Výsluhový příspěvek pro vojáky Armády ČR: Kdy jej dostanete?

03.10.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Jste vojáci a přemýšlíte o tom, že byste už rádi z armády odešli? Anebo jste museli služební poměr ukončit kvůli zdravotním problémům? Přečtěte si, zda vám nevzniká právo na výsluhový příspěvek.

O nároku na výsluhový příspěvek pro vojáky Armády České republiky pojednává zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Důležité je zmínit, že právě příslušníci české armády mají v rámci příspěvku jiné podmínky než členové bezpečnostních sborů ČR.

Kdy vojákům náleží výsluhový příspěvek?

Vojáci jej dostanou nejdříve za 15 let služby s tím, že jejich služební poměr u Armády zanikl z těchto důvodů:

  • uplynutím stanovené doby,
  • ztrátou zdravotní způsobilosti,
  • omezením svéprávnosti,
  • dosažením důchodového věku,
  • splněním podmínek nároku na starobní důchod včetně dosažení důchodového věku,
  • pro vojáka není služební zařazení z důvodu organizačních změn anebo odvolání ze služebního místa,
  • voják není způsobilý pro výkon další služby,
  • voják se stal členem politického hnutí, strany anebo odborové organizace,
  • uplynutím doby rozhodné ve služebním zařazení
  • a v dalších případech. 

Čtěte také: Co je to služební poměr?

Výsluhový příspěvek pro vojáky: kdy náleží, výše

Zdroj: Depositphotos

 

Čtěte také: Výsluhový příspěvek pro bezpečnostní sbory: Kdo má nárok a kolik činí?

Jak vysoký je výsluhový příspěvek pro vojáky?

Základní výše činí za 15 let služby 5 % průměrného měsíčního hrubého služebního platu. Za šestnáctý a každý další ukončený rok služby se pak zvyšuje o 6,2 %. Za dvacátý první až dvacátý šestý rok ukončené služby dochází ke zvýšení o 2,5 %. Od dvacátého sedmého a každého dalšího ukončeného roku se výše příspěvku bude zvyšovat už jen o 1 % z vašeho průměrného hrubého měsíčního výdělku.

Nejvíce můžete mít v rámci výsluhového příspěvku jako bývalý voják 55 % z hrubého platu. Jiná situace však nastává, pokud byl voják zařazen jako výkonný letec nebo konal službu zvláštní povahy, popř. zvláštního stupně nebezpečí minimálně po dobu 5 let anebo vykonával službu v zahraničí za obzvláště nebezpečných podmínek. U něj pak může výše výsluhového příspěvku činit až 60 % průměrného měsíčního hrubého služebního platu.

To, kdo je považován za výkonného letce a jakou službu lze považovat za službu se zvláštní povahou nebo se zvláštním stupněm nebezpečí, pak stanoví vyhláškou ministerstvo.

TIP: Kalkulátor výše důchodu

Kdy vám příspěvek odeberou anebo se zastaví jeho výplata?

Nárok na čerpání příspěvku vám zanikne dnem, který předchází dni, kdy budete opět povoláni do služebního poměru. Naopak pouze k zastavení výplaty příspěvku dojde, jestliže vstoupíte do služebního poměru, ale zato k příslušníkům bezpečnostních sborů.

Při nároku na invalidní anebo starobní důchod se pak bude VP vyplácet pouze tehdy, bude-li vyšší než důchod. Dostanete z něj však pouze výši rozdílu.

Pokud by měl pak zaniknout nárok z jiného služebního poměru, bude se příspěvek vyplácet ode dne následujícího po dni zániku nároku z jiného služebního poměru. To vše ale za podmínek a výše ode dne následujícího po dni skončení služebního poměru po přičtení všech zvýšení, která vojákovi náležela od tohoto dne, jestliže podmínky nároku, o kterých jsme psali výše, ještě stále trvají.

Může se výsluha zvýšit i nad rámec 55 nebo 60 %?

Maximálně 55 %, nebo dokonce 60 %, se může ještě zvýšit, ale nejde o zvýšení v rámci zákona o vojácích z povolání. Za každý rok čerpání se výsluhový příspěvek zvyšuje stejným způsobem, a dokonce i ve stejných termínech, jako výměra státního důchodu. Zvýšení zde však bude činit pouze polovinu zvýšení procentní výměry.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 60 krát

Články ze sekce: DANĚ