10 chyb zaměstnanců při vyplňování daňového přiznání

26.02.2021 | , Finance.cz
DANĚ


I zaměstnanci v praxi podávají daňové přiznání. Na co si dát pozor při vyplňování daňového přiznání za rok 2020? Podívejme se na vybrané chyby spojené s vyplňováním růžového formuláře. 

Vyplnění daňového přiznání je v praxi samozřejmostí pro zaměstnance, kteří si přivydělávají samostatnou výdělečnou činností, ale vyplnění daňového přiznání za rok 2020 se nevyhnou např. ani zaměstnanci, kteří v roce 2020 pracovali alespoň po část roku pro dva zaměstnavatele současně, přičemž jim byla z obou mezd odvedena zálohová daň z příjmu nebo zaměstnanci mající povinnost platit za rok 2020 solidární daň. Ukažme si některé chyby, kterých se mají zaměstnanci vyvarovat:

  1. Neodevzdání daňových příloh
  2. Chyby v přepisu údajů z potvrzení od  zaměstnavatele
  3. Neuplatnění daňových odpočtů
  4. Krácení slevy na dani
  5. Nepodepsání daňového přiznání
  6. Špatně zvolený daňový formulář
  7. Neuvedení bankovního účtu při přeplatku
  8. Neuvedení příjmů od všech zaměstnavatelů
  9. Chyby u solidární daně
  10. Nesprávně uvedený rok

1) Neodevzdání daňových příloh

Současně s daňovým přiznáním je nutné odevzdat všechny daňové přílohy související s údaji uváděnými v daňovém přiznání. Každý zaměstnanec tedy musí vždy odevzdat minimálně potvrzení o zdanitelných příjmů od všech zaměstnavatelů, u kterých během roku 2020 pracoval.

Tip: Které dokumenty přiložit k ročnímu zúčtování daně a k daňovému přiznání?

2) Chyby v přepisu údajů z potvrzení od  zaměstnavatele

Příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona se do daňového přiznání uvádí z příslušného potvrzení o zdanitelných příjmů od zaměstnavatele. Tyto částky je tedy potřeba pečlivě přepsat. Žádné příjmy ze závislé činnosti se tedy nijak nepočítají, jenom se přepisují z potvrzení od zaměstnavatele. Případně se pouze sečtou od všech zaměstnavatelů.

Tip: Do kdy letos podat daňové přiznání?

3) Neuplatnění daňových odpočtů

Všechny nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmu (např. dary, odpočet úroků z hypotéky, odpočet vkladů na smlouvu o životním pojištění) se uplatňují až za celý kalendářní rok. Nezdanitelné položky snižující daňový základ tedy nemohly být ani v poměrné výši uplatňovány během roku 2020 při výpočtu měsíční čisté mzdy. Uplatnění daňových odpočtů v daňovém přiznání je tedy plně v rukou zaměstnanců podávajících daňové přiznání.

Zdroj: Shutterstock

4) Krácení slevy na poplatníka

V daňovém přiznání za rok 2020 se uplatní sleva na poplatníka vždy ve výši 24 840 Kč, a to i v případě, že zaměstnanec pracoval během loňského roku pouze po část roku.

5) Nepodepsání daňového přiznání

Každé daňové přiznání musí být podepsáno. Daňoví poplatníci, kteří mají po vyplnění daňového přiznání nárok na daňovou vratku, musí mít tedy na daňovém přiznání dva podpisy, když druhým podepíší žádost o zaslání vypočteného daňového přeplatku.

6) Špatný daňový formulář

Splnit daňovou povinnost odevzdání daňového přiznání za rok 2020 je možné na dvoustránkovém daňovém formuláři a na čtyřstránkovém daňovém formuláři. Dvoustránkový daňový formulář však mohou použít jen daňoví poplatníci pouze s příjmy ze závislé činnosti. Zaměstnanci např. s příjmy z nájmu nebo s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti musí vždy vyplnit čtyřstránkový daňový formulář.

Tip: Stáhněte si to správné daňové přiznání

7) Neuvedení bankovního účtu při přeplatku

V případě nároku na daňový přeplatek je nutné do žádosti o jeho zaslání uvést i bankovní účet. Ve dvoustránkovém daňovém formuláři je žádost na první straně dole v rámečku, ve čtyřstránkovém daňovém formuláři je žádost na čtvrté straně dole v rámečku.

Tip: Kdy zaměstnanec obdrží daňový přeplatek?

8) Neuvedení příjmů od všech zaměstnavatelů

Zaměstnanci, kteří pracovali v loňském roce pro více zaměstnavatelů, uvádí do daňového přiznání všechny zdanitelné příjmy od všech zaměstnavatelů, nejenom tedy od hlavního zaměstnavatele nebo od posledního zaměstnavatele.

 

9) Výpočet solidární daně i z pojistného

Za rok 2020 se 15% daň z příjmu fyzických osob z příjmů ze závislé činnosti počítá z úhrnu příjmů od všech zaměstnavatelů zvýšených o úhrn povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance. Z hrubých mezd nad 1 672 080 Kč se odvádí ještě 7% solidární daň. Z pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance se tedy 7% solidární daň neplatí.

10) Špatný daňový rok

V roce 2021 se vyplňuje daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok. Na první straně daňového přiznání, ať už dvoustránkového nebo čtyřstránkového, je však nutné uvést rok 2020.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát