Zaměstnání v důchodu v příkladech

18.11.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Ohledně zaměstnání v penzi panují v praxi nejasnosti. Podívejme se na vybrané příklady, za jakých legislativních a daňových podmínek je možné v důchodu pracovat.

Výdělečnou činností jsou omezeni předčasní důchodci do dosažení řádného důchodového věku, kdy nesmí mít příjem podléhající platbě sociálního pojištění. Řádní starobní důchodci již mohou mít libovolně vysoký příjem.

Příklady:

  1. Jakou smlouvu uzavřít?
  2. I penzisté platí ze mzdy daně
  3. Důchod nezvýší každá práce
  4. Legislativní ochrana platí i pro důchodce
  5. Dvě zaměstnání

Příklad 1) Jakou smlouvu uzavřít?

Paní Monika je v řádném důchodovém věku a má několik pracovních nabídek. Paní Monika může samozřejmě pracovat na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti, zkrácený úvazek nebo i na plný úvazek. Vždy však musí předmětnou smlouvu uzavřít písemně.

Ani starobní důchodci nemohou pro zaměstnavatele žádnou práci vykonávat pouze na základě ústní domluvy. Paní Monika může uzavřít klasickou pracovní smlouvu nejenom na dobu určitou, ale i na dobu neurčitou. Při přemýšlení, jakou práci zvolit se bude paní Monika rozhodovat pouze dle svých časových možností, výše mzdy nebo odměny a náplni práce, stejně jako ostatní zaměstnanci.

Příklad 2) I penzisté platí ze mzdy daně

Penzista Jaromír začal od listopadu pracovat pro zaměstnavatele XY na pracovní smlouvu s hrubou mzdou 40 000 Kč. Z hrubé mzdy bude panu Jaromírovi sraženo sociální pojištění 2 600 Kč (6,5 % z 40 000 Kč), zdravotní pojištění 1 800 Kč (4,5 % z 40 000 Kč) a daň z příjmu 3 680 Kč (40 000 Kč x 15 % - sleva na poplatníka 2 320 Kč).

I pracující starobní důchodci platí ze své hrubé mzdy povinné daňové odvody. Z důvodu přiznání starobního důchodu nedochází k daňovému zvýhodnění. Současně i pracující starobní důchodci mají nárok na daňovou slevu na poplatníka v plném rozsahu a případně při splnění zákonných podmínek i na ostatní daňové slevy či daňové odpočty.

Žádné daně neplatí pouze penzisté pracující na dohodu s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, kteří podepsali u zaměstnavatel prohlášení k dani. V takovém případě je čistá odměna na účet ve výši hrubé odměny.

Čtěte také: Zdanění dohody o provedení práce

Zaměstnání v důchodu v příkladech

Zdroj: Depositphotos

 

Příklad 3) Důchod nezvýší každá práce

Kolegyně Jana a Marie pracují pro zaměstnavatele AB, přičemž obě jsou ve starobním důchodu. Paní Jana však pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 13 000 Kč a paní Marie pouze na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 10 000 Kč. Paní Janě je tedy z hrubé mzdy odváděno sociální pojištění, zatímco paní Marii z dohody o provedení práce nikoliv. Paní Jana má tedy po odpracování 360 kalendářních dní nárok na zvýšení starobního důchodu, a sice o 0,4 % výpočtového základu. Paní Marie na zvýšení důchodu nárok nemá, protože z hrubé odměny neodvádí sociální pojištění. Z hrubé odměny z dohody o provedení práce se sociální pojištění neplatí nikdy, pokud je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně.

Čtěte také: Zvýšení důvodu díky sociálnímu pojištění

Příklad 4) Legislativní ochrana platí i pro důchodce

Penzistka Hana pracuje na plný úvazek, ale zaměstnavatel dále pro ni nemá místo. Zaměstnavatel musí v případě podání výpovědi paní Haně dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu, nemůže jednostranně ukončit pracovní poměr okamžitě jenom z toho důvodu, že paní Hana pobírá starobní důchod. Současně i paní Haně vzniká v případě obdržení výpovědi pro nadbytečnost nárok na zákonné odstupné. Přiznáním starobního důchodu se nesnižuje legislativní ochrana zaměstnanců.

Čtěte také: Co je dobré vědět o výpovědní lhůtě ze zaměstnání?

Příklad 5) Dvě zaměstnání

Starobní důchodce Jan pracuje současně pro dva zaměstnavatele, pro oba na dohodu o pracovní činnosti. Práci pro dva zaměstnavatele v penzi nic nebrání, pan Jan tedy může současně pobírat řádný starobní důchod a dvě odměny plynoucí z dohod o pracovní činnosti. Prohlášení k dani však může mít pan Jan podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele, slevu na poplatníka tedy uplatní každý měsíc pouze jednou.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DANĚ