Co vědět o práci na DPP v důchodu v 10 bodech

25.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro řadu penzistů je ideálním přivýdělkem ke starobnímu důchodu práce na dohodu o provedení práce. Za jakých podmínek je možné v důchodu pracovat na DPP? Jaké je zdanění?

V řádném starobním důchodu je možné mít libovolné příjmy ze závislé činnosti. V předčasném důchodu je možné mít do dosažení řádného důchodového věku pouze příjmy, ze kterých nevzniká povinnost platit sociální pojištění, to je splněno i při práci na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Jaká pravidla platí pro práci na dohodu o provedení práce v penzi?

Písemná smlouva je nutností

I pro práci ve starobním důchodu na základě dohody o provedení práce je písemná forma nutností. Do konce roku 2010 bylo možné dohodu o provedení práce uzavřít ústně.

Maximálně 300 hodin za rok

Na základě uzavřené dohody o provedení práce je možné pro jednoho zaměstnavatele pracovat maximálně 300 hodin za rok.

Čtěte také: Srovnání výhod a nevýhod DPP a DPČ

Lze mít podepsáno prohlášení k dani

Pracující starobní důchodci mají nárok na daňové slevy jako ostatní zaměstnanci. A to i v případě práce na dohodu o provedení práce. Daňové slevy snižují přímo vypočtenou daň z příjmů. Pro možnost uplatnit daňové slevy při výpočtu čisté odměny však musí mít zaměstnanec u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Prohlášení k dani je přitom možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Základní daňová sleva na poplatníka, na kterou mají pochopitelně nárok i pracující starobní důchodci, se pro rok 2022 zvyšuje o 250 Kč na 2570 Kč měsíčně.

Čtěte také: Daňové slevy v roce 2022

Práce v důchodu na DPP: výhody, daně, pojištění

Zdroj: Depositphotos

 

Lze pracovat pro více zaměstnavatelů

I starobní důchodci mohou samozřejmě pracovat současně pro více zaměstnavatelů, zpravidla se volí práce na dohodu o provedení práce. Při práci pro více zaměstnavatelů současně se roční hodinový limit posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť.

Do 10 000 Kč se neplatí pojistné

V případě, že je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně, potom se z dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Při překročení limitu je pojistné sráženo i starobním důchodcům, na sociálním pojištění 6,5 % a na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé odměny. Povinné pojistné platí i zaměstnavatel, 24,8 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění.

Čtěte také: Zdanění výdělku z dohody o provedení práce

I práce na dohodu může zvýšit důchod

Penzisté, kteří pobírají současně důchod a mzdu nebo odměnu, ze které je zaplaceno sociální pojištění, mají při získání 360 kalendářních dní pojištění nárok na zvýšení starobního důchodu. Na základě podané žádosti se zvýší starobní důchod o 0,4 % výpočtového základu. Nárok na zvýšení důchodu tedy vzniká při získání potřebného počtu odpracovaných dní i při práci na dohodu o provedení práce, pokud je hrubá měsíční odměna nad 10 tisíc Kč.

Čtěte také: Kdy se nezvýší penze při práci v důchodu?

Zaplacenou daň z příjmů je možné dostat zpět

Za rok 2022 nevzniká povinnost platit daň z příjmů až do ročního daňového základu ve výši 205 600 Kč. Důvodem je uplatnění roční slevy na poplatníka ve výši 30 840 Kč. Penzisté, kteří budou pracovat pouze po část roku, např. právě na dohodu o provedení práce, kteří z hrubé měsíční odměny zaplatí daň z příjmů, obdrží za rok 2022 daňovou vratku, pokud budou mít roční daňový základ nižší než 205 600 Kč.

Platba srážkové daně

Pokud nemá pracující starobní důchodce u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a hrubá odměna je 10 000 Kč a méně, potom je z hrubé odměny odvedena srážková daň z příjmu. Např. při hrubé odměně 8000 Kč činí srážková daň 1200 Kč (8000 Kč × 15 %).

Nelze obdržet odstupné

Dosažení důchodového věku nesnižuje legislativní ochranu zaměstnance, při splnění zákonných podmínek mají tedy i pracující starobní důchodci např. nárok na odstupné. Při práci na dohodu o provedení práce však odstupné nenáleží, ani v případě ukončení zaměstnání ze strany zaměstnavatele.

Povinnost podat daňové přiznání

Starobní důchodci, kteří pracují během roku alespoň v jednom měsíci pro dva zaměstnavatele současně na dohodu o provedení práce, přičemž je jim z obou dohod odvedena zálohová daň z příjmů, si musí za příslušný rok podat daňové přiznání. Pro příjmy pouze ze závislé činnosti je však možné použít zjednodušené dvoustránkové přiznání.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 36 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY