Předčasný důchod v roce 2022

12.10.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnoho občanů z různých důvodů uvažuje o odchodu do předčasného důchodu. V takovém případě je nutné počítat s trvale nižším důchodem. Jak se bude předčasný důchod počítat v roce 2022? Jak bude vysoký v závislosti na dosahovaném příjmu?

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na termínu odchodu do předčasného důchodu, výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění v celých ukončených letech. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Čím dříve se tedy do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční předčasný důchod.

Výpočet předčasného důchodu v příkladech

Zdroj: Shutterstock

Kdy lze do předčasného důchodu odejít?

Občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech, lidé mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Řádný důchodový věk se liší v závislosti na roku narození, u žen se ještě zohledňuje počet vychovaných dětí.

Tip: Kalkulačka věku odchodu do důchodu

Jak se liší krácení za předčasnost?

Při výpočtu předčasného důchodu se provádí krácení za předčasnost, které není po celou dobu stejně vysoké. Krácení výpočtového základu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku a činí

  • 0,9 % za období prvních 360 kalendářních dní
  • 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % za období od 721. kalendářního dne

Výpočet v roce 2022

Předčasný důchod se bude skládat ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu bude činit 3 900 Kč a je pro všechny důchody stejně vysoká. Výši procentní výměry předčasného důchodu ovlivní osobní vyměřovací základ, krácení za předčasnost a získaná doba pojištění. Osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě) při výpočtu předčasného důchodu v roce 2022 se bude počítat z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2021. Osobní vyměřovací základ se při výpočtu předčasného důchodu bude redukovat, v první redukční hranici (do 17 121 Kč) se bude započítávat ze 100 %, ve druhé redukční hranici (od 17 121 Kč do 155 644 Kč) se bude započítávat z 26 %.

 
Praktický příklad

Paní Jitka odejde v roce 2022 do předčasného důchodu, dříve o 1 080 kalendářních dní. Osobní vyměřovací základ bude mít ve výši 41 250 Kč, získá dobu pojištění v rozsahu 42 let.

  • V první redukční hranici se osobní vyměřovací základ započítá plně, tedy v částce 17 121 Kč, v druhé redukční hranici se započítává v částce 6 274 Kč.
  • Výpočtový základ paní Jitky je 23 395 Kč (17 121 Kč + 6 274 Kč).
  • Procentní zápočet výpočtového základu za odpracované roky je 63 % (42 let x 1,5 % za každý získaný rok pojištění).
  • Procentní výměra důchodu před krácením je tedy 14 739 Kč (23 395 Kč x 63 %).
  • Krácení za předčasnost je v procentním vyjádření 14,4 % (4 x 0,9 % + 4 x 1,2 % + 4 x 1,5 %), v korunovém vyjádření 3 368 Kč (23 395 Kč x 14,4 %).
  • Paní Jitka bude mít procentní výměru důchodu po odečtu krácení za předčasnost ve výši 11 371 Kč (14 739 Kč – 3 368 Kč).
  • Základní výměra důchodu bude 3 900 Kč.

Paní Jitce bude přiznán předčasný důchod v částce 15 271 Kč (3 900 Kč +11 371 Kč).

Tip: Kalkulačka výpočtu předčasného důchodu pro aktuální rok

Předčasný důchod v roce 2022

V přiložené tabulce si vypočítáme měsíční částku předčasného důchodu v závislosti na výši osobního vyměřovacího základu a zvoleném termínu předčasnosti, vždy při získání doby pojištění v rozsahu 42 let.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Dřívější odchod do penze o 360 dní

Dřívější odchod do penze o 720 dní

Dřívější odchod do penze o 1080 dní

22 000 Kč

42 let

14 824 Kč

13 942 Kč

12 838 Kč

26 000 Kč

42 let

15 442 Kč

14 509 Kč

13 344 Kč

 30 000 Kč

42 let

16 061 Kč

15 078 Kč

13 850 Kč

40 000 Kč

42 let

17 605 Kč

16 498 Kč

15 113 Kč

50 000 Kč

42 let

19 149 Kč

17 917 Kč

16 377 Kč

70 000 Kč

42 let

22 238 Kč

20 756 Kč

18 904 Kč

90 000 Kč

42 let

25 327 Kč

23 596 Kč

21 431 Kč

vlastní výpočet autora

Čtěte také:  Výpočet důchodu v roce 2022

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 45 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY