Kdy můžete pracovat na mateřské a rodičovské?

02.06.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Můžete si vydělávat, když čerpáte mateřskou nebo rodičovskou dovolenou? Nejde to vůbec, anebo jen za dodržení určitých pravidel? Bude nějak omezen váš výdělek?

Mateřskou i rodičovskou dovolenou čerpáte díky tomu, že je váš zaměstnavatel povinen uvolnit na toto období z práce. Peněžitá pomoc v mateřství je pak dávkou z nemocenského pojištění, kterou během mateřské dovolené pobíráte, tedy pokud vám na ni vznikne nárok. Na rodičáku zase čerpáte rodičovský příspěvek, který vyplácí úřad práce. Můžete si však v období tohoto pracovního volna přivydělávat, když pobíráte dávky?

Na mateřské nelze vykonávat stejnou práci

Během mateřské dovolené, jestliže čerpáte peněžitou pomoc v mateřství, nemůžete pracovat na základě původní pracovní smlouvy. Resp. nelze, aby zaměstnanec nebo zaměstnankyně čerpali nemocenské dávky a dál vykonávali zaměstnání anebo případně samostatně výdělečnou činnost, ze které tyto dávky mají náležet. Hovoří o tom § 16 zákona o nemocenském pojištění a toto ustanovení tedy neplatí jen pro peněžitou pomoc v mateřství, ale i pro nemocenské, otcovské a ošetřovné.

TIP: Kalkulačka výše peněžité pomoci v mateřství

Čerpání mateřské a jiná pracovní smlouva

U svého zaměstnavatele lze během čerpání peněžité pomoci v mateřství pracovat jen za předpokladu, že budete vykonávat práci na jinou smlouvu, než je ta původní, z jejíhož výdělku vám náleží nemocenské dávky. Za určitých podmínek však lze pracovat i u jiného zaměstnavatele.

Stejnou práci nebo spíše činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, můžete vykonávat po tuto dobu u jiného zaměstnavatele, pokud máte dle § 304 zákoníku práce jeho písemný souhlas, nemáte podepsanou konkurenční doložku anebo pokud pracujete v oblasti vědecké, pedagogické, publicistické, literární anebo umělecké činnosti. Na jiné druhy práce se nijak nehledí.

Během mateřské lze také vykonávat výdělečnou činnost, pokud vám z jejího titulu náleží peněžitá pomoc v mateřství, tedy pokud jste si dobrovolně platili nemocenské. Výkon výdělečné činnosti bude pro účely sociálního a zdravotního pojištění během mateřské dovolené brán jako činnost vedlejší.

Čtěte také: Kdy potřebujete souhlas zaměstnavatele při další práci či podnikání?

Podmínky práce a podnikání na mateřské a rodičovské

Zdroj: Depositphotos

 

Můžete pracovat během rodičovské dovolené?

Na rodičovské dovolené je možné takřka neomezeně podnikat (opět půjde o činnost vedlejší) anebo i vykonávat zaměstnání i za předpokladu, že pobíráte rodičovský příspěvek. Lze také pracovat na svou původní pracovní smlouvu u stejného zaměstnavatele anebo jiného za dodržení zmíněných podmínek. Podstatné je, že během výkonu práce nebo podnikání musíte zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou, popř. školkou. U toho, že máte dítě ve školce však funguje časové omezení.

TIP: Kalkulačka rodičovského příspěvku

Jak dlouho může být dítě ve školce, když pobíráte rodičovský příspěvek?

Pokud se jedná o dítě, které je mladší než 2 roky, může v předškolním zařízení, jeslích anebo obdobném zařízení trávit pouze 92 hodin v jednom kalendářním měsíci. Dříve přitom takové děti mohly ve školce trávit pouze 46 hodin. Při porušení této podmínky se nárok na rodičovský příspěvek nezruší, ale jen pozastaví. Pamatujte však na to, že jej lze čerpat pouze do doby, než dítě dosáhne 4 let věku.

Jiná pravidla pak platí u zdravotně postižených dětí. Pokud pravidelně navštěvují předškolní zařízení, mohou v něm trávit až 6 hodin denně. Maximálně na 4 hodiny denně pak můžete dát dítě do mateřské školky, její speciální třídy anebo léčebného rehabilitačního zařízení pro zdravotně postižené nebo mentálně retardované děti.

U dětí starších 2 let pak není nijak sledováno, kolik ve školce tráví času a rodič není ve výkonu zaměstnání anebo podnikání časově omezen.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 26 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY