Práce v zahraničí a zdravotní pojištění: Jak se odhlásit a co se stane, když jste se neodhlásili

09.06.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Vyrážíte dlouhodobě pracovat za hranice našeho státu a přemýšlíte, jaké máte povinnosti? Jednou z nich je odhlášení se z našeho povinného zdravotního pojištění. Co proto musíte udělat a co se stane, když tuto povinnost nesplníte?

Až na výjimky nelze podléhat současně platbě zdravotního pojištění ve dvou či více zemích EU. Zdravotní pojištění musí být hrazeno jen v jednom státě. Jedná se o stát, kde daná osoba vykonává výdělečnou činnost. Zjednodušeně tedy lze říci, že nemůžete být zdravotně pojištění a také odvádět platby na toto pojištění ve dvou státech až na výjimky.

Kdo se musí odhlásit ze zdravotního pojištění?

O tom, jaká osoba bude vyňata, hovoří zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., přesněji pak § 8. Jde pak o osoby, jejichž nepřetržitý pobyt v cizině bude trvat déle než 6 měsíců. Další podmínkou však je, že zdravotní pojištění musí trvat celou dobu v cizině, čili v onom státě, kde pobýváte.

Pravdou ale je, že před tímto zákonem mají přednost evropská nařízení upravující sociální a zdravotní zabezpečení. A právě proto se daná osoba musí ze zdravotního pojištění odhlásit i v případě, pokud vyráží na pobyt kratší, ale za to jede do zahraničí za zaměstnáním nebo výdělečnou činnosti, ze které bude v zahraniční zemi i zdravotně pojištěna.

Dle evropských nařízení také platí, že pokud daná osoba jede do zahraničí, kde nebude vykonávat výdělečnou činnost, odhlašovat se z pojištění v ČR nebude. Pojištění jí bude dále trvat zde a ona jej samozřejmě také bude muset platit.

Čtěte také: Můžete odmítnout zahraniční služební cestu?

Práce v zahraničí a odhlášení se ze zdravotního pojištění v ČR

Zdroj: Depositphotos

 

Jak se odhlásit ze zdravotního pojištění při cestě do zahraničí?

Aby mohlo dojít k vynětí z českého systému veřejného zdravotního pojištění, musí osoba, která chce odcestovat za prací, doručit své zdravotní pojišťovně Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině. Společně s tím bude třeba i vrátit EHIC (průkaz zdravotního pojištění), kterým by se stejně již neměla prokazovat ani u nás a ani v zahraničí.

Povinnost platit si pojistné zanikne dané osobě v den, který v prohlášení uvedla. Zdravotní pojišťovna jí přestává hradit případné služby v den, který předchází dni, kdy zanikla povinnost hradit pojistné.

Důležité je vědět, že daná osoba přestává být pojištěncem v ČR. U své původní české zdravotní pojišťovny nespadá ani do jedné ze čtyř kategorií - není zaměstnanec, OSVČ, OBZP a státní pojištěnec.

Lze se nechat vyjmout ze zdravotního pojištění v cizině?

Ano a je to dobrá zpráva pro všechny osoby, které se odhlásit ještě v ČR zapomněly, popř. o své povinnosti nevěděly. Odhlášení lze provést i v momentě zahájení zaměstnání v zahraničí. Vše se musí nahlásit své ještě doposud stávající zdravotní pojišťovně v ČR do 8 dnů. Výdělečnou činnost však musíte prokázat dokladem. Tím může být pracovní smlouva nebo výplatní páska, ideální je však doklad o zdravotním pojištění v cizině, čili např. karta pojištěnce, kterou od nové pojišťovny obdržíte.

Zde není nutné vyplnit a zaslat Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině. Postačí krátká žádost o ukončení zdravotního pojištění, kterou pojišťovně doručíte i s průkazem zdravotního pojištění, který musíte vrátit. Zpětně se pak nechat vyjmout ze zdravotního pojištění nelze.

Čtěte také: Co dělat, když v zahraničí ztratíte cestovní pas, občanku nebo řidičský průkaz?

Zdravotní pojištění a návrat do ČR

Při návratu do ČR se budete muset odhlásit ze zahraniční zdravotní pojišťovny a znovu se ohlásit u té české. Dále jí také budete muset předložit doklad o pojištění v cizině. Jestliže ho nemáte, budete muset doplácet zdravotní pojištění za celou, co jste byli mimo naše území. Penále se zde nevymáhá.

Co se stane, když jste se zapomněli odhlásit?

Mohou nastat situace, kdy se pojištěnec zapomene odhlásit u své zdravotní pojišťovny a vyjede za hranice, kde je zdravotně pojištěn z titulu své výdělečné činnosti. Důležité je vědět, že neznalost zákona, předpisů a nařízení nijak neomlouvá a zdravotní pojištění bude muset stejně jako v předchozím případě doplatit. Pokud však předloží doklad, že byl v cizině pojištěn, vyhne se penále.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ