Co si můžete odečíst z daní jen jednou ročně?

25.02.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Roční zúčtování už bylo a daňové přiznání se teprve blíží. Přesto je dobré si zopakovat, jaké daňové slevy a odpočty se uplatňují pouze jednou ročně.

O nezdanitelné části základu daně a daňových slevách pojednává zákon České národní rady o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. OSVČ veškeré daňové slevy, odpočty a zvýhodnění na dítě uplatňuje jednou za rok v daňovém přiznání, zaměstnanci mohou některé slevy čerpat každý měsíc společně se mzdou, ostatní však mohou uplatnit také jednou ročně, a to v ročním zúčtování daně. Někteří zaměstnanci se však přiznávají k dani sami. Jakou slevu nebo odpočet si mohou uplatnit jen jednou za rok?

1. Sleva na manželku

Zaměstnanci mohou jednou ročně, a to v ročním zúčtování daně, uplatnit slevu na manžela anebo na manželku. Ta má stejnou sazbu jako základní sleva na poplatníka, tedy 24 840 Kč. Pokud je navíc manžel/ka ZTP, částka se zdvojnásobuje. Slevu lze uplatnit, pokud manžel/ka spolu s poplatníkem žije ve společné domácnosti a příjmy má nižší než 68 000 Kč za rok.

Do příjmu, který je posuzován do nároku na slevu, se nezahrnují např. dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění anebo třeba stipendia studujících, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání, příjmy plynoucí z péče o osobu blízkou a další příjmy, které jsou uvedeny v zákoně o DZP.

2. Školkovné – sleva za umístění dítěte

I školkovné neboli sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení se uplatňuje pouze jednou ročně, zaměstnanci ji tedy nemají každý měsíc ve mzdě. Školkovné může uplatnit pouze jeden z rodičů za předpokladu, že s dítětem žije ve společné domácnosti. Zde se ani pro možnost uplatnění nehodnotí příjmy rodiče a výše slevy odpovídá výdajům za umístění dítěte, tedy „školného“ ve školce.

Za rok 2019 si však můžete odečíst maximálně 13 350 Kč, pro příjmy za rok 2020 to bude 14 600 Kč. Maximální výše slevy se totiž odvíjí dle výše minimální mzdy platné pro daný rok. Do výdajů spjatých se slevou za umístění dítěte nelze připočítat náklady na stravování anebo finance spojené s běžným provozem.

Slevu mohou uplatnit ti rodiče, jejichž dítě navštěvuje státní, soukromou, firemní, ale i lesní školku. Dále sem spadají i MŠ nebo obdobná zařízení v zahraničí, dětské skupiny anebo zařízení, ve kterých se pečuje o dítě na základě živnostenského oprávnění. To musí být srovnatelné s MŠ nebo dětskou skupinou.

Sleva na manželku, školkovné a odečitatelné položky 2020

Zdroj: Shutterstock

3. Odečitatelné položky

Odečitatelnými položkami neboli nezdanitelnou částí základu daně si nemůžete snížit daň jako takovou, ale pouze daňový základ, ze kterého se následně daň z příjmu vypočte. Mezi odečitatelné položky patří:

Typ nezdanitelné části základu daně

 Výše odpočtu od daňového základu

Bezúplatná plnění a dary*

Hodnota musí být aspoň 2 % ze základu daně anebo min. 1000 Kč, nejvíce však 15 % ze ZD.

Úroky z hypotéky anebo úvěru ze stavebního spoření

Až 300 000 Kč

Příspěvky na penzijní připojištění, pojištění a doplňkové penzijní spoření

Až 24 000 Kč

Pojistné na soukromé životní pojištění

Až 24 000 Kč

Členské příspěvky odborové organizaci

Částka do 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků**, max. 3000 Kč

Úhradu za zkoušky ověřující další vzdělávání

Do 10 000 Kč, u zdravotně postižených 13 000 Kč, u těžce zdravotně postižených 15 000 Kč

* U bezpříspěvkového dárcovství krve lze odečíst 3 000 Kč, u dárcovství orgánu od žijícího dárce je možné odečíst 20 000 Kč stejně jako při odběru krvetvorných buněk, vyjma úhrady prokazatelných cestovních nákladů, které byly s odběrem spojeny.

** Nepatří sem příjmy, které jsou zdaněny srážkou podle zvláštní sazby daně.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ