Kolik stojí zaměstnavatele každá tisícovka zaměstnance?

06.08.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Každá tisícikoruna, kterou obdrží zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu na svůj bankovní účet, stojí zaměstnavatele téměř 1 800 Kč. Důvodem jsou vysoké odvody zaměstnavatele za zaměstnance na povinném pojistném.

Daně ze mzdy jsou v Česku z členských zemí Evropské unie jedny z nejvyšších. Hlavním důvodem je především vysoké povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (24,8 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění). Souhrnné povinné pojistné placené zaměstnavatelem činí tedy 33,8 %.

Výpočet u průměrné mzdy za I. čtvrtletí

Na každou tisícikorunu zaměstnance uplatňujícího pouze základní slevu na poplatníka pracujícího za průměrnou mzdu činí souhrnné daně necelých osm stovek a mzdové náklady zaměstnavatele tedy téměř 1 800 Kč. Praktický výpočet si v tabulce níže provedeme u průměrné mzdy za první čtvrtletí roku 2020, která po zaokrouhlení na stokoruny činila 34 100 Kč.

Daňové zatížení zaměstnanců v Česku výrazně snižuje daňové zvýhodnění na děti. Finanční podpora rodin formou daňového zvýhodnění je velmi efektivní. Daňové zvýhodnění na děti však může uplatit vždy pouze jeden z rodičů. Základní slevu na poplatníka tedy v praxi uplatňují nejenom bezdětní zaměstnanci, ale i zaměstnanci, kde daňové zvýhodnění uplatňuje druhý z rodičů.

Mzdové náklady zaměstnavatele v ČR 2020

Sazby pojistného a daně placeného zaměstnancem

Daň z příjmu se počítá ze superhrubá mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené právě o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance, přičemž se superhrubá mzda zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Sazba daně činí 15 % a sociální pojištění placené zaměstnancem 6,5 % a zdravotní pojištění placené zaměstnancem 4,5 %. Základní daňová sleva na poplatníka činí 2 070 Kč. Nárok na základní daňovou slevu na poplatníka mají všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani bez ohledu na jejich životní úroveň či výši mzdy. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.

Text

Částka

Hrubá mzda

34 100 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

1 535 Kč

(34 100 x 4,5 %)

Sociální pojištění placené zaměstnancem

2 217 Kč

(34 100 x 6,5 %)

Superhrubá mzda

(zaokrouhleno na sta nahoru)

45 700 Kč

(34 100 x 1,338)

Daň z příjmu

4 785 Kč

(45 700 x 15 % - 2 070)

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

3 069 Kč

(34 100 x 9 %)

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

8 457 Kč

(34 100 x 24,8 %)

Čistá mzda zaměstnance

25 563 Kč

(34 100 – 1 535 – 2 217 – 4 785)

Mzdové náklady

45 626 Kč

(34 100 + 3 069 + 8 457)

vlastní výpočet autora

Zaměstnanec uplatňující pouze základní slevu na poplatníka pracující za průměrnou hrubou mzdu 34 100 Kč obdrží na svůj bankovní účet čistou mzdu ve výši 25 563 Kč, přičemž mzdové náklady zaměstnavatele jsou 45 626 Kč. V praxi to znamená, že na každou tisícikorunu, kterou obdrží zaměstnanec na svůj bankovní účet, vzniknou zaměstnavateli po zaokrouhlení mzdové náklady v částce 1 800 Kč, tj. mzdové náklady zaměstnavatele na každé jedno euro čistého činí 1,8 eura.

Nejvyšší zdanění je ve Francii

Dle studie „The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28 – 2020 (Institut économique Molinari)“ mají nejvyšší mzdové náklady zaměstnavatelé na každé euro, které zaměstnanci obdrží na svůj bankovní účet, ve Francii (2,14 €), v Rakousku (2,13 €), v Belgii (2,09 €), v Itálii (2,00 €), v Litvě (1,99 €) a v Německu (1,97 €).

Naopak nejnižší mzdové náklady na každé euro zaměstnance obdržené na účet mají zaměstnavatelé na Kypru (1,33 €), na Maltě (1,36 €), ve Velké Británii (1,46 €), v Irsku (1,52 €) a v Bulharsku (1,58 €).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DANĚ