Jak se změní zálohy na zdravotní a sociální pojištění v roce 2023?

30.12.2022 | , Finance.cz
DANĚ


O kolik v roce 2023 vzrostou zálohy na zdravotní a sociální pojištění? Jaké budou zálohy na zdravotní pro OBZP? Vzroste i paušální daň?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) čeká v roce 2023 zvýšení měsíčních minimálních záloh, a to poměrně razantní. O kolik se zvýší zálohy? O kolik se zvýší paušální daň a odvody pro OBZP?

Zdroj: Depositphotos

O kolik si OSVČ připlatí na minimálních měsíčních zálohách na sociální pojištění v roce 2023?

Minimální zálohy na sociální pojištění v roce 2022 pro hlavní činnost OSVČ mají výši 2841 Kč a v roce 2023 vzrostou na 2944 Kč.

Jaký je výpočet minimální měsíční zálohy pro OSVČ?

Základem výpočtu je průměrná mzda pro rok 2022. Všeobecný vyměřovací základ je 36 119 Kč a přepočítací koeficient na rok 2022 činí 1,0773.

Průměrná mzda za rok 2022 tedy činí 38 911 Kč.

Dle vládního nařízení je všeobecný vyměřovací základ pro rok 2023 stanoven ve výši 38 294 Kč a přepočítací koeficient činí 1,0530.

Průměrná mzda pro rok 2023 tedy dle tohoto nařízení bude činit 40 324 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ činí čtvrtinu průměrné mzdy (čtvrtina z 38 911 Kč), tedy 9728 Kč.

Minimální zálohu na sociální pojištění stanovíme jako 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu a zaokrouhlíme na celé Kč nahoru.

Tedy 9728 Kč × 29,2 % a vyjde nám minimální měsíční záloha na sociální pojištění ve výši 2841 Kč.

V roce 2023 bude minimální měsíční záloha na sociální pojištění pro OSVČ činit 2944 Kč. Meziroční růst činí 103 Kč měsíčně (1236 Kč ročně).

Vedlejší činnost OSVČ a minimální výše měsíční zálohy na sociální pojištění

Vedlejší činnost vykonává například ta OSVČ, která podniká při zaměstnání, studiu, v důchodu, na mateřské či při pobírání rodičovského příspěvku.

Důležitá je výše příjmu. Jestliže má OSVČ podnikající na vedlejší výdělečné činnosti výdělek do limitu, nemusí za zdaňovací období odvést žádné sociální pojištění.

Rozhodná částka (limit) je ve výši 2,4násobku průměrné mzdy (pro rok 2022 tedy 36 119 Kč × 1,0773 × 2,4).

Pro rok 2022 pak platí hranice pro neplacení sociálního pojištění 93 387 Kč. Pro rok 2023 bude limit stanoven na 96 777 Kč.

Minimální záloha pro vedlejší činnost OSVČ

Pro vedlejší činnost byla pro rok 2022 stanovena minimální záloha na sociální pojištění ve výši 1137 Kč.

Základ pro výpočet minimální zálohy pro vedlejší činnost je desetina průměrné mzdy (zaokrouhlené nahoru), tedy 3892 Kč.

Z této částky pak stanovíme opět 29,2 % důchodového pojištění z částky 3982 Kč.

Minimální měsíční zálohy pro vedlejší činnost v roce 2023 bude mít tedy výši 1178 Kč.

Růst maximálního vyměřovacího základu

V roce 2023 rovněž vzroste maximální vyměřovací základ, který je ve výši 48násobku průměrné mzdy.

Nad tuto částku již nemusí OSVČ hradit další důchodové pojištění.

Pro rok 2022 je maximální vyměřovací základ ve výši 1 867 728 Kč, v roce 2023 bude 1 935 552 Kč.

O kolik si OSVČ připlatí na minimálních měsíčních zálohách na zdravotní pojištění?

Vyměřovací základ pro výpočet záloh činí polovinu průměrné měsíční hrubé mzdy, která je pro rok 2022 stanovena na 38 911 Kč.

Vyměřovací základ tedy činí 19 455,50 Kč, po zaokrouhlení má vyměřovací základ hodnotu 19 456 Kč.

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 0,135 × 19 456 Kč.

Minimální výše záloh na zdravotní pojištění pro OSVČ pro rok 2022 po tomto výpočtu činí 2627 Kč.

V roce 2023 se zvýší na 2722 Kč.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro vedlejší činnost

Minimální výši záloh na zdravotní pojištění nemusí OSVČ dodržet za měsíce, kdy vykonávaly vedlejší výdělečnou činnost. Během roku tedy nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění.

O kolik vzroste paušální daň pro OSVČ?

Paušální daň je tvořena odvody ve výši minimálního odvodu na zdravotní pojištění, minimálního odvodu na důchodové pojištění navýšeného o 15 % a také daní z příjmů fyzických osob ve výši 100 Kč.

Pro rok 2022 mají jednotlivé části tyto hodnoty

  • minimální odvod zdravotního pojištění – 2627 Kč
  • minimální odvod zdravotního pojištění zvýšený o 15 % – 3268 Kč
  • daň z příjmů fyzických osob – 100 Kč

Po součtu těchto částek paušální daň činí 5995 Kč měsíčně.

Měsíční částka paušální daně pro OSVČ v roce 2023 vzroste na 6208 Kč a je součtem:

  • zdravotního pojištění – 2722 Kč
  • důchodového pojištění – 3386 Kč
  • daně z příjmů fyzických osob – 100 Kč

Dále budou zavedena 3 pásma paušální daně, která se budou odvozovat od výše ročního příjmu a typu podnikání (a od něj odvozeného výdajového paušálu).

Paušální daně

Zdroj: Ministerstvo financí

Jaká bude výše zdravotního pojištění pro OBZP?

U osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) je výpočet záloh na zdravotní pojištění odlišný.

Vyměřovacím základem je totiž minimální mzda, v roce 2022 činí výše minimální mzdy 16 200 Kč

Z minimální mzdy se pak záloha zdravotního pojištění pro OBZP vypočítá sazbou zdravotního pojištění ve výši 13,5 %.

Pro rok 2022 činí záloha na zdravotní pojištění pro OBZP 2187 Kč.

Pro rok 2023 byla stanovena minimální mzda 17 300 Kč, měsíční záloha na zdravotní pojištění pro OBZP bude v roce 2023 činit 2336 Kč.

Zálohy na zdravotní pojištění musí OBZP platit každý měsíc, vždy do 8. dne následujícího měsíce.

Osoby bez zdanitelných příjmů nemají povinnost odvádět sociální pojištění.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 105 krát

Články ze sekce: DANĚ