Jak moc se liší odvody OSVČ na sociálním pojištění?

30.05.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Osoby samostatně výdělečně činné platí na sociálním pojištění různě vysokou částku vzhledem k dosaženému zisku. Jak je to možné, když je zavedena pouze jedna sazba sociálního pojištění? Podívejme se na praktické příklady.

Na sociálním pojištění odvádí OSVČ 29,2 % z vyměřovacího základu. Při výpočtu sociálního pojištění se neuplatňují žádné daňové slevy, daňové zvýhodnění na děti nebo daňové odpočty, proto efektivní sociálního pojištění ovlivňují jiné skutečnosti než rodinná, majetková nebo životní situace živnostníka či podnikatele.

Zdroj: Depositphotos

Rozdíl u efektivní sazby sociálního pojištění je značný

Skutečným vyměřovacím základem je polovina daňového základu. U OSVČ vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost však musí být sociální pojištění vypočteno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu a z částky nad strop se sociální pojištění neplatí. Pro výpočet sociálního pojištění je tedy stanoven maximální vyměřovací základ. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění vůbec neplatí, pokud je hrubý zisk do stanoveného limitu, který se rovněž každoročně mění. Efektivní sazba sociálního pojištění se tedy v praxi pohybuje od 0 % až po více než 17 % z dosaženého hrubého zisku, jak si vypočítáme v příkladech níže. 

Příklad 1: Efektivní sazba sociálního pojištění 0 %

Paní Markéta bude po celý rok 2022 vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost při zaměstnání na standardní pracovní smlouvu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2022 se sociální pojištění vůbec neplatí, když je hrubý zisk nižší než 93 387 Kč. Paní Markéta bude mít za celý kalendářní rok 2022 hrubý zisk 93 000 Kč. Ze samostatné výdělečné činnosti nebude platit žádné sociální pojištění, a její efektivní sazba sociálního pojištění bude tedy 0 %. Neplacení sociálního pojištění ze samostatné výdělečné činnosti nemá samozřejmě žádný vliv na výpočet sociálního pojištění z její hrubé mzdy, kde je jí sociální pojištění standardně odváděno jejím zaměstnavatelem. 

Příklad 2: Efektivní sazba sociálního pojištění 9,9 %

Podnikatelka Monika bude mít za celý rok 2022 hrubý zisk 5 500 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) ve výši 2 750 000 Kč je vyšší než maximální vyměřovací základ ve výši 1 867 728 Kč. Sociální pojištění za rok 2022 se tedy bude počítat z maximálního vyměřovacího základu a činí 545 377 Kč (1 867 728 Kč × 29,2 %). Efektivní sazba sociálního pojištění je tedy 9,92 % (545 377 Kč: 5 500 000 Kč). 

Příklad 3: Efektivní sazba sociálního pojištění 14,6 %

Živnostník Milan dosáhne za celý rok hrubého zisku 600 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ ve výši 300 000 Kč je vyšší než minimální vyměřovací základ, a proto se sociální pojištění vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu a činí 87 600 Kč (300 000 Kč × 29,2 %). Efektivní sazba sociálního pojištění je tedy 14,6 % (87 600 Kč: 600 000 Kč). 

Příklad 4: Efektivní sazba sociálního pojištění 17 %

Pan David dosáhne za rok 2022 hrubého zisku pouze 200 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ ve výši 100 000 Kč (200 000 Kč × 50 %) je nižší než minimální vyměřovací základ ve výši 116 736 Kč. Pan David vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, a proto musí být sociální pojištění vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Roční sociální pojištění bude tedy 34 087 Kč (116 736 Kč × 29,2 %). Efektivní sazba sociálního pojištění potom 17 % (34 087 Kč: 200 000 Kč). 

Vyšší odvody na pojistném = vyšší důchod

Účast na nemocenském pojištění je pro OVSČ dobrovolná, odhlásit se však ze systému sociálního (důchodového) pojištění není možné. Výše odvodů na sociálním pojištění ale ovlivňuje budoucí důchodové nároky. OSVČ platící minimální a nízké platby na sociálním pojištění musí tedy počítat s citelně podprůměrným státním důchodem.
 

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 30 krát

Články ze sekce: DANĚ