Co dělat, když jste ještě pořád nebyli vyzvání k platbě daně z nemovitosti?

12.05.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Už jste uhradili daň z nemovitosti, anebo ještě pořád vyčkáváte na příchod složenky, která se ne a ne ukázat? Co se stane, pokud daň neuhradíte, a jakými způsoby ji lze zaplatit?

O dani z nemovitých věcí, ale i o jejím hrazení pojednává Zákon České národní rady č. 338/1992 Sb. Pojďme se podívat na nejčastější otázky týkající se nejen daňového přiznání, ale i samotné platby:

Jak se podává přiznání k dani z nemovitostí?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se nepodává každý rok, jako tomu je třeba v případě, kdy přiznáváte příjmy fyzických nebo právnických osob.

K dani z nemovitostí se prostřednictvím příslušného tiskopisu přiznáváte jen jednou, a to jen v situaci, kdy jste předešlý rok nabyli nějakou nemovitost do vlastnictví bez ohledu na to, zda se jednalo o nákup, dar, nebo dědictví. Dále pak mají povinnost podat daňové přiznání i ty osoby, které už jej jednou podávaly, ale výrazným způsobem změnily parametry této nemovitosti, tzn. že došlo k přestavbě, rekonstrukci nebo přístavbě, kvůli čemuž se např. byt nebo dům zvětšil, případně zmenšil.

Podat daňové přiznání znovu však nemusíte, pokud by došlo ke změně koeficientu např. k 1. lednu 2022. Tuto změnu by si správce daně vyřešil ve výpočtu sám.

Do kdy se podává daňové přiznání k dani z nemovitostí?

Pokud jste v loňském roce 2021 nabyli do vlastnictví jakoukoliv nemovitost, daňové přiznání se podávalo do konce ledna, hlavním termínem pro podáním byl tedy 1. únor 2022. Letos pak kvůli pandemii nebyl termín pro beztrestné podání nijak prodloužen.

Platba daně z nemovitosti: co potřebuji k platbě, jak na to

Zdroj: Depositphotos

 

Do kdy zaplatit daň z nemovitostí?

Tato daň nemusí být uhrazena v termínu, do kterého je nutné odevzdat daňové přiznání. Nejzazší oficiální termín platby je 31. květen. Toto datum platí pro osoby, které mají daň nižší než 5000 Kč. Sám finanční úřad vám pak hrazení daně připomene. Složenku k zaplacení anebo případné informace byste přitom měli obdržet v dostatečném předstihu.

Daň po obdržení příslušných instrukcí, a především její výše, můžete uhradit hned několika způsoby. Tím nejjednodušším je samozřejmě bankovní převod. Pro platbu dále můžete využít i k QR kód uvedený na alonži. Další možností je využití zmíněné poštovní poukázky. Nijak také neprohloupíte, pokud půjdete daň uhradit osobně na pokladnu příslušného finančního úřadu.

Je možné hradit daň z nemovitostí na splátky?

Ano i ne. Daň z nemovitých věcí lze uhradit (bez domluvy s finančním úřadem) maximálně ve dvou splátkách s tím, že polovinu vypočtené daně zaplatíte do 31. května a druhou do 30. listopadu. Pro poplatníky, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb, přitom platí termín do 31. srpna a do 30. listopadu. Důležité je však zmínit, že rozložit platbu do dvou splátek můžete, jen pokud je vaše daň vyšší než 5000 Kč.

Pokud daň nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to do 31. května. Pokud by u jednoho poplatníka činila méně než 30 Kč, není povinnost ji hradit.

Ještě mi nedorazila složenka. Co mám dělat?

Daň z nemovitostí můžete zaplatit i bez složenky. Potřebujete ale znát její výši a číslo účtu příslušného finanční úřadu. Jako variabilní symbol využijete vaše rodné číslo, popř. IČ, pokud by se mělo jednat o právnickou osobu. Konstantní symbol při převodu z účtu bude 1148, při platbě poštovní poukázkou 1149, nebo 0001, pokud hotově platíte přes daňovou složenku.

Důvodů, proč údaje pro platbu ještě nedorazily, může být mnoho. Může jít o to, že jste změnili bydliště a složenka dorazila na původní adresu, jste přihlášení k platbě prostřednictvím SIPO, anebo vám instrukce dorazily do datové schránky, kterou jste si založili, ale příliš ji nekontrolujete. Pokyny k platbě vám mohly dorazit i na e-mail.

Pokud však neobdržíte údaje pro platbu daně z nemovitostí do 25. května a nejste si jistí její přesnou výší, raději si zavolejte na finanční úřad a pracovníky seznamte se svou situací. To, že vám nedorazily informace k platbě, totiž vůbec neznamená, že daň nemusíte platit (pokud tedy není nižší než 30 Kč).

Pokud máte povinnost daň zaplatit a neučiníte tak, od pátého pracovního dne od posledního možného termínu platby se vám začnou počítat úroky z prodlení. Letos tedy od 6. června 2022 včetně.

Tip: Kalkulačka ceny nemovitosti

Na jakém úřadě se platí daň z nemovitých věcí?

K dani se přiznáváte a zároveň ji také hradíte tomu finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) se nemovitost nachází. Daň z nemovitosti tedy nehradíte dle trvalého pobytu ani dle místa, kde skutečně bydlíte, stěžejní je vždy místo, kde se nachází daná nemovitost.

Osoby, které pak vlastní více nemovitostí, které přitom leží v rozdílných krajích, musí hradit daň z nemovitostí za každou zvlášť a každému finančnímu úřadu zvlášť.

Čtěte také: Jak se daní peníze z prodeje nemovitosti

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 54 krát

Články ze sekce: DANĚ