jiná osoba?

18.11.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jak o peněžitou pomoc v mateřství žádá nezaměstnaná či studující osoba? Jak a kdy o PPM může žádat otec či babička? A co dělat, když na mateřskou nedosáhnete?

V předcházející článku jsme se podívali, jak o peněžitou pomoc v mateřství žádá zaměstnankyně, podnikatelka a lidé pracující na dohodu. Dnes se podíváme na případy:

Nemáte vy ani partner nárok na peněžitou pomoc v mateřství? Tak vás čeká rodičovský příspěvek

Peněžitá pomoc v mateřství - jak se o ní žádá?

Zdroj: Shutterstock

Jak žádat o peněžitou pomoc v mateřství

Podání žádosti o peněžitou pomoc v mateřství začíná u vašeho gynekologa, který formulář vydává, podepisuje a uvádí v něm předpokládaný termín porodu.

Formulář ovšem můžete naleznout i na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Vy si v tomto tiskopise stanovíte datum, kdy chcete na mateřskou nastoupit. Máte na výběr v rozpětí mezi začátkem 8. týdne a začátkem 6. týdne před plánovaným termínem porodu.

Na formuláři také uvedete, jakou formou chcete dostávat peněžitou pomoc v mateřství, zdali na účet či složenkou.

A další kroky se liší dle vaší stávající situace.

Tip: Kdy máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství

Nezaměstnaní nemají na mateřskou nárok

Budoucí maminky vedené na úřadu práce nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Jestliže ovšem začnou podnikat (odvádět nemocenské pojištění) či budou zaměstnány a splní i další podmínky čerpání (odvádění nemocenského pojištění), tak nárok na mateřskou mít budou. 

Tip: Vypočítejte si výši mateřské

Studenti a mateřská dovolená

Jestliže je konec studia na střední, vyšší odborné, vysoké škole či na konzervatoři v nedohlednu a jste již těhotná, tak na mateřskou nejspíše můžete zapomenout. Ovšem jestliže vás čeká konec studia, tak můžete doufat v pobírání peněžitého příspěvku v mateřství.

Musíte ovšem úspěšně dokončit dané studium a následně máte dvě možnosti. 

Nechat se zaměstnat či začít podnikat (a začít odvádět nemocenské pojištění). Potom se vám doba studia bude počítat do doby odvádění nemocenského pojištění.

Na OSSZ následně doložíte úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení studia, tedy maturitního vysvědčení, diplomu, výučního listu atp.

Jestliže při studiu podnikáte či jste již zaměstnaná, tak na mateřskou nárok mít budete. Ovšem musíte splnit podmínku úspěšného ukončení 

Pro pracující či podnikající nastávající maminky-studentky platí stejná pravidla jako pro pracující či podnikající maminky. 

Když o mateřskou žádá otec

V případech, kdy o peněžitou pomoc v mateřství nežádá matka, ale otec dítěte, který převzal dítě do své péče (nebo prarodič dítěte), tak se postup u žádosti o mateřskou mírně liší.

Otec dítěte uzavře s matkou písemnou dohodu o tom, že o dítě bude pečovat.

Podpis matky na této smlouvě musí být úředně ověřen (či dohodu můžete podepsat na místě okresní správy sociálního zabezpečení).

Otec dítěte může začít čerpat mateřskou nejdříve od 7. týdne od porodu (až po šestinedělí).

Doba po kterou otec čerpá peněžitou pomoc v mateřství je u otce kratší, činí 22 týdnů (31 týdnů u vícerčat).

Minimální doba po kterou otec může čerpat peněžitou pomoc v mateřství je 7 po sobě jdoucích kalendářních dní.

Jestliže matka čerpala peněžitou pomoc v mateřství před porodem nebo po šestinedělí, tak se tato doba odečítá od doby peněžité pomoci v mateřství otce.

Tip: Vše o otcovské dovolené

Když o mateřskou nežádá otec ani matka

Jestliže peněžitou pomoc v mateřství má čerpat jiná osoba než otec či matka dítěte, tak musí mít dítě svěřené do péče.

K žádosti o mateřskou musí doložit rozhodnutí o svěření dítěte do péče a také rodný list dítěte. 

Pokud je důvodem převzetí do péče pracovní neschopnost matky, tak se k žádosti přikládá rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. V případě, že matka zemřela, tak se k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství přikládá úmrtní list matky.

Co dělat, když nemáte nárok na mateřskou?

Jestliže nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, tak ode dne porodu máte nárok na pobírání rodičovského příspěvku.

Tip: Jak zažádat o rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek pravděpodobně v roce 2020 vzroste z 220 000 Kč na 300 000 Kč (novela musí projít ještě Senátem a prezident ji musí stvrdit podpisem).

Maximální měsíční rodičovský příspěvek je u rodičů, kteří neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství ve výši 7 600 Kč, od roku 2020 nejspíše tato částka vzroste na 10 000 Kč.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY