Antivirus a výpověď: Jak se liší čerpání příspěvků na zaměstnance v různých situacích?

07.04.2021 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Program Antivirus vznikl s cílem zachovat pracovní místa a zmírnit negativní dopady šíření nemoci covid-19 na zaměstnanost. Zaměstnavatelé jej aktuálně stále mohou využívat, a to až do konce dubna. Pokud plánují o finanční příspěvek na konkrétní zaměstnance požádat, a zároveň se rozhodli minimalizovat své náklady propouštěním, musejí dát pozor na několik základních podmínek.

V průběhu koronavirové krize musejí zaměstnavatelé často minimalizovat své náklady různými způsoby, včetně propouštění zaměstnanců. A to i bez ohledu na program Antivirus, který by měl zaměstnavatelům kompenzovat mzdové náklady.

„Řada podnikatelů tak snižuje počet zaměstnanců z organizačních důvodů. Nejčastěji využívají takzvanou výpověď pro nadbytečnost, kdy zaměstnavatelé rozhodnou o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity práce,“ uvádí Jan Kubica, advokát a partner společnosti Moore Legal CZ. Pokud podnikatel plánuje dát výpověď zaměstnanci a zároveň chce žádat o příspěvek, musí splnit několik základních podmínek.

Pravidla pro čerpání příspěvků se totiž liší v případech, kdy výpověď udělí firma a kdy ji podá sám zaměstnanec. Čerpáním příspěvků se zaměstnavatelé zároveň nezavazují, že nebudou propouštět, upozorňuje Jan Kubica.

Jaké programy Antivirus nabízí?

Režim A

Výdajem, na který si zaměstnavatel může nechat přispět státem, jsou náhrady mezd z důvodů nařízené karantény. Z programu tak může čerpat příspěvek až ve výši 80 % uznatelných výdajů, maximálně však 39 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.

Režim B

Platí pro ty zaměstnavatele, u kterých došlo k pracovním překážkám na základě § 207 anebo pokud zaměstnanci nelze přidělovat práci z důvodu dočasného omezení odbytu výrobků nebo omezení poptávky po jejích službách.

Z režimu B pak lze vyčerpat 60 % uznatelných výdajů, maximálně však 29 000 Kč na jednoho zaměstnance na měsíc.

Režim A Plus

Tento režim se týká pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl z důvodu vládních nařízení anebo nařízení MZČR či KHS nuceně uzavřen anebo významně omezen.

Zaměstnavatel si může zažádat až o příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy a k tomu navíc ještě o odvody na pojistné za zaměstnance. Maximálně může čerpat 50 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Tento režim se však netýká nařízených izolací nebo karantén. Pro ty platí režim A.

Antivirus a výpověď zaměstnanců: kdy jej lze čerpat

Zdroj: Shutterstock

 

Co rozhoduje? Den vyúčtování

Příspěvek v programu Antivirus lze využívat pouze na zaměstnance v pracovním poměru. Rozhodné jsou vždy skutečnosti ke dni podání vyúčtování programu Antivirus za určité období. Zaměstnavatel ale nemůže žádat o příspěvek na konkrétního zaměstnance, pokud je již tento zaměstnanec ve výpovědní době z důvodu výpovědi dané zaměstnavatelem. Anebo pokud mu byla výpověď podána právě ke dni zmíněného vyúčtování programu, ale samozřejmě ani pokud jeho pracovní poměr již skončil, tedy zpětně.

„I zde ale platí výjimky. Zaprvé jde o případy, kdy zaměstnanec dostal výpověď, protože porušil své povinnosti zvlášť hrubým způsobem nebo došlo k závažnému porušení pracovních povinností. Anebo pokud se dopouštěl soustavného, méně závažného porušování pracovních povinností. Za druhé jde o specifickou situaci, kdy zaměstnanci běží výpovědní doba, avšak z důvodu výpovědi podané zaměstnancem samotným. Takového zaměstnance ve výpovědní době lze do vyúčtování zahrnout a příspěvek na něj získat,“ vysvětluje dále Jan Kubica.

Vážně vás nesmí propustit, když na vás čerpají příspěvek?

Přijetím dotace ale zároveň zaměstnavateli nevzniká automaticky povinnost udržovat počty svých zaměstnanců nezměněné. „Pokud zaměstnavatel v minulosti čerpal příspěvek na konkrétního zaměstnance, nezavázal se k tomu, že jej v budoucnu nepropustí,“ vysvětluje Jan Kubica.

Zaměstnavatelé se samozřejmě nemusejí obávat porušení pravidel programu Antivirus ani v případech, kdy příspěvek čerpali na jiné zaměstnance než na ty, u kterých dochází k rozvázání pracovního poměru. Podmínky čerpání podpory se vždy posuzují u konkrétního zaměstnance samostatně. Je potřeba také zdůraznit, že zaměstnavatel je vždy povinen postupovat při ukončování pracovního poměru se zaměstnancem striktně v souladu se zákoníkem práce.

Zdroj: Moore Czech Republic s.r.o

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU