Jak je to s platbou daně z nemovitosti, pokud jste k ní ještě nebyli vyzváni

07.05.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Už jste uhradili daň z nemovitosti anebo ještě pořád vyčkáváte na příchod složenky, která se ne a ne ukázat? Co se stane, pokud daň neuhradíte a jakými způsoby ji lze zaplatit?

O dani z nemovitých věcí, ale i o jejím hrazení pojednává Zákon České národní rady č. 338/1992 Sb. Pojďme se podívat na nejčastější otázky týkající se nejen daňového přiznání, ale i samotné platby:

Jak se podává přiznání k dani z nemovitosti?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se nepodává každý rok, jako tomu je třeba v případě, kdy přiznáváte příjmy fyzických nebo právnických osob.

K dani z nemovitosti se prostřednictvím příslušného tiskopisu přiznáváte jen jednou a to jen v situaci, kdy jste předešlý rok nabyli nějakou nemovitost do vlastnictví bez ohledu na to, zda se jednalo o nákup, dar nebo dědictví. Dále pak mají povinnost podat daňové přiznání i ty osoby, které už jej jednou podávaly, ale výrazným způsobem změnily parametry této nemovitosti, tzn. že došlo k přestavbě, rekonstrukci nebo přístavbě, kvůli čemuž se např. byt nebo dům zvětšil, případně zmenšil.

Podat daňové přiznání znovu však nemusíte, pokud by došlo ke změně koeficientu např. k 1. lednu 2021. Tuto změnu by si správce daně vyřešil ve výpočtu sám.

Do kdy se podává daňové přiznání k dani z nemovitosti?

Pokud jste v loňském roce 2020 nabyli do vlastnictví jakoukoliv nemovitost, daňové přiznání se podávalo do konce ledna, hlavním termínem pro podáním byl tedy 1. únor 2021. Kvůli stále trvající pandemii a zhoršené epidemiologické situaci po Novém roce však došlo k prodloužení lhůty pro beztrestné podání. Bez pokut a sankcí šlo tedy přiznání k dani z nemovitých věcí odevzdat až do 1. dubna 2021.

Platba daně z nemovitosti: co potřebuji k platbě, jak na to

Zdroj: Depositphotos


 

Do kdy zaplatit daň z nemovitosti?

Tato daň nemusí být uhrazena v termínu, do kterého je nutné odevzdat daňové přiznání. Nejzašší oficiální termín platby je 31. květen. Letoš však můžete daň bez sankcí a úroků z prodlení beztrestně zaplatit až do 31. 12. 2021, jeli nižší než 5 000 Kč. Sám finanční úřad vám pak hrazení daně připomene. Složenku k zaplacení anebo případné informace byste přitom měli obdržet v dostatečném předstihu.

Daň po obdržení příslušných instrukcí a především její výši můžete uhradit hned několik způsoby. Tím nejjednodušším je samozřejmě bankovní převod. Pro platbu dále můžete využít i k QR kód uvedený na alonži. Další možností je využití zmíněné poštovní poukázky. Nijak také neprohloupíte, pokud půjdete daň uhradit osobně na pokladu příslušného finančního úřadu.

Je možné hradit daň z nemovitosti na splátky?

Ano i ne. Daň z nemovitých věcí lze uhradit (bez domluvy s finančním úřadem) maximálně ve dvou splátkách s tím, že polovinu vypočtené daně zaplatíte do 31. května a druhou do 30. listopadu. Pro poplatníky, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb přitom platí termín do 31. srpna a do 30. listopadu. Důležité je však zmínit, že rozložit platbu do dvou splátek můžete, jen pokud je vaše daň vyšší než 5 000 Kč.

Pokud daň nepřesáhne částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to do 31. května. Pokud by u jednoho poplatníka činila méně než 30 Kč, není povinnost ji hradit.

Ještě mi nedorazila složenka. Co mám dělat?

Daň z nemovitosti můžete zaplatit i bez složenky. Potřebujete ale znát její výši a číslo účtu příslušného finanční úřadu. Jako variabilní symbol využijete vaše rodné číslo, popř. IČ, pokud by se mělo jednat o právnickou osobu. Konstantní symbol při převodu z účtu bude 1148, při platbě poštovní poukázkou 1149, nebo 0001, pokud hotově platíte přes daňovou složenku.

Důvodů, proč údaje pro platbu ještě nedorazily, může být mnoho. Může jít o to, že jste změnili bydliště a složenka dorazila na původní adresu, jste přihlášení k platbě prostřednictvím SIPO anebo vám instrukce dorazily do datové schránky, kterou jste si založili, ale příliš ji nekontrolujete.

Pokud však neobdržíte údaje pro platbu daně z nemovitosti do 22. května a nejste si jistí přesnou výší vaší daně z nemovitosti, raději si zavolejte na finanční úřad a pracovníky seznamte se svou situaci. To, že vám nedorazily informaci k platbě, totiž vůbec neznamená, že daň nemusíte platit (pokud tedy není nižší než 30 Kč).

Pokud máte povinnost daň zaplatit a neučiníte tak, od pátého pracovního dne od posledního možného termínu platby se vám začnou počítat úroky z prodlení. Letos tedy od 7. června 2021 včetně.

Na jakém úřadě se platí daň z nemovitých věcí?

K dani se přiznáváte a zároveň ji také hradíte tomu finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) se nemovitost nachází. Daň z nemovitosti tedy nehradíte dle trvalého pobytu ani dle místa, kde skutečně bydlíte, stěžejní je vždy místo, kde se nachází daná nemovitost.

Osoby, které pak vlastní více nemovitostí, které přitom leží v rozdílných krajích, musí hradit daň z nemovitosti za každou zvlášť a každému finančnímu úřadu zvlášť.

Čtěte také: Jak se daní peníze z prodeje nemovitostiPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 40 krát

Články ze sekce: DANĚ