Nepříjemná důchodová překvapení

01.09.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Odchod do starobního důchodu není rozhodně jednoduchou záležitostí, navíc důchodové nároky ovlivňuje celý průběh pojištění. Proto jsou někteří občané při vyřizování důchodu nemile překvapeni. Podívejme se na praktické příklady.

Při přiznání starobního důchodu je měsíční penze vyplácena dopředu, ale někteří občané mají nižší státní důchod, než by čekali, nebo jim vůbec není přiznán.

  1. Podání žádosti o důchod
  2. Nepřiznání důchodu
  3. Zvýšení důchodového věku
  4. Nekompletní údaje
  5. Nepřepočítání předčasného důchodu
  6. Odhad budoucí výše důchodu
  7. Hodnotí se příjmy od roku 1986

1. Podání žádosti o důchod

Paní Ludmila dosáhla v červenci řádného důchodového věku a myslela si, že od tohoto data bude dostávat důchod automaticky na účet. Není tomu tak. Paní Ludmila si musí o starobní důchod písemně požádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Důchodové záležitosti nemůže za paní Ludmilu vyřídit ani její současný či bývalý zaměstnavatel. Bez podané žádosti nelze důchod na účet dostávat. O důchod je však možné si požádat i zpětně, v takovém případě se důchod doplatí (maximálně pět let). Pokud si tedy paní Ludmila požádá o starobní důchod např. na podzim ke dni dosažení řádného důchodového věku, o žádné peníze nepřijde.

2. Nepřiznání důchodu

Paní Věra měla mezery v pojištění a aktuálně získala dobu pojištění pouze v rozsahu 34 let. V září dosáhne řádného důchodového věku, ale starobní důchod jí ještě nemůže být přiznán, neboť nesplňuje podmínku minimální doby pojištění, která činí 35 let.

Řešením pro paní Věru by bylo doplacení potřebné doby formou dobrovolného důchodového pojištění, protože má i nehodnocené období z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti, kdy se evidence na Úřadu práce jako náhradní doba pojištění započítává pouze v omezeném rozsahu. Dosažením řádného důchodového věku nevzniká automaticky nárok na starobní důchod.

3. Zvýšení důchodového věku

Pan Jaroslav (ročník narození 1953) odešel do řádného starobního důchodu v 63 letech v roce 2016. Jeho kamarád pan Jan (ročník narození 1960) se mylně domnívá, že odejde do řádného starobního důchodu příští rok, jakmile mu bude 63 let. Není tomu tak.

Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje a muži narození v roce 1960 mají řádný důchodový věk již 64 let. Lidé v předdůchodovém věku by měli předem vědět, jaký je jejich řádný důchodový věk, aby této skutečnosti přizpůsobili svá pracovní či rodinná rozhodnutí.

Tip: Kalkulačka důchodového věku

Na co si dát pozor před starobním důchodem

Zdroj: Shutterstock

 

4. Nekompletní údaje

Pan Zdeněk při vyřizování starobního důchodu zjistil, že ČSSZ nemá ve své evidenci všechny podklady pro správný výpočet starobního důchodu, protože jeden z bývalých zaměstnavatelů nesplnil řádně své zákonné povinnosti.

Pan Zdeněk následně vše doloží, ale této stresující situaci mohl předejít, pokud by se o své důchodové záležitosti zajímal dříve a průběh pojištění narovnal se skutečností ještě v předdůchodovém věku, kdy by bylo na vše více času a nebyl pod časovým tlakem. Průběh pojištění u ČSSZ si může každý občan zkontrolovat, např. nechat si zaslat IOLDP (informativní osobní list důchodového pojištění).

5. Nepřepočítání předčasného důchodu

Paní Marta odešla před dvěma roky do předčasného důchodu a nyní dosáhla řádného důchodového věku a myslí si, že se její měsíční státní důchod zvýší, že se přepočítá. Není tomu tak. Předčasný důchod se z důvodu dosažení řádného důchodového věku nezvyšuje. Předčasný důchod je krácený trvale. S touto skutečností je potřeba počítat již při vyřizování předčasného důchodu.

6. Odhad budoucí výše důchodu

Pan Marek dosáhne řádného důchodového věku za pět let a chtěl by již nyní přesně vědět, jaký měsíční důchod bude mít. Přesnou výši státního důchodu, který bude přiznán až za pět let, však není možné zjistit. Výpočtová formule státního důchodu se každoročně mění, i v závislosti na vývoji makroekonomických údajů.

Při plánování životní úrovně v penzi je tedy potřeba počítat pouze s odhadem výše důchodu, přičemž čím delší doba do dosažení řádného důchodového věku chybí, tím samozřejmě větší nepřesnost, neboť může v mezidobí dojít k významným legislativním změnám.

Tip: Výpočet orientační výše důchodu na naší kalkulačce

7. Hodnotí se příjmy od roku 1986

Paní Sylvie je v předdůchodovém věku a mylně si myslela, že výši jejího důchodu ovlivní pouze příjmy v posledních deseti letech před odchodem do důchodu. Výši státního důchodu však ovlivňuje celý průběh pojištění a osobní vyměřovací základ se počítá z rozhodných příjmů od roku 1986.

Vzhledem k tomu, že měla paní Sylvie před rokem 2012 významnou část příjmů plynoucích z dohod o provedení práce, kdy se z takových odměn neplatilo sociální pojištění bez ohledu na výši hrubé odměny, musí počítat s nižším státním důchodem, než odpovídá příjmům v posledních deseti letech.

Čtěte také: Odchodem do důchodu si lze finančně polepšit

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 316 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY