Pro koho neplatí uzavření hranic a zákaz vycestování?

19.03.2020 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Téma koronavirus je v posledních několika dnech a dokonce i týdnech skloňováno nejčastěji. Vláda za tu dobu vyhlásila celou řadu opatření. Jak je to ale s uzavřením hranic a zákazem vycestování?

Vláda od 13. března 2020 od 12:00 zavedla opatření, které spočívá v tom, že se mají všichni občané České republiky a cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na našem území hlásit svému praktickému lékaři, jestliže se vrátili z některé z rizikových zemí.

Nařízená 14denní karanténa kvůli koronaviru

Praktický lékař anebo v případě dětí pediatr tyto osoby „pošle“ do 14denní nařízené karantény, během které na sobě budou sledovat, zdali se u nich neprojevují příznaky koronaviru. Občané anebo cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem budou buď na nemocenské anebo se se zaměstnavatelem mohou domluvit např. na dovolené či home office, dovoluje-li to povaha jejich povolání.

TIP: Koronavirus a práce: karanténa, nemocenská a ošetřovné

Zákaz vycestování a vstupu do ČR: pro koho neplatí

Zdroj: Shutterstock

Jaké jsou rizikové země a oblasti?

Od 14. března 2020 začalo platit další opatření, které zakazuje vstupovat cizincům, kteří přicházejí z rizikových oblastí s výskytem koronaviru, na území České republiky, vyjma těch, kteří u nás mají trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Toto platilo i obráceně. Tito cizinci a občané ČR měli zákaz cestovat do rizikových zemí až na mimořádné výjimky.

Rizikové země podle MZČR

Čína

Írán

Itálie

Jižní Korea

Francie

Španělsko

Německo

Švýcarsko

Norsko

Dánsko

Nizozemsko

Švédsko

Velká Británie

Belgie

Rakousku

Uzavření hranic pro cizince a zákaz vycestování

Od 16. března 2020 a 0:00 hodin došlo k rozšíření zákazu. Hranice aktuálně nemohou překročit žádní cizinci bez ohledu na to, zdali přicházejí z rizikových zemích nebo oblastí či ne. Na území České republiky se mohou ze zahraničí dostat jen občané ČR anebo osoby, které zde mají trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, případně cizinci, jejichž vstup na naše území je v zájmu ČR. Taktéž se nesmí ani vycestovat.

TIP: Jak jsou otevřené obchody v době zákazu volného pohybu?

Kdo může vycestovat za hranice kvůli práci?

Hranice mohou překročit občané ČR a cizinci s pobytem nad 90 dní za předpokladu, že vnitřní hranice překračují pravidelně z důvodu práce a zaměstnání. Jde ale jen o ty přeshraniční pracovníky, kteří pracují maximálně 100 km od státní hranice.

Podobně se přes hranice mohou pohybovat i občané Německa, Rakouska, Polska a Slovenska. I pro ně však platí přeshraniční vzdálenost do 100 km.

TIP: Co potřebujete vědět o omezení volného pohybu?

Pro koho neplatí zákaz vstupu na území ČR?

Zákaz vstupu na území České republiky se v době nouzového stavu a celostátní karantény nevztahuje na:

 • mezinárodní dopravu, kam spadají řidiči nákladních vozidel, autobusů, posádka dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety, lodní kapitáni apod.,
 • občany, kteří cestují do svého domovského státu přes území ČR,
 • osoby, které jedou vyzvednout rodinné příslušníky na mezinárodní letiště,
 • experty v boji proti epidemiím,
 • humanitární a zdravotnickou pomoc,
 • členy Evropského parlamentu,
 • nezletilé dítě do 18 let věku, pokud je rodič občanem ČR,
 • rodiče nezletilého dítěte do 18 let věku, je-li občanem ČR,
 • a na další.

Na koho se nevztahuje zákaz vycestování?

Zákaz vycestování neplatí pro:

 • mezinárodní dopravu,
 • občany, kteří prokážou, že mají trvalý pobyt v jiné zemi,
 • diplomatické a administrativní pracovníky,
 • úředníky mezinárodních organizací,
 • příslušníky integrovaného záchranného systému,
 • horskou službu,
 • osoby převážející krev, biologický materiál,
 • a další.

Kde zjistit informace, zda můžu přes hranice?

Přesný výčet osob, které mohou do České republiky anebo naopak přes její hranice, najdete na webu Ministerstva vnitra České republiky. Užitečné informace získáte i na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU