S čím počítat při odchodu do důchodu v prosinci 2022?

22.11.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Dle jakých pravidel se bude počítat starobní důchod při odchodu do penze v prosinci letošního roku? Je opravdu výhodnější odejít do důchodu již v roce 2022? Podívejme se na osm hlavních bodů takového rozhodnutí.

Do řádného starobního důchodu je možné odejít nejdříve při dosažení řádného důchodového věku a při získání minimální doby pojištění za podmínky podání písemné žádosti o důchod. Do důchodu je možné odejít během celého roku. Co by měli vědět občané uvažující o odchodu do starobního důchodu v prosinci?

Minimální doba pojištění pořád 35 let 

Žadatelé o starobní důchod musí získat minimální dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, aby mohli pobírat starobní důchod na účet. Minimální doba pojištění v rozsahu 35 let platí od roku 2019. Požadavky na minimální dobu pojištění jsou tedy stejné po celý kalendářní rok 2022 i po celý rok 2023.

TIP: Kalkulačka důchodového věku

Základní výměra důchodu 3900 Kč

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všechny státní důchody stejně vysokou a u důchodů přiznaných v roce 2022 činí 3900 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění.

Redukční hranice roku 2022

Jedním ze dvou základních vstupních údajů pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu redukuje. Do první redukční hranice se započítává ze 100 % a ve druhé redukční hranici z 26 %. První redukční hranice po celý kalendářní rok 2022 je do částky 17 121 Kč, druhá redukční hranice je od 17 121 Kč do 155 644 Kč. Na redukční hranice, stejně jako na základní výměru důchodu, nemá vliv, zdali se odejde do starobního důchodu v lednu 2022, nebo v prosinci 2022.

Čtěte také: Odejít do důchodu v roce 2022 či v roce 2023?

Odchod do důchodu v prosinci 2021: co vědět

Zdroj: Depositphotos

 

Přepočítací koeficienty roku 2022

Při výpočtu osobního vyměřovacího základu se dřívější příjmy přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů. Sazby koeficientů jsou po celý kalendářní rok 2022 stejně vysoké. Při odchodu do starobního důchodu se tedy použijí přepočítací koeficienty roku 2022. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 jsou přepočítací koeficienty vyšší. V praxi to znamená, že při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 je osobní vyměřovací základ při stejně vysokých příjmech vyšší.

Hodnocené příjmy 1986 až 2021

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se osobní vyměřovací základ počítá z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2021. Občané, kteří odejdou do starobního důchodu v prosinci 2022 a měli během letošního roku nadstandardní příjmy, musí počítat s tím, že tyto příjmy jim výši státního důchodu neovlivní. Při odchodu do starobního důchodu v prosinci 2022 tedy do výpočtu starobního důchodu nevstupují ani příjmy za první pololetí letošního roku. Příjmy za rok 2022 se hodnotí při výpočtu starobního důchodu až v roce 2023.

Valorizace penze od ledna

Od 1. ledna 2023 se automaticky z důvodu valorizace zvyšují všechny státem vyplácené penze, které byly přiznané do konce roku 2022. Základní výměra důchodu se zvýší na 4040 Kč, procentní výměra důchodu se zvýší o 5,1 %. Výpočtovou formuli valorizace nijak neovlivňuje, zdali se do starobního důchodu odešlo teprve koncem roku 2022.

Přestože se pro rok 2023 zvýšila první redukční hranice a přepočítací koeficienty, mimořádné valorizace zvýší důchody přiznané v roce 2022 natolik významně, že kdo odchází do starobního důchodu v roce 2023, je na tom hůře než při odchodu do starobního důchodu v roce 2022.

Čtěte také: Maximální příjmy pro důchod

Pro lednové důchody neplatí dřívější valorizace - odejděte do důchodu raději letos

Důchod přiznaný v prosinci 2022 se v žádném případě v lednu nepřepočítává dle pravidel roku 2023. Výpočtová formule důchodu v roce 2023 bude kvůli 2 mimořádným valorizacím v roce 2022 při stejných vstupních údajích méně výhodná, přestože se posouvají redukční hranici při výpočtu osobního vyměřovacího základu a přepočítací koeficienty budou vyšší. Kdo však odejde do starobního důchodu v prosinci 2022, ten bude mít důchod přiznaný dle pravidel roku 2022 i v následujících letech a kvůli valorizacím bude mít vyšší důchod i přes krácení pro předčasnost.

Důchody přiznané v roce 2022 se mimořádně valorizovaly dvakrát. Při první mimořádné valorizaci se zvýšila procentní výměra o 8,2 %, při druhé o 5,2 %. Od ledna 2023 se opět zvýší, a sice základní výměra o 140 Kč a procentní výměra o 5,1 %. Pro důchody přiznané v roce 2023 se budou vztahovat až nové valorizace.

Žádný vliv na daň z příjmu za rok 2022

Odchodem do starobního důchodu ještě koncem roku 2022 nelze získat nějaké daňové výhody pro výpočet daně z příjmu fyzických osob. Přiznání starobního důchodu nepřináší žádné daňové úlevy. Odchodem do starobního důchodu v prosinci tedy nelze optimalizovat daňovou povinnost za rok 2022.

Čtěte také: Získejte zpět daň z příjmu při odchodu do důchodu během roku

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 36 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY