Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává do 31. ledna 2020

15.01.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Nabyli jste v roce 2020 nemovitost? Kterých nemovitostí se daň týká? Do kdy musíte podat daňové přiznání a zaplatit daň?

Lidé, kteří v roce 2019 nabyli nemovitý majetek, musí podat přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. ledna 2020. Do konce května pak musí v zákonné lhůtě zaplatit daň z nemovitých věcí za rok 2020.

Kdo musí podat daňové přiznání k dani z nemovitých věci?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí mají povinnost podat lidé, kteří v roce 2019 nabyli do vlastnictví nemovitost (koupí, darováním či v rámci dědictví), či na svých nemovitostech prováděli větší rekonstrukce, přístavby, přestavby či měnili výměru či charakter nemovitosti.

Daňové přiznání za rok 2020 musí podat ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1. lednu 2020.

Pokud jste koupili či dostali více nemovitostí, tak ty všechny uvedete do jednoho daňového přiznání (pokud se nachází v jednom kraji).

Jestliže se tyto nemovitosti nachází v odlišných krajích, musíte podat více daňových přiznání, a to v každém kraji zvlášť (nemovitosti ležící v 5 krajích = daňová přiznání v 5 krajích).

Kalkulačka: Kolik budete platit na dani z nemovitostí?

Jestliže jste kupovali nemovitost na přelomu roku, jste vlastníci nemovitosti a 1. ledna 2020 nebyla změna vlastnictví dosud zapsána v katastru nemovitostí (byl podán pouze návrh na změnu), daňové přiznání k dani z nemovitých věci nemusíte odevzdávat do konce ledna, ale lhůtou je konec třetího měsíce následujícího po zapsání, tedy 30. duben 2020.

Kterých nemovitostí se daň z nemovitostí týká?

Daň z nemovitých věcí se skládá ze dvou složek:

  • Daň z pozemků
  • Daň ze staveb a jednotek

Předmětem daně z nemovitých věcí jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (budovy a inženýrské stavby, které jsou vyjmenovány v příloze Zákona o dani z nemovitých věcí). Peníze vybrané z daně z nemovitých věcí zůstávají v kasách měst a obcí. Obec a města výši daně z nemovitých věcí ovlivňují prostřednictvím místních koeficientů.

Návod: Jak vyplnit daňové přiznání k dani z nemovitostí

Daňové přiznání k dani z nemovitostí - jednou a dost

Daňové přiznání k dani z nemovitosti za nově nabytou nemovitost podáváte pouze jednou, a to v následujícím roce od jejího nabytí.

Další roky platíte daň, ale daňové přiznání již podávat nemusíte.

Nicméně jestliže rekonstruujete či jinak měníte charakter nemovitosti způsobem, jenž má vliv na výpočet daně z nemovitých věcí, musíte podat daňové přiznání, kde budou tyto změny zaznamenány.

Daň z nemovitostí a její zvyšování v roce 2020

Některá česká města a obce oznámily, že budou zvyšovat místní koeficienty, které zvýši daň z nemovitých věci. V některých městských částech Prahy či Plzně se tedy můžete dočkat zvýšení daně z nemovitých věcí.

Tip: Vyhledejte si váš místní koeficient snadno a rychle

Dotknou se vyšší daně i moravských sklepů? Nejspíše ne, tedy zatím.

Daň z nemovitostí v roce 2020

Zdroj: Shutterstock

Jak a kde daňové přiznání podat?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává na finanční úřad a můžete jej podat 3 způsoby:

  1. Osobně na příslušném územním pracovišti,
  2. poštou,
  3. elektronicky, pokud máte datovou schránku. Pokud máte datovou schránku, je podání daňového přiznání touto cestou povinné.

Daňové přiznání odevzdáváte na finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží. Pozor tedy, záleží na poloze nemovitosti a ne na vašem trvalém bydlišti.

TipStáhněte si formulář daňového přiznání

Do kdy musíte daň z nemovitých věcí zaplatit?

Daň z nemovitých věcí musí být uhrazena do 31. května 2020.

Pokud daň přesáhne hodnotu 5 000 Kč, tak ji můžete platit ve dvou splátkách. První splátku musíte uhradit do konce května a druhou do konce listopadu. Samozřejmě můžete daň vyšší 5 000 Kč uhradit najednou už v květnu.

Více spoluvlastníků a daňové přiznání k dani z nemovitosti

Jestliže nemovitost, kterou jste nabyli, má více vlastníků, nemusíte podávat x-daňových přiznání. Pokud se domluvíte s ostatními spoluvlastníky, můžete podat jedno daňové přiznání skrze zmocněnce (společného zástupce). Ten může podat daňové přiznání a také zaplatit daň.

Zmocněnec může být zvolen i za část spoluvlastníků.

Poplatek za vklad do katastru se od roku 2020 zvyšuje

Pokud se v roce 2020 chystáte na katastr nemovitostí, tak si připlatíte. Například poplatek za vklad do katastru nemovitosti se zvýšil z 1 000 Kč na 2 000 Kč.

 

Test: Znáte české daně?

Jsou pro vás daně sprosté slovo, nebo si při vyplňování daňového přiznání lebedíte? Otestujte své znalosti.

Jaké jsou aktuální sazby DPH?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ