Jak lze vypovědět dohodu o provedení práce

22.06.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Chcete vypovědět práci na dohodu? Anebo vám dal výpověď zaměstnavatel a nevíte, zda musí dodržet nějakou výpovědní lhůtu? Přečtěte si, co o výpovědi DPP říká zákoník práce.

O náležitostech dohody o provedení práce ale i pracovní činnosti hovoří § 74 až § 77 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Dohoda o provedení práce (DPP) je jedna z dohod konaných mimo pracovní poměr. Využívána je zejména tehdy, pokud brigádník se zaměstnavatelem sjednává práci po určité období anebo krátkodobou výpomoc, protože „dohodář“ může za rok odpracovat jen určitý počet hodin. Nejčastěji si jejím prostřednictvím vydělávají studenti, osoby na mateřské dovolené anebo i důchodci.

Co je dobré vědět o dohodě o provedení práce?

  • Pracovník na dohodu o provedení práce může v jednom kalendářním roce odpracovat maximálně 300 hodin. Do této doby se pak započítávají i odpracované hodiny na další DPP, avšak u stejného zaměstnavatele.
  • DPP musí být vždy uzavřena písemně. Jedno vyhotovení obdrží zaměstnavatel, druhé zaměstnanec.
  • Limitní částka je zde 10 000 Kč hrubého měsíčně. Jestliže si pracovník za měsíc vydělá 10 001 Kč a více, z příjmu je již odváděno sociální a zdravotní pojištění. Do limitu odváděno není.
  • U DPP musí být dodržena minimální mzda na hodinu, ta je v roce 2020 stanovena na 87,30 Kč. Z měsíční minimální mzdy se zde nevychází.
  • I při práci na dohodu je možné po podepsání růžového prohlášení uplatňovat daňové slevy, a to např. základní slevu na poplatníka a další, na které máte nárok.
  • Jak se daní příjmy z dohody o provedení práce?

Zdravotní pojištění u DPP, když je výdělek do limitu

Pokud nejste státní pojištěnec anebo je dohoda o provedení práce do limitu váš jediný příjem a zdravotní pojištění se vám z výdělku neodvádí, budete si jej muset doplatit sami. Hradit jej je totiž povinné a nedoplatky mohou být exekučně vymáhány.

K platbě zdravotního pojištění se musíte u své zdravotní pojišťovny přihlásit jako OBZP, neboli osoba bez zdanitelných příjmů. Měsíční zdravotní pojištění vás pak v roce 2020 vyjde na 1 971 Kč.

Kdy končí dohoda o provedení práce?

V dohodě mezi zaměstnavatelem a brigádníkem musí být sjednána doba, na kterou se dohoda uzavírá. Po jejím uplynutí brigáda končí.

Jak ukončit dohodu o provedení práce předčasně?

Dohodu o provedení práce je možné ukončit i dříve, než uplyne doba, na kterou se sjednala. Mohou tak učinit obě smluvní strany, a to i bez uvedení důvodu. Zrušit dohodu lze tedy jednostranně výpovědí anebo písemnou shodou obou smluvních stran ke sjednanému dni.

U DPP stejně jako u pracovního poměru je možné okamžité zrušení právního vztahu, a to opět ze strany zaměstnance i zaměstnavatele, ale pouze ze zákonných důvodů. Sem spadá např. zvlášť hrubé porušení pracovních povinností anebo nevyplácení mzdy.

Výpověď pak musí mít vždy písemnou formu.

Jak je to s výpovědní lhůtou u DPP?

I když si plno lidí myslí, že z práce na dohodu lze odejít v podstatě okamžitě, není tomu tak. Při výpovědi ze strany zaměstnance ale i zaměstnavatele se musí dodržet patnáctidenní výpovědní lhůta. Výpovědní doba pak začíná běžet ještě ten den, kdy byla výpověď druhé straně doručena.

Dá se však zkrátit anebo prodloužit, pokud by se obě smluvní strany dohodly a ukončily právní vztah vzájemnou shodou. V takovém případě by dohoda skončila k určitému datu. Při okamžitém zrušení pak výpovědní doba neběží.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ