S čím počítat při odchodu do důchodu v prosinci?

09.11.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Dle jakých pravidel se bude počítat starobní důchod při odchodu do penze v prosinci letošního roku? Podívejme se na osm hlavních bodů takového rozhodnutí.

Do řádného starobního důchodu je možné odejít nejdříve při dosažení řádného důchodového věku a při získání minimální doby pojištění za podmínky podání písemné žádosti o důchod. Do důchodu je možné odejít během celého roku. Co by měli vědět občané uvažující o odchodu do starobního důchodu v prosinci?

Minimální doba pojištění pořád 35 let 

Žadatelé o starobní důchod musí získat minimální dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, aby mohli pobírat starobní důchod na účet. Minimální doba pojištění v rozsahu 35 let platí od roku 2019. Požadavky na minimální dobu pojištění jsou tedy stejné po celý kalendářní rok 2021 i po celý rok 2022.

TIP: Kalkulačka důchodového věku

Základní výměra důchodu 3 550 Kč

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všechny státní důchody stejně vysokou a u důchodů přiznaných v roce 2021 činí 3 550 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění.

Redukční hranice roku 2021

Jedním ze dvou základních vstupních údajů pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu redukuje. Do první redukční hranice se započítává ze 100 % a ve druhé redukční hranici z 26 %. První redukční hranice po celý kalendářní rok 2021 je do částky 15 595 Kč, druhá redukční hranice je od 15 595 Kč do 141 764 Kč. Na redukční hranice, stejně jako na základní výměru důchodu, nemá vliv, zdali se odejde do starobního důchodu v lednu 2021 nebo v prosinci 2021.

Čtěte také: 7 špatných důchodových rozhodnutí

Odchod do důchodu v prosinci 2021: co vědět

Zdroj: Depositphotos

 

Přepočítací koeficienty roku 2021

Při výpočtu osobního vyměřovacího základu se dřívější příjmy přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů. Sazby koeficientů jsou po celý kalendářní rok 2021 stejně vysoké. Při odchodu do starobního důchodu se tedy použijí přepočítací koeficienty roku 2021. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 jsou přepočítací koeficienty vyšší. V praxi to znamená, že při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 je osobní vyměřovací základ při stejně vysokých příjmech vyšší.

Hodnocené příjmy 1986 až 2020

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 se osobní vyměřovací základ počítá z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2020. Občané, kteří odejdou do starobního důchodu v prosinci 2021, kteří měli během letošního roku nadstandardní příjmy, musí počítat s tím, že tyto příjmy jim výši státního důchodu neovlivní. Při odchodu do starobního důchodu v prosinci 2021 tedy do výpočtu starobního důchodu nevstupují ani příjmy za první pololetí letošního roku. Příjmy za rok 2021 se hodnotí při výpočtu starobního důchodu až v roce 2022.

Valorizace penze od ledna

Od 1. ledna 2022 se automaticky z důvodu valorizace zvyšují všechny státem vyplácené penze, které byly přiznané do konce roku 2021. Základní výměra důchodu se zvýší na 3 900 Kč, procentní výměra důchodu se zvýší o 300 Kč a současně o 1,3 %. Výpočtovou formuli valorizace nijak neovlivňuje, zdali se do starobního důchodu odešlo teprve koncem roku 2021.

Čtěte také: Maximální příjmy pro důchod

Nepřepočítání důchodu

Důchod přiznaný v prosinci 2021 se v žádném případě v lednu nepřepočítává dle pravidel roku 2022. Výpočtová formule důchodu v roce 2022 bude při stejných vstupních údajích výhodnější, neboť se posouvají redukční hranici při výpočtu osobního vyměřovacího základu a přepočítací koeficienty budou vyšší. Kdo však odejde do starobního důchodu v prosinci 2021, ten bude mít důchod přiznaný dle pravidel roku 2021 i v následujících letech.

Žádný vliv na daň z příjmu za rok 2021

Odchodem do starobního důchodu ještě koncem roku 2021 nelze získat nějaké daňové výhody pro výpočet daně z příjmu fyzických osob. Přiznání starobního důchodu nepřináší žádné daňové úlevy. Odchodem do starobního důchodu v prosinci tedy nelze optimalizovat daňovou povinnost za rok 2021.

Čtěte také: Získejte zpět daň z příjmu při odchodu do důchodu během rokuPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 29 krát