Co se bude lišit při výpočtu čisté mzdy v roce 2020?

03.01.2020 | , Finance.cz
DANĚ


I v roce 2020 nastávají při výpočtu čisté mzdy změny. Lišit se budou např. minimální zálohy na zdravotní pojištění, ale i strop pro sociální pojištění a rozhodná částka při platbě solidární daně.

Jak se vypočítá čistá mzda

Čistá mzda z hrubé mzdy zaměstnance vznikne tím, že dojde k odečtení odvodů na sociální pojištění (6,5 %), zdravotní pojištění (4,5 %) a zálohy na daň. K částce jsou navíc ještě přičteny slevy na dani a případná daňová zvýhodnění.

Superhrubou mzdu dostaneme, pokud ke hrubé mzdě ještě navíc připočteme zdravotní pojištění (9 %) a sociální pojištění (24,8 %, dříve 25 %), které za zaměstnance odvede zaměstnavatel. Superhrubá mzda bude tedy činit 133,8 %. Nová sazba 24,8 % u sociálního pojištění je důsledkem snížení odvodů na nemocenské pojištění o 0,2 %.

Výpočte mzdy 2020: zdravotní a sociální, solidární daň

Zdroj: Shutterstock

Výpočet čisté mzdy v roce 2020: příklad

Pan Novák bude v roce 2020 jako zaměstnanec pobírat hrubou mzdu ve výši 30 000 Kč. Nemá děti, není invalidní, ZTP ani student. Uplatňovat bude pouze základní slevu na poplatníka. Jak bude vypadat jeho čistá mzda a superhrubá mzda?

Zdravotní pojištění - zaměstnanec

1 350 Kč

Sociální pojištění - zaměstnanec

1 950 Kč

Záloha na daň z příjmu

3 960 Kč

Sleva na dani

2 070 Kč

Čistá mzda

22 740 Kč

Zdravotní pojištění - zaměstnavatel

2 700 Kč

Sociální pojištění - zaměstnavatel

7 440 Kč

Superhrubá mzda

40 200 Kč

Kdy lze uplatnit daňové slevy?

Uplatnění daňových slev, na základě čehož se i zvýší čistá mzda zaměstnance, je možné, pokud je řádně podepsán růžový formulář Prohlášení poplatníka k dani. U osob, které jej nepodepsali, slevy nelze uplatnit. Ze mzdy je strhávána daň z příjmu ve výši 15 %. Prohlášení poplatníka lze také podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

1. Zvýšení minimální mzdy 2020 a zdravotní pojištění

S rokem 2020 se zvýší minimální mzda z 13 350 Kč na 14 600 Kč. Společně s tím vzroste i minimální záloha na zdravotní pojištění, která musí být uhrazena zdravotní pojišťovně, a to z 1 802 Kč na 1 971 Kč. Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) tedy v novém roce odvedou každý měsíc o 168 Kč víc.

Změna nastane i pro osoby, které si vydělávají prostřednictvím zkráceného úvazku, ale jejich mzda nedosahuje ani mzdy minimální. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek, u kterých bude měsíční mzda v roce 2020 nižší než 14 600 Kč, si budou muset sami doplatit zdravotní pojištění do minima. Výjimku tvoří pouze státní pojištěnci, za které platí zdravotní pojištění stát.

2. Maximální vyměřovací základ u sociálního pojištění

V roce 2020 dochází ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění. Ten činí čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy. Strop pro platbu se tedy z 1 569 552 Kč zvyšuje na 1 672 080 Kč. Naposledy je tedy sociální pojištění zaplaceno za měsíc, ve kterém došlo k dosažení maximálního vyměřovacího základ. Nad tento strop se již sociální neodvádí.

Zdravotní pojištění pak žádný maximální vyměřovací základ nemá. Byl od 1. ledna 2015 zrušen. Zdravotní pojištění tedy zastropováno není a odvádí se i při extrémně vysokých mzdách.

 

3. Kdo bude platit solidární daň?

Solidární daň budou v roce 2020 muset odvést všichni zaměstnanci, kteří si ročně vydělají více než 1 672 080 Kč. Solidární daň činí 7 % z rozdílu mezi úhrnem příjmů od všech zaměstnavatelů a čtyřicetiosminásobkem průměrné mzdy. V roce 2020 tedy lidem, kteří budou platit tuto daň, zůstane více peněz.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: DANĚ